ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ Grindr

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Grindr LLC (“Grindr”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) (“ซอฟต์แวร์ของ Grindr”) เว็บไซต์ และบริการหรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือบนเว็บอื่นใดที่เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือนำเสนอโดย Grindr ในปัจจุบันหรือในอนาคต (รวมเรียกว่า “บริการของ Grindr”) เพื่อความชัดเจน การอ้างอิงใดๆ ในที่นี้ถึง “บริการของ Grindr” จะรวมถึง “ซอฟต์แวร์ของ Grindr” ด้วย ผู้ใช้ที่ได้เข้าถึง ดาวน์โหลด ใช้ ซื้อ และ/หรือสมัครใช้บริการของ Grindr (เรียกรวมกันหรือแยกรายบุคคลว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” หรือ “ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้หลายคน”) ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้ (“ข้อตกลง” ฉบับนี้)

ข้อตกลงนี้มีกฎ สําหรับการใช้บริการ Grindr ของคุณ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัย แท้จริง และปฏิบัติตามกฎหมายสําหรับผู้ใช้ของเรา  การใช้บริการ Grindr แสดงว่าคุณตกลงที่จะมีข้อผูกพันตามข้อกําหนดของข้อตกลงนี้ รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้นคุณจึงต้องอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนที่คุณจะสร้างบัญชี  เรายังอาจปรับปรุงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ โปรดทราบว่าการใช้บริการ Grindr แสดงว่าคุณยอมรับว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กําหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่ 22 ของข้อตกลงนี้มีบทบัญญัติที่ควบคุมว่าข้อพิพาทระหว่างคุณและเราได้รับการแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการในข้อดังกล่าวนั้นจะกำหนดให้ข้อพิพาทระหว่างคุณกับเราต้องมีการส่งเรื่องเพื่อการอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกมัดและถึงที่สุดภายใต้ข้อยกเว้นแบบจำกัด เว้นแต่คุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วม นอกจากนี้ (1) คุณจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเรียกร้องจากเราได้โดยกระทำเป็นรายบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในกระบวนการพิจารณาแบบกลุ่มบุคคลหรือโดยตัวแทนใดๆ และ (2) คุณจะสละสิทธิในการขอการเยียวยาจากศาลยุติธรรม และสละสิทธิในการขอให้มีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในการเรียกร้องของคุณ โปรดดูข้อ 21 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ ผลบังคับที่เป็นไปได้ของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ และวิธีการเลือกไม่เข้าร่วมในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ

สําหรับผู้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่นๆ ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา: โปรดดู ข้อกําหนดพิเศษ สําหรับผู้ใช้ระหว่างประเทศ ("ข้อกําหนดพิเศษ") หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยของประเทศใดๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติม หรือข้อตกลงฉบับนี้บางส่วน เช่น ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 10 ด้านล่าง โปรดทราบว่าหากคุณสมัครใช้บริการระดับพรีเมียม (ตามที่กําหนดไว้ด้านล่าง) เช่น Grindr Xtra  หรือ Grindr Unlimited ข้อกําหนดการสมัครสมาชิกของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกของคุณโดยมีค่าธรรมเนียมปัจจุบันของ Grindr สําหรับบริการดังกล่าว เว้นแต่คุณจะยกเลิกการสมัครสมาชิกตามส่วนที่ 9 ด้านล่างและคําแนะนํา ที่นี่

แจ้งเตือนสมาชิกในแคลิฟอร์เนีย: คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณและขอเงินคืนได้ตลอดเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันทำการที่สามหลังจากวันที่คุณสมัครสมาชิก  หากคุณสมัครสมาชิกโดยใช้ Apple ID ของคุณ การคืนเงินจะดำเนินการโดย Apple ไม่ใช่ Grindr  หากคุณต้องการขอคืนเงิน โปรดไปที่ https://getsupport.apple.com หากคุณสมัครสมาชิกโดยใช้บัญชี Google Play Store หรืออื่นๆ โดยตรงผ่าน Grindr โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

เราขอแนะนำให้คุณบันทึกสำเนาของข้อตกลงฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  คุณสามารถขอรับสำเนาข้อตกลงนี้โดยส่งอีเมลถึงเราที่: [email protected] เรื่อง: ข้อกำหนดของข้อตกลงในการให้บริการ

 1. ข้อจำกัดด้านอายุและความปลอดภัย
  1. บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามใช้ บริการของ Grindr มีไว้สำหรับที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี (หรือยี่สิบเอ็ด (21) ปี ในสถานที่ที่สิบแปด (18) ปีไม่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ) ไม่ควรพยายามดู ดาวน์โหลด ครอบครอง หรือใช้บริการของ Grindr ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  2. คุณต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ การสร้างบัญชีผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และการป้อนวันเดือนปีเกิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันอายุ  คุณยืนยันและรับประกันว่า:
   • ขณะนี้คุณมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป (หรือยี่สิบเอ็ด (21) ปีในสถานที่ที่สิบแปด (18) ปีไม่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ)
   • ท่านมีความสามารถในการเข้าทำและปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
   • คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การห้ามซื้อขายของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือที่รัฐบาลสหรัฐฯ กําหนดให้เป็นประเทศที่ "สนับสนุนผู้ก่อการร้าย" และ
   • คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อของรายการต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
 2. ความปลอดภัย การโต้ตอบของคุณกับสมาชิกคนอื่นๆ ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือการตรวจสอบยืนยันตัวตน  โปรดทราบว่า Grindr ไม่ได้ควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้พูดหรือทำ  คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้บริการ Grindr และการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกเหนือบริการของ Grindr)  Grindr ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับพฤติกรรม อัตลักษณ์ เจตนา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความซื่อตรงของผู้ใช้รายใดก็ตาม
  • Grindr ไม่ได้  ดำเนินการคัดกรองประวัติทางอาญาหรือประวัติอื่นๆ ของผู้ใช้ของเรา   Grindr สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือการคัดกรองอื่นๆ (เช่น การค้นหาระเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศ) เมื่อใดก็ตามและใช้บันทึกสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
  • Grindr ไม่ได้สอบถามภูมิหลังของผู้ใช้หรือพยายามตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชี รวมถึงความถูกต้องของวันเดือนปีเกิดที่รายงานสำหรับวัตถุประสงค์ในการยืนยันอายุ
  • Grindr ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ สุขภาพ สภาพร่างกาย หรืออื่นๆ
  • Grindr เป็นแพลตฟอร์มที่มีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับเพศ  คุณรับทราบว่าคุณอาจมีสิทธิเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ซึ่งอาจถูกมองว่าน่ารังเกียจในบางบริบท
  • คุณเข้าใจดีว่า Grindr จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมหรือผลทางกฎหมายของการใช้งานในสถานที่ที่อาจพยายามก่ออาชญากรรมหรือจำกัดการโต้ตอบส่วนตัวของคุณ คุณต้องใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และประเมินผลอันไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
 3. คำเตือน: การปฏิเสธความรับผิดที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
  • ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ผู้ใช้ที่มีความรู้ขั้นสูงที่ใช้แอป Grindr ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้ใช้รายอื่นที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา ในขณะที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิมอาจใช้ข้อมูลระยะทางเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งและอาจจะสามารถระบุตัวตนของคุณ
  • บริการ Grindr มีเป้าหมายเพื่อเป็นบริการส่วนบุคคลที่อิงกับตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการใช้งานรายบุคคลเท่านั้น และไม่ควรใช้หรือพึ่งพาเป็นระบบตัวระบุตำแหน่งแบบฉุกเฉิน ใช้ในขณะที่ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะ หรือใช้เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายใดๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการปฏิบัติงานโดยมีระบบป้องกันภัย หรือการใช้งานอื่นๆ ที่ความล้มเหลวหรือความไม่ถูกต้องแม่นยำของการใช้งานดังกล่าว ไม่เช่นนั้นบริการ Grindr อาจทำให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความเสียหายทางกายภาพหรือในทรัพย์สินขั้นร้ายแรง Grindr ไม่เหมาะหรือมีเจตนาสำหรับจุดประสงค์ในการตามหาครอบครัว การติดตามกลุ่มยานพาหนะ หรือการใช้งานธุรกิจหรือองค์กรประเภทอื่นใด ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่อาจถูกนำมาใช้เป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับจุดประสงค์เหล่านี้
 4. ผู้ใช้ต่างประเทศ
  1. ใช้นอกประเทศสหรัฐอเมริกา บริการ Grindr ได้รับการควบคุมและนำเสนอโดย Grindr จากสหรัฐอเมริกา และโดยไม่คำนึงถึงถิ่นที่พำนักอาศัยของคุณ การใช้บริการ ของคุณ จะอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา Grindr มิได้ให้การรับรองว่าบริการ Grindr เหมาะที่จะใช้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ หรือเป็นไปตามกฎหมายในทุกเขตอำนาจศาล ผู้ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ Grindr จากตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ดำเนินการด้วยความเสี่ยงของตนเอง และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น คุณยอมรับและรับทราบว่าคุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลของคุณสำหรับการประมวลผลในสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั่วโลกที่อาจไม่สามารถให้การคุ้มครองเช่นเดียวกับประเทศที่คุณพำนักอาศัย โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลของคุณ
  2. เงื่อนไขพิเศษ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยของบางประเทศ รวมถึงประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร  คุณ อาจมีสิทธิเพิ่มเติม หรือบางส่วนของข้อตกลงฉบับนี้อาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ หากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณได้กำหนดไว้ โปรดดู  ข้อกําหนดพิเศษ สําหรับผู้ใช้ระหว่างประเทศ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  3. ภาษาอังกฤษในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงนี้กับฉบับแปลของข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 5. การลงทะเบียนบัญชีของคุณ การใช้บัญชีของคุณ
  1. การลงทะเบียนบัญชีของคุณ หากคุณสร้างบัญชีในบริการ Grindr ("บัญชีผู้ใช้") และส่งข้อมูลให้เราคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและได้รับการอัปเดตทันทีตามความจําเป็น ตัวอย่างเช่น ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1.2 โดยการยอมรับข้อตกลงนี้และสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณยืนยันและรับประกันว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมายและคุณได้ป้อนวันเกิดที่ถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอายุ
  2. บัญชีสำหรับใช้งานส่วนบุคคลและรายบุคคลเท่านั้นคุณจะต้องไม่ใช้บัญชีของบุคคลอื่นใดไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม คุณจะต้องไม่ซื้อ ขาย เช่า หรือให้เช่าสิทธิในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้หรือชื่อผู้ใช้ของคุณ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน คุณจะไม่แบ่งปันหรือถ่ายโอนบัญชีผู้ใช้หรือข้อมูลประจำตัวของคุณ
  3. การรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณคุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยสิ้นเชิงต่อการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้ง Grindr ทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใด
   • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อควรระวังที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุใด ๆ ที่คุณได้รับจาก Grindr ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ
   • Grindr ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการละเมิดความปลอดภัยใดๆ หรือจากไวรัส บั๊ก การปลอมแปลง การฉ้อโกง ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือการส่งข้อมูล ความล้มเหลวของสายหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือความผิดปกติทางเทคนิคหรืออื่นๆ
  4. เราไม่มีข้อผูกพันที่จะเก็บรักษาบันทึกข้อมูลบัญชีของคุณ Grindr ไม่มีข้อผูกพันที่จะเก็บรักษาบันทึกข้อมูลบัญชีของคุณ หรือข้อมูลใดๆ ที่คุณอาจจัดเก็บไว้เพื่อความสะดวกของตัวคุณเองโดยใช้บัญชีของคุณหรือบริการ Grindr บริการ Grindr มิได้มีจุดประสงค์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสำรองข้อมูลของคุณ (เช่น การบันทึกข้อมูลการติดต่อของแต่ละบุคคลที่คุณพบผ่านบริการของ Grindr ไว้แยกต่างหาก)
 6. นโยบายความเป็นส่วนตัว Grindr ใช้ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างจริงจัง  เรามีนโยบายแยกต่างหาก — นโยบายความเป็นส่วนตัว — เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราที่คุณควรอ่าน  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Grindr เก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราการใช้บริการ Grindr ถือว่าคุณตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 7. การปรับเปลี่ยนบริการ เราขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลยพินิจของเราที่จะแก้ไข เพิ่ม หรือยกเลิกบริการของ Grindr หรือส่วนใดๆ ในบริการได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อคุณ ยกเว้นดังที่ระบุไว้ในข้อ 7 อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไข การเพิ่ม หรือการยกเลิกดังกล่าวโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบหากจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ปกป้อง หรือบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือเพื่อจัดการหรือป้องกันเหตุฉุกเฉิน
  • หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในบริการพรีเมียมที่: (ก) ลดฟังก์ชันการทำงานที่ให้บริการสำหรับคุณในบริการระดับพรีเมียมดังกล่าว และ (ข) เป็นสิ่งจำเป็น (มิได้กำหนดให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Grindr เพื่อให้มีผลใช้ได้) คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ภายในสิบ (10) วันนับจากการแก้ไขดังกล่าว (ดังที่ระบุไว้ในข้อ 11.3) และรับเงินคืนตามสัดส่วนสำหรับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้ชำระล่วงหน้า แต่มิได้มีการใช้บริการระดับพรีเมียมดังกล่าว
  • เราขอสงวนสิทธิในเวลาใดก็ตามที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงบริการ Grindr ทั้งหมดหรือบางส่วน และเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาใดๆ ดังกล่าวเมื่อใดก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมสำหรับบริการระดับพรีเมียมใดๆ ที่คุณได้ชำระไว้แล้ว
 8. ความเป็นเจ้าของของเรา กรรมสิทธิ์ของเราGrindr คือเจ้าของและผู้ดำเนินการให้บริการ Grindr บริการของ Grindr เนื้อหา ส่วนแสดงภาพ ข้อมูล กราฟิก การออกแบบ การรวบรวม รหัสคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ รวมถึงแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของบริการ Grindr (รวมเรียกว่า “สื่อ”) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (trade dress) สิทธิบัตร และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในทรัพย์สิน และกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด สื่อทั้งหมดที่อยู่ในบริการ Grindr ถือเป็นทรัพย์สินของ Grindr หรือบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าทั้งหมดที่แสดงอยู่ในบริการ Grindr ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Grindr หรือบริษัทในเครือ และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เว้นแต่ Grindr จะให้อนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ คุณตกลงที่จะไม่ขาย อนุญาต แจกจ่าย ทำสำเนา ปรับเปลี่ยน ดำเนินการหรือแสดงต่อสาธารณะ ถ่ายทอด เผยแพร่ แก้ไข ปรับเปลี่ยน สร้างงานที่ดัดแปลงไปจากต้นแบบ หรือใช้สื่อบริการและผลิตภัณฑ์ของ Grindr ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตรต่างๆ รวมถึง: เลขที่สิทธิบัตรสหรัฐฯ 8,606,297, 9,749,429, 10,257,292, 10,447,791, 10,708,367, and 11,102,310, รวมทั้งใบสมัครสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาเลขที่ 17/393,809 (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) รายชื่อสิทธิบัตรดังกล่าวข้างต้นอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด
 9. แนวทางในการใช้งานของคุณ กฎการใช้งาน & การใช้งานที่ต้องห้าม
  1. แนวทางโปรไฟล์ผู้ใช้ของ Grindr ซึ่งอยู่ที่ https://www.grindr.com/community-guidelines/ ("หลักเกณฑ์") ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวจะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิง โปรดอ่านแนวทางด้วยความรอบคอบก่อนที่จะใช้บริการ Grindrหลักเกณฑ์นี้ใช้กับเนื้อหาและกิจกรรมของคุณบนบริการ Grindr รวมถึงการโต้ตอบที่คุณอาจมีกับผู้ใช้รายอื่นจากบริการ Grindr
  2. เราอาจลบสิ่งที่คุณส่งเข้ามาและแบนบัญชีของคุณ Grindr สามารถขอให้คุณลบ หรือ Grindr อาจลบเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือไม่มีเหตุผลใดๆ การละเมิดแนวทางหรือข้อตกลงฉบับนี้โดยเนื้อหาผู้ใช้ของคุณตามที่พิจารณาโดย Grindr อาจส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกแบน และอาจนำไปสู่การยกเลิกการเข้าถึงบริการของ Grindr
  3. คุณเข้าใจและยอมรับในที่นี้ และเห็นด้วยกับเงื่อนไขต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและการใช้งานที่ต้องห้าม:
   1. คุณจะไม่ใช้บริการ Grindr หากคุณไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย คุณจะไม่สื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นที่คุณรู้จักหรือเชื่อว่าอาจไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และคุณจะรายงานโปรไฟล์ของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริการ Grindr ทันที
   2. ท่านจะไม่กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนแนวทางหรือนโยบายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ Grindr
   3. คุณจะไม่ใช้บริการ Grindr หรือข้อมูลใดๆ ที่แสดงในบริการ Grindr เพื่อ “ติดตาม” ก่อกวน ละเมิด หมิ่นประมาท ข่มขู่ ฉ้อโกง หรือปฏิบัติต่อผู้ใช้รายอื่นในทางที่ผิด
   4. คุณจะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นๆ ของผู้ใช้หรือรวบรวม พยายามที่จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตสถานที่หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น
   5. คุณจะไม่รวมถึงเนื้อหาลามกอนาจาร น่ารังเกียจ ลามกอนาจาร หรือรุนแรง หรือเนื้อหาที่อาจทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (เช่น ภาษาที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ สีผิว เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ประเทศที่มา ความพิการ รสนิยมทางเพศ แนวโน้มทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะทางกายภาพ) ในหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวของบริการ Grindr ของคุณ 
   6. คุณจะไม่ใช้บริการ Grindr สำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่ส่วนตัว เช่น การขายหรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ การพยายามทำแบบสำรวจผ่านบริการ Grindr การชักชวนให้ใช้บริการ หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือหมายเลขโทรศัพท์สายพรีเมียม คุณจะใช้บริการ Grindr สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เฉพาะในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจเท่านั้น 
   7. คุณจะไม่ใช้บริการ Grindr เพื่อรับค่าคอมมิชชันหรือเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใดๆ หรือที่เป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับชาติ หรือระหว่างประเทศใดๆ รวมถึงกฎหมายที่ควบคุมการกระทำในทางอาญา สารต้องห้ามหรือสารควบคุม ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว รวมทั้งการควบคุมการนำเข้าหรือการส่งออก 
   8. คุณจะไม่เพิ่มสื่อไว้ในหน้าโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งประกอบด้วยวิดีโอ เสียง ภาพถ่าย หรือภาพของบุคคลใดๆ ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีเด็ดขาด หรือบุคคลใดก็ตามที่มีอายุมากกว่าสิบแปด (18) ปี โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบุคคลนั้นก่อน 
   9. คุณจะไม่ยื่นข้อเสนอที่ไม่ได้เรียกร้อง ทำการโฆษณา การเสนอ หรือส่งเมลขยะไปให้กับผู้ใช้บริการ Grindr รายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาที่ไม่ได้เรียกร้อง สื่อส่งเสริมการขาย หรือสื่อ ที่เป็นการชักชวนอื่นๆ การส่งเมลจำนวนมากเพื่อการโฆษณาเชิงพาณิชย์ จดหมายลูกโซ่ ประกาศข้อมูล การร้องขอด้านการกุศล และการร้องขอลายเซ็น การสำรวจ หรือการขอให้เข้าร่วมในการสำรวจหรือการศึกษาวิจัย
   10. คุณจะไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ อ้างโดยเท็จว่ามีความเกี่ยวพันกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Grindr หรือผู้ใช้รายอื่นๆ 
   11. คุณจะไม่บิดเบือนแหล่งที่มา อัตลักษณ์ หรือเนื้อหาข้อมูลที่ส่งผ่านบริการ Grindr 
   12. คุณจะไม่แสดงแอปพลิเคชันหรือข้อมูลโปรไฟล์ของ Grindr บนจอแสดงผลหรือจอภาพภายนอกใดๆ หรือในการตั้งค่าสาธารณะใดๆ 
   13. คุณจะไม่นำออก ดัก ปิดใช้งาน ทำลาย หรือเข้าแทรกแซงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบริการ Grindr คุณสมบัติที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้งาน หรือการคัดลอกเนื้อหาใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ Grindr หรือคุณสมบัติที่บังคับใช้การกำจัดการใช้งานบริการ Grindr 
   14. คุณจะไม่จงใจแทรกแซงหรือสร้างความเสียหายให้กับการดำเนินการของบริการ Grindr หรือความเพลิดเพลินในการใช้บริการของผู้ใช้ใดๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม รวมถึงการอัปโหลดหรืออการแพร่กระจายไวรัส หนอนไวรัส หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆ 
   15. คุณจะไม่โพสต์ จัดเก็บ ส่ง ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือสื่อใดๆ ซึ่งส่งผลให้บุคคลทั่วไปสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ทำให้ขุ่นเคือง ลามก หยาบโลน อนาจาร ก่อกวน คุกคาม น่าอับอาย ก่อให้เกิดความคับแค้นใจ หยาบคาย น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดความไม่พอใจในด้านเชื้อชาติ หรือชนชาติต่อกลุ่มหรือบุคคลใดๆ หลอกลวงโดยเจตนา เป็นเท็จ หรือไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงว่าสื่อนี้หรือการเผยแพร่สื่อออกไปเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
   16. คุณจะไม่โพสต์ จัดเก็บ ส่ง ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือสื่อใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลใดก็ตาม 
   17. คุณจะไม่ใช้บริการของ Grindr กับผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่ติดตั้งหรือเชื่อมต่อกับหรือสื่อสารกับยานพาหนะ หรือมีความสามารถในการนำทางยานพาหนะ การกำหนดตำแหน่ง การส่ง การแนะนำเส้นทางในเวลาจริง การจัดการหมู่ยานพาหนะ หรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน 
   18. คุณจะไม่ใช้บริการ Grindr ในการเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายที่กำหนดให้ต้องมีการปฏิบัติงานโดยมีระบบป้องกันภัย หรือการใช้งานอื่นๆ ที่ความล้มเหลวหรือความไม่ถูกต้องแม่นยำของการใช้งานดังกล่าวหรือบริการของ Grindr อาจนำมาซึ่งการเสียชีวิต การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความเสียหายทางกายภาพหรือในทรัพย์สิน 
   19. คุณจะไม่พยายามขอรับสิทธิที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงบริการของ Grindr หรือส่วนใดๆ ของบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับบริการของ Grindr หรือส่วนใดๆ ของบริการผ่านการเจาะระบบ การทำลายรหัสผ่านส่วนตัว หรือวิธีการอื่นใด หรือแทรกแซง หรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการของ Grindr หรือกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการในบริการของ Grindr 
   20. คุณจะไม่ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของบริการของ Grindr หรือระบบหรือเครือข่ายใดก็ตาม ใช้โรบอต (robot) สไปเดอร์ (spider) สเครปเปอร์ (scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าถึงบริการ Grindr ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราอย่างชัดเจนก่อน ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอต เอ็กซ์คลูชัน เฮดเดอร์ส (robot exclusion headers) หรือมาตรการอื่นๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ Grindr แก้ไขบริการของ Grindr ในลักษณะหรือรูปแบบใดๆ ใช้หรือพัฒนาแอปพลิเคชันใดๆ ที่มีการสื่อสารกับบริการของ Grindr หรือให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นๆ โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือใช้บริการ Grindr เวอร์ชันที่แก้ไขแล้ว รวมถึงเพื่อจุดประสงค์ในการรับสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงบริการ Grindr และ
   21. คุณจะไม่แทรกแซงความสามารถของบุคคลใดในการใช้หรือรับบริการของ Grindr หรือให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ถูกห้ามตามข้อตกลงฉบับนี้
 10. บริการพรีเมี่ยม การซื้อ
  1. บริการระดับพรีเมียม บริการบางอย่าง เช่น Grindr  Xtra  หรือ Grindr Unlimited อาจให้บริการได้ด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้ และการชำระค่าธรรมเนียมเท่านั้น (“บริการระดับพรีเมียม”) ด้วยการใช้บัญชีดังกล่าว  คุณ จะมีสิทธิ์เข้าถึงบริการระดับพรีเมียมข้างต้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะมีการต่ออายุใหม่โดยอัตโนมัติ เงื่อนไข ระยะเวลาการต่ออายุ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับข้อเสนอบริการระดับพรีเมียมแต่ละรายการจะระบุอยู่ในบริการ Grindr หรือแหล่งอื่นที่มีการเสนอบริการระดับพรีเมียม
  2. บริการระดับพรีเมียมต่ออายุโดยอัตโนมัติบริการระดับพรีเมียมต่ออายุโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการสมัครใช้งานของคุณ และจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามวิธีการชำระเงินของคุณในราคาต่ออายุ ณ ขณะนั้น (บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง) โดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าบริการระดับพรีเมียมจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะยกเลิกบริการ หรือเราจะระงับหรือยุติบริการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้
  3. นโยบายการยกเลิกคุณสามารถยกเลิกบริการระดับพรีเมียมได้ตลอดเวลา ภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ หากต้องการยกเลิก คุณจะต้องทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในบริการ Grindr ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกแต่อย่างใด คำแนะนำสำหรับการยกเลิกบริการระดับพรีเมียมมีระบุไว้ในที่นี้ หรือโดยการส่งอีเมลไปที่ [email protected]
  4. บริการระดับพรีเมียมแบบทดลองใช้งาน บางครั้ง การเข้าถึงบริการระดับพรีเมียมของ Grindr อาจเป็นแบบทดลองใช้งานฟรีในเวลาที่จำกัด ("ทดลองใช้งาน" หรือ "บริการระดับพรีเมียมแบบทดลองใช้งาน") โปรดทราบว่า ข้อตกลงฉบับนี้บังคับใช้กับการทดลองใช้งานทุกประเภท ระบบอาจขอให้คุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเมื่อลงทะเบียนทดลองใช้งาน ในกรณีดังกล่าว จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณเฉพาะเมื่อคุณไม่ได้ยกเลิกการทดลองใช้งานก่อนสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้งานเท่านั้น หากเราขอข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ และคุณไม่ได้ยืนยันยกเลิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้งาน การทดลองใช้งานของคุณอาจถูกเปลี่ยนเป็นการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน และบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก โดยมีผลนับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มการทดลองใช้งานครั้งแรก บริการระดับพรีเมียมแบบทดลองใช้งานไม่มีบริการสำหรับผู้ใช้บริการระดับพรีเมียมก่อนหน้า หรือผู้ใช้ที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับการทดลองใช้งานฟรีและได้ยกเลิกก่อนที่จะต้องชำระค่าบริการระดับพรีเมียม
  5. การสั่งซื้อเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด (ไม่ว่าจะด้วยการเปลี่ยนข้อมูลในบริการ Grindr หรือด้วยการแจ้งให้คุณรับทราบถึงข้อผิดพลาด และให้โอกาสคุณยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ) หรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราสามารถให้หรือปฏิเสธคำขอยกเลิกแต่ละคำสั่งซื้อได้ โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยสิ้นเชิง การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. รหัสโปรโมชั่นGrindr อาจเสนอรหัสโปรโมชั่นเพื่อใช้เป็นส่วนลดเป็นครั้งคราว โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว รหัสโปรโมชั่นเป็นแบบไม่สามารถโอนได้ และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด เครดิต หรือใช้สำหรับการซื้อก่อนหน้าได้ ไม่มีตัวเลือกเงินสด นอกจากนี้ ยังไม่สามารถใช้รหัสโปรโมชั่นร่วมกับข้อเสนอหรือส่วนลดโปรโมชั่นอื่นๆ และจะต้องใช้เพื่อแลกรับภายในวันที่ประกาศ หากมีแจ้งไว้ ไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนรหัสโปรโมชั่นที่สูญหายได้ จำกัดรหัสโปรโมชั่นหนึ่งรหัสต่อลูกค้าหนึ่งราย รหัสโปรโมชั่นจะเป็นโมฆะเมื่อมีการห้าม โปรแกรมโปรโมชั่นใดๆ อาจถูกยกเลิกหรือแก้ไขโดย Grindr ได้ตลอดเวลา โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  7. การชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อ 25 กรณีที่คุณเป็นผู้พำนักอาศัยในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา และในเงื่อนไขพิเศษ กรณีที่คุณเป็นผู้พำนักอาศัยของบางประเทศ) การชำระเงินใดๆ และทั้งหมดต่อ Grindr ถือเป็นที่สิ้นสุด และเงินที่เรียกเก็บทั้งหมดไม่สามารถจ่ายคืนได้ การยกเลิกจะมีผลหลังรอบการเรียกเก็บเงินต่อมาซึ่งครบกำหนดการชำระเงิน เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้
  8. ภาษี เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในเวลาที่ซื้อ การชำระเงินทั้งหมดให้กับ Grindr ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม หรืออากรที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมหรืออากรทั้งหมดดังกล่าว
  9. ธุรกรรมขนาดเล็กในบางครั้ง คุณสามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ส่วนบุคคล ไม่สามารถถ่ายโอน ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง และเพิกถอนได้สำหรับคุณสมบัติเสริมบางอย่างเพื่อใช้ในบริการของ Grindr เท่านั้น (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมขนาดเล็ก”) Grindr ขอสงวนสิทธิ์์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามดุลยพินิจของ Grindr แต่เพียงผู้เดียว สำหรับสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้คุณสมบัติเสริม และ/หรืออาจแจกจ่ายคุณสมบัติเสริมโดยมีหรือไม่มีค่าบริการ Grindr สามารถจัดการ กำกับดูแล ควบคุม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกธุรกรรมขนาดเล็กและ/หรือคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ ยอดคงเหลือใดๆ ของคุณสมบัติเพิ่มเติมที่แสดงในบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่ได้หมายถึงยอดเงินคงเหลือในความเป็นจริงหรือมีมูลค่าที่เก็บไว้ใดๆ แต่มีผลในการวัดขอบเขตของสิทธิ์การใช้งานของคุณ คุณสมบัติเพิ่มเติมจะไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่มีการใช้งาน อย่างไรก็ตาม สิทธิ์ในการใช้งานที่คุณได้รับจากไมโครทรานแซคชั่นจะถูกยกเลิกเมื่อเราหยุดการให้บริการ Grindr หรือเมื่อบัญชีของคุณถูกปิดหรือยกเลิกตามที่ระบุในข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ Grindr จะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ในกรณีที่ Grindr ใช้สิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว การให้คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับใช้ในบริการของ Grindr เป็นบริการที่จะเริ่มต้นทันทีที่มีการตกลงในการทำธุรกรรมขนาดเล็กนั้นๆ ธุรกรรมขนาดเล็กทั้งหมดที่ทำผ่านการบริการของ Grindr ถือเป็นสิ้นสุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้ คุณรับรู้ว่า Grindr ไม่จำเป็นต้องคืนเงินด้วยเหตุผลใดก็ตาม และคุณจะไม่ได้รับเงินหรือสิ่งทดแทนอื่นใดสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้ใช้เมื่อบัญชีถูกปิด ไม่ว่าจะการปิดบัญชีนั้นจะกระทำโดยได้ีรับความยินยอมหรือไม่ก็ตาม
 11. การใช้งานของคุณ
  1. คุณรับทราบว่าบริการบางอย่างของ Grindr อาจสามารถเข้าถึงได้เฉพาะด้วยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Grindr ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น คุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ (รวมถึงแชท) เว้นแต่คุณจะได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Grindr และลงทะเบียนบัญชีแล้ว
  2. Grindr ขอสงวนสิทธิ์์ แต่ไม่มีข้อผูกพันที่จะติดตามการใช้บริการของ Grindr ของผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการลงทะเบียนหรือการรับส่งข้อความของผู้ใช้ และการใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ และโปรไฟล์ของผู้ใช้รายอื่นๆ ดังนั้น Grindr จึงขอสงวนสิทธิ์์ที่จะ (ก) ปิดใช้งานการใช้หรือการเข้าถึงบริการของ Grindr ของผู้ใช้ใดๆ รวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรไฟล์ของผู้ใช้รายอื่นๆ หรือ (ข) ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือต้องรับผิดชอบต่อคุณ จะมีการคืนเงินให้เฉพาะเมื่อระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น
  3. คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการมีส่วนเกี่ยวข้องของคุณกับผู้ใช้รายอื่นๆ และในเนื้อหาและสื่อทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้ในบริการของ Grindr คุณตกลงว่า Grindr ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ ดังกล่าว Grindr ขอสงวนสิทธิ์์ แต่ไม่มีข้อผูกพันที่จะติดตามความขัดแย้งระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นๆ
  4. Grindr มิได้ควบคุมเนื้อหาของบัญชีและโปรไฟล์ผู้ใช้ Grindr มีสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่จะติดตามเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม คุณรับทราบว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาและสื่อทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้ในบริการของ Grindr
 12. การปฏิเสธหรือระงับบริการของคุณ
  1. คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในบริการของ Grindr หลังจากการยกเลิกบัญชีของคุณแล้ว ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันที เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อ 25 ด้านล่าง
  2. หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ที่สร้างขึ้นสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบประจำสำหรับบริการระดับพรีเมียม คุณสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ตลอดเวลา คุณจะยังคงมีสิทธิ์การเข้าถึงเหมือนเดิมสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินใดๆ หรือรอบที่คุณได้ชำระไปแล้ว
  3. Grindr อาจระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่คุณมีกับบริการ Grindr หรือสิทธิ์การเข้าถึงของคุณหรือการใช้บริการของ Grindr หรือส่วนใดก็ตามของบริการนั้น หาก Grindr เชื่อว่าเนื้อหาโปรไฟล์ของคุณ หรือการดำเนินการของคุณภายในบริการของ Grindr ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา หรือคุณได้ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอื่นใดโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ข้อ 12..4 และ 12.5 ด้านล่าง Grindr ยังสามารถลบและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง หรือเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ได้ตลอดเวลา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) คุณยอมรับว่าการยกเลิกใดๆ ซึ่งสิทธิ์การเข้าถึงของคุณในบริการของ Grindr หรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่คุณอาจมีหรือส่วนหนึ่งในนั้นอาจได้รับผลกระทบโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อ 12.4 ด้านล่าง) และคุณยอมรับว่า Grindr ไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการยกเลิกดังกล่าว และจะมีการคืนเงินให้เฉพาะเมื่อระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น (รวมถึงข้อ 12.5 ด้านล่าง) ตัวอย่างเช่น  เรา อาจปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ เนื่องจากไม่มีการดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลานาน โดยไม่มีการจำกัดสิทธิ์อื่นๆ ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์์ที่จะลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณทั้งหมดออกจากบริการของ Grindr เมื่อมีการยุติหรือการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ กิจกรรมใดๆ ที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกง เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายที่อาจเป็นมูลเหตุสำหรับการยกเลิกการใช้บริการของ Grindr ของคุณ อาจมีการส่งเรื่องถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม การเยียวยาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากการเยียวยาอื่นใดที่ Grindr อาจมีตามกฎหมายหรือเพื่อความเที่ยงธรรม
  4. หากคุณได้ชำระค่าบริการระดับพรีเมียมแล้ว Grindr จะแจ้งคุณเกี่ยวกับการยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการ Grindr หรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ อย่างน้อย 30 วัน แต่หากเนื้อหาโปรไฟล์ของคุณ หรือการดำเนินการของคุณภายในบริการของ Grindr ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา หรือคุณได้ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งกรณีนี้ Grindr อาจระงับหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงของคุณในบริการของ Grindr หรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ ทันที
  5. หากคุณได้ชำระค่าบริการระดับพรีเมียมแล้ว Grindr แล้ว แต่ Grindr ได้ยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการของ Grindr หรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ Grindr จะให้เงินคืนตามสัดส่วนสำหรับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้ชำระล่วงหน้าแต่มิได้มีการใช้บริการระดับพรีเมียมดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ว่าหาก Grindr ได้ยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการของ Grindr หรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ เนื่องจากคุณได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา Grindr มีสิทธิ์ที่จะยึดจำนวนเงินดังกล่าวที่คุณได้ชำระไว้สำหรับค่าบริการของ Grindr อย่างไรก็ดี ตามที่กฎหมายกำหนด (อย่างเช่นในสหราชอาณาจักร) Grindr จะยึดเฉพาะเงินจำนวนหนึ่งที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดและความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการฝ่าฝืนหรือการละเมิด ซึ่งอาจหมายความว่าจะไม่มีการคืนเงินให้
  6. คุณรับทราบและยอมรับว่า Google, Apple หรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบุคคลที่สามรายอื่น (ที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้) อาจเป็นผู้จำหน่ายบันทึกข้อมูลสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Grindr ดังนั้น คุณอาจจำเป็นขอคืนเงินใดๆ ที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ผ่าน App Store, Google Play หรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)
  7. หากคุณเชื่อว่า Grindr ได้ระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณเนื่องจากความผิดพลาด คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] ได้ตลอดเวลา
 13. เนื้อหาของผู้ใช้
  1. บริการ Grindr อนุญาตให้คุณและผู้ใช้รายอื่นๆ ส่งเนื้อหาและสื่อ (เช่น รูปภาพ ความคิด ข้อความ แนวคิด หรือคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์) ไปยัง Grindr และผู้ใช้รายอื่นๆ (“เนื้อหาผู้ใช้”) และการโฮสต์ การแชร์ และ/หรือการเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวกับ Grindr และผู้ใช้รายอื่นๆ
  2. ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้างต้น คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณเอง ผลที่ตามมาของการโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ และการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่น
  3. ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ คุณยืนยัน รับรอง และรับประกันว่า (1) คุณเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์ ความยินยอม และสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นในการใช้ และอนุญาตให้ Grindr ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใดในและของเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ และทั้งหมด เพื่อให้สามารถรวมและใช้เนื้อหาผู้ใช้ในลักษณะที่มุ่งหมายโดยบริการ Grindr และข้อตกลงฉบับนี้ และ (2) คุณได้ให้ความยินยอม การยอมรับ และ/หรือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของบุคคลแต่ละรายที่สามารถระบุตัวตนได้ในเนื้อหาผู้ใช้ เพื่อใช้ชื่อหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันของบุคคลแต่ละรายและทุกรายที่สามารถระบุตัวตนได้ดังกล่าว เพื่อให้สามารถรวมและใช้เนื้อหาผู้ใช้ในลักษณะที่มุ่งหมายโดยบริการ Grindr และข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อความชัดเจน คุณควรที่จะรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทั้งหมดของคุณที่มีในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ
  4. คุณเข้าใจดีว่าเมื่อใช้บริการ Grindr คุณจะเห็นเนื้อหาผู้ใช้จากแหล่งต่างๆ และ Grindr จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ ความปลอดภัย หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว คุณเข้าใจและรับทราบว่าคุณอาจได้รับเนื้อหาจากผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว อนาจาร หรือน่ารังเกียจ
  5. Grindr ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหรือที่มาจากเนื้อหาผู้ใช้ Grindr ไม่รับผิดชอบต่อการติดตามเนื้อหาผู้ใช้เพื่อตรวจหาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างแข็งขัน แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม Grindr ได้เลือกโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะติดตามเนื้อหาผู้ใช้ Grindr ก็มิได้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในสาระสำคัญของเนื้อหาผู้ใช้ ไม่มีข้อผูกพันที่จะแก้ไขหรือลบเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออก และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการของผู้ใช้ที่ส่งเนื้อหาผู้ใช้นั้น นอกจากนี้ Grindr มิได้ให้การรับรองและมิได้เป็นผู้ควบคุมสาระสำคัญของเนื้อหาผู้ใช้ที่ส่งโดยผู้ใช้รายอื่นๆ Grindr มิได้ให้การรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนสาระสำคัญของเนื้อหาผู้ใช้ หรือความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ อย่างไรก็ตาม Grindr ขอสงวนสิทธิ์ที่จะป้องกันคุณไม่ให้ส่งเนื้อหาผู้ใช้ และสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข จำกัดหรือลบเนื้อหาผู้ใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  6. เนื้อหาผู้ใช้เป็นของผู้ใช้ที่ส่ง อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานของ Grindr ที่มีในเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องไม่แบ่งปัน แสดง หรือทำซ้ำเนื้อหาผู้ใช้ของฝ่ายใดก็ตาม เว้นแต่จะมีการอนุญาตภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
  7. คุณอนุญาต ให้การรับรองและรับประกันในที่นี้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตสิทธิ์การใช้งานแก่ Grindr อันเป็นสิทธิ์ที่เพิกถอนไม่ได้ ไม่ผูกขาด นำไปใช้ได้โดยต้องมีการขออนุญาต และเป็นสิทธิ์การใช้งานแบบชำระเต็มจำนวนที่ใช้ได้ทุกแห่ง เพื่อที่จะผลิตซ้ำ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณะ และดำเนินการ จัดเตรียมงานที่ดัดแปลงไปจากต้นแบบ รวมเข้ากับงานอื่นๆ รวมถึงใช้งานและใช้ประโยชน์จากเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ (ผ่านระดับชั้นของสิทธิ์ช่วงแบบไม่จำกัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อรวมเนื้อหาผู้ใช้ของคุณไว้ในบริการ Grindr เท่านั้น และตามที่มีการอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ คุณตกลงที่จะสละสิทธิ์ที่เพิกถอนไม่ได้ (และเป็นเหตุให้ต้องเพิกถอน) ซึ่งการเรียกร้องใดๆ และการยืนยันในสิทธิ์ทางศีลธรรมหรืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังให้สิทธิ์แก่ Grindr ในการขายหรือโอนเนื้อหาผู้ใช้ไปให้กับบุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวกับการจำหน่ายของ Grindr หรือสินทรัพย์ของ Grindr โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การรวบรวมหรือการแบ่งปันข้อมูลของคุณรวมถึงเนื้อหาผู้ใช้
  8. หากคุณได้ให้คำติชมหรือคำแนะนำใดๆ แก่ Grindr ที่เกี่ยวกับบริการ Grindr (“คำติชม”) แสดงว่าคุณได้ให้สิทธิ์การใช้งานแบบถาวร เพิกถอนไม่ได้ และใช้ได้ทุกแห่งให้แก่ Grindr (พร้อมสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ช่วง) ในการใช้คำติชมดังกล่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามที่ Grindr เห็นว่าสมควร Grindr จะถือว่าคำติชมใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับ Grindr ไม่ใช่ความลับและไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของคุณ Grindr ไม่มีข้อผูกพันไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณสำหรับคำติชมใดๆ ก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งข้อมูลหรือแนวคิดใดๆ ให้กับ Grindr ที่คุณพิจารณาว่าเป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ หรือที่คุณคาดว่าจะต้องได้รับเงินค่าตอบแทน
 14. เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม ลิงก์
  1. บริการ Grindr อาจรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยการโฆษณาหรืออย่างอื่น (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เท่านั้น Grindr มิได้ให้การรับประกันเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ ดังกล่าว หรือข้อมูล สื่อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ หรือที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ นอกจากนี้ Grindr มิได้ให้การรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวกับข้อมูล สื่อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่บนหรือที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง รวมทั้งข้อมูล สื่อ ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่ควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้ของบุคคลที่สาม และข้อตกลงฉบับนี้จะไม่บังคับใช้กับบริษัทที่ Grindr ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือกับการดำเนินการของบุคคลทั่วไปที่ Grindr ไม่ได้ว่าจ้างหรือบริหารจัดการ คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเสมอ
  2. การติดต่อกันทางจดหมายของคุณ หรือการทำความตกลงทางธุรกิจกับหรือการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ลงโฆษณาที่พบบนหรือผ่านบริการ Grindr ถือเป็นการดำเนินการระหว่างคุณกับผู้ลงโฆษณาดังกล่าวเท่านั้น คุณยอมรับว่า Grindr จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้น อันเป็นผลจากการทำความตกลงใดๆ ดังกล่าว หรือผลจากการที่ผู้ลงโฆษณาดังกล่าวปรากฏในบริการ Grindr
  3. ฝ่ายอื่นๆ นอกเหนือจาก Grindr อาจให้บริการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านบริการ Grindr เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมิน และจะไม่รับรองการนำเสนอของธุรกิจใดๆ เหล่านี้ หรือเนื้อหาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจดังกล่าว Grindr จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาของบุคคลที่สามทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดและอื่นใด คุณควรทบทวนคำประกาศความเป็นส่วนตัว รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ของบุคคลที่สามด้วยความรอบคอบ
  4. ด้วยการใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับบริการ Grindr (“แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม”) คุณรับทราบและยอมรับว่า Grindr อาจส่งผ่านเนื้อหาผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่านอินเทอร์เฟซโปรโตคอลของแอปพลิเคชันที่พัฒนาและดูแลรักษาโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม Grindr ไม่รับผิดชอบต่อการส่งผ่านเนื้อหาผู้ใช้จากบริการ Grindr ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อการใช้เนื้อหาผู้ใช้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ คุณควรทบทวนเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ โปรดระลึกถึงวิธีที่แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลของคุณอยู่ภายใต้นโยบายของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเหล่านั้นเท่านั้น และเราไม่มีส่วนรับผิดหรือรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือการกระทำอื่นๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่อาจเปิดใช้งานภายในบริการ Grindr ไม่รับผิดชอบต่อและไม่ได้ให้การรับรองคุณสมบัติ เนื้อหาใดๆ หรือสื่ออื่นๆ บนหรือที่มีให้บริการจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ Grindr ไม่ได้เป็นผู้คัดกรอง ตรวจสอบ หรือรับรองเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ดังนั้น หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เท่ากับว่าคุณได้กระทำการด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง และยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ จะเป็นไปตาม “ลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ต่อการดำเนินการบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนั้นๆ และยอมรับว่าข้อตกลงฉบับนี้มิได้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ
  5. คุณรับทราบและยอมรับว่า Grindr อาจรวมเนื้อหาผู้ใช้และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณสำหรับบัญชีผู้ใช้จากบริการ Grindr เข้ากับแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามในการจัดหาบริการ Grindr
  6. ในขอบเขตที่เนื้อหาผู้ใช้ของคุณมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
 15. โฆษณาGrindr และผู้ได้รับอนุญาตสามารถแสดงโฆษณาต่อสาธารณะ และข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาของคุณได้ คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยใด ๆ สำหรับโฆษณาดังกล่าว ลักษณะ รูปแบบ และขอบเขตของการโฆษณาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเราต่อคุณ
 16. สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง
  1. อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในการใช้ซอฟต์แวร์ของ Grindr คุณจะต้องมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เข้ากันได้กับบริการ Grindr Grindr ไม่รับรองว่าบริการ Grindr จะเข้ากันได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ ที่คุณอาจก่อขึ้นสำหรับการใช้บริการ Grindr รวมถึงการรับส่งข้อความ ค่าใช้จ่ายการโรมมิ่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้เดต้า หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะบังคับใช้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณก่อนที่จะใช้บริการ Grindr
  2. การให้สิทธิ์การใช้งาน ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ Grindr ได้ให้สิทธิ์การใช้งานแก่คุณ ซึ่งเป็นสิทธิ์แบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้ และเพิกถอนได้เพื่อ (1) ใช้สำเนารหัสแบบคอมไพล์ของซอฟต์แวร์ของ Grindr กับบัญชีของคุณบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณเป็นเจ้าของหรือผู้ให้เช่าเท่านั้น สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และ (2) ใช้บริการ Grindr (นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ของ Grindr) สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เพื่อการใช้งานตามจุดมุ่งหมายที่ Grindr กำหนดตามที่ Grindr ได้มีการสื่อสารต่อสาธารณะเป็นครั้งคราว
  3. ข้อจำกัด คุณไม่สามารถ (1) แก้ไข ถอดแยกชิ้นส่วน แปลโปรแกรมย้อนกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับบริการ Grindr หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่มีให้ที่เชื่อมโยงกับบริการ Grindr ยกเว้นในขอบเขตที่ว่ากฎหมายห้ามการจำกัดนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่มีความเป็นไปได้ในการสละสิทธิ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา (2) เช่า ให้เช่า กู้ จำหน่ายต่อ ให้สิทธิ์ช่วง แจกจ่าย หรือโอนบริการ Grindr ไปให้กับบุคคลที่สามใดๆ หรือใช้บริการ Grindr เพื่อจัดให้บริการระบบแบ่งเวลา (time sharing) หรือบริการที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลที่สามใดๆ (3) ทำการลอกเลียนแบบบริการ Grindr (4) นำออก ดัก ปิดใช้งาน ทำลาย หรือเข้าแทรกแซงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบริการ Grindr คุณสมบัติที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้งาน หรือการคัดลอกเนื้อหาใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ Grindr หรือคุณสมบัติที่บังคับใช้การกำจัดการใช้บริการ Grindr (5) สร้างส่วนขยายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหรือทำงานร่วมกับบริการ Grindr ยกเว้นในขอบเขตที่ว่าการจำกัดนั้นถูกสั่งห้ามตามกฎหมายไว้อย่างชัดเจนโดยไม่มีความเป็นไปได้ในการสละสิทธิ์ซึ่งผูกพันโดยสัญญา หรือ (6) ลบลิขสิทธิ์และคำประกาศสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ในบริการ Grindr
  4. การอัปเกรด คุณรับทราบว่า Grindr อาจเปิดตัวบริการ Grindr รุ่นอัปเกรด เป็นครั้งคราว  และอาจอัปเกรดบริการ Grindr ที่คุณกำลังใช้อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออื่นๆ เป็นรุ่นใหม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ คุณยินยอมให้มีการอัปเกรดอัตโนมัติบน อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ  และยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับการอัปเกรดทั้งหมดดังกล่าว คุณยอมรับว่า Grindr ไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณสำหรับการอัปเกรดใดๆ ดังกล่าว
  5. โอเพ่นซอร์ส ภายใต้ขอบเขตที่ว่าบริการของ Grindr ใช้ประโยชน์จากโอเพ่นซอร์สหรือรหัสของบุคคลที่สามใดๆ ที่อาจรวมไว้ในบริการของ Grindr โอเพ่นซอร์สหรือรหัสของบุคคลที่สามดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองโดยโอเพ่นซอร์สที่เกี่ยวข้องหรือใบอนุญาต EULA ของบุคคลที่สาม หากมี ซึ่งอนุญาตให้ใช้รหัสดังกล่าว
  6. สงวนลิขสิทธิ์ สิทธิ์การใช้งานที่กล่าวมาข้างต้นที่ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ใช่การขายบริการ Grindr หรือสิ่งลอกเลียนบริการดังกล่าว และ Grindr หรือคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์บุคคลที่สามมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในบริการ Grindr (และสิ่งลอกเลียนของบริการแบบใดๆ ที่อยู่ในนั้น) ความพยายามใดๆ ของคุณที่จะโอนสิทธิ์ หน้าที่ หรือภาระผูกพันที่อยู่หลังจากนี้ถือเป็นโมฆะ เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ Grindr ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
  7. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ชื่อและโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Grindr ถือเป็นทรัพย์สินของ Grindr ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเหล่านี้ เว้นแต่จะได้รับการให้สิทธิ์และการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Grindr ก่อน สงวนลิขสิทธิ์
  8. ผู้ใช้ปลายทางที่เป็นรัฐบาลบริการ Grindr มีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้งานของบุคคลทั่วไป ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ หาก Grindr อนุญาตให้มีการใช้บริการ Grindr ในนามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้บริการ Grindr โดยไม่ได้รับการอนุญาต การใช้ การทำสำเนา การแสดง การแก้ไข การผลิตซ้ำ การวางจำหน่าย การปฏิบัติการ การแจกจ่าย และการเปิดเผยบริการ Grindr (หรือส่วนหนึ่งของบริการ) โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ และตามที่ระบุไว้ใน DFARS 227.7202-1(a) และ 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, หรือ FAR 52.227-14 (ALT III) ตามที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีถ้อยคำใดในข้อตกลงฉบับนี้หรืออื่นๆ ที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ภาครัฐในการใช้บริการ Grindr ในขอบเขตที่กว้างกว่าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้
  9. ควบคุมการส่งออก บริการ Grindr มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกา และอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกของสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องไม่ส่งออกหรือส่งกลับออกไปซึ่งบริการ Grindr ไปยังบางประเทศหรือให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับสินค้าหรือบริการส่งออกจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริการ Grindr ยังอาจอยู่ภายใต้กฎหมายการนำเข้าและการส่งออกของประเทศอื่นๆ ด้วย คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายต่างประเทศทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Grindr
  10. App Store คุณรับทราบและยอมรับว่าความพร้อมในการให้บริการ Grindr นั้นขึ้นอยู่กับบุคคลที่สามที่ให้บริการ Grindr แก่คุณ เช่น Android Market หรือร้านค้าในแอปของ Apple (ต่อไปนี้ให้เรียกว่า “App Store”) คุณรับทราบว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Grindr ไม่ใช่ระหว่างคุณกับ App Store แต่ละ App Store อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเองที่คุณต้องยินยอมก่อนดาวน์โหลดบริการ Grindr จาก Apple Store ดังกล่าว คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับของ App Store ที่ใช้บังคับ และสิทธิ์ของคุณในการใช้บริการ Grindr จะมีผลเมื่อคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว
 17. การปฏิเสธความรับผิดของเรา ไม่มีการรับประกันสำหรับคุณ
  1. กฎหมายของรัฐ กฎหมายของเขต และกฎหมายของประเทศบางฉบับไม่อนุญาตให้จำกัดการรับประกันโดยนัย หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ การปฏิเสธความรับผิด การยกเว้นความรับผิด หรือการจำกัดความรับผิดที่กล่าวไปในข้างต้น ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม โปรดอ้างอิง “เงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ใช้งานในต่างประเทศ” เกี่ยวกับข้อยกเว้นบางประการสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว
  2. บริการ Grindr และซอฟต์แวร์ บริการ หรือแอปพลิเคชันที่มีให้ใช้ร่วมกับหรือผ่านบริการ Grindr นั้นเป็นบริการที่มีให้ใช้ "ตามลักษณะที่เป็น" หรือ "เท่าที่มี" และผู้ใช้บริการต้อง "ยอมรับความชำรุดบกพร่องทุกรูปแบบ" เท่าที่ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายอนุญาต อีกทั้งไม่ได้มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย Grindr และซัพพลายเออร์ บริษัทในเครือและผู้ออกใบอนุญาตของ Grindr ไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งการรับประกันโดยนัยเรื่องกรรมสิทธิ์ ความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และการไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สิน
  3. Grindr และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของ Grindr ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันต่างๆ ที่อยู่ในบริการ Grindr จะทำงานอย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับรองว่าข้อบกพร่องต่างๆ จะได้รับการแก้ไข อีกทั้งไม่รับรองว่าบริการ Grindr หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการดังกล่าวจะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ
  4. Grindr และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของ Grindr (รวมถึงผู้ออกใบอนุญาตของ Grindr ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของบุคคลที่สาม) ไม่รับประกันหรือไม่รับรองว่าการใช้หรือผลลัพธ์จากการใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งใดๆ หรือบริการอื่นๆ ของ Grindr จะมีความปลอดภัย ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับบริการที่จำเป็นหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าใช้บริการของ GRINDR (GRINDR ซัพพลายเออร์ หรือผู้ออกใบอนุญาตของ GRINDR ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้) คุณเข้าใจและตกลงว่าจะใช้ดุลยพินิจและยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวในการดาวน์โหลดหรือรับสื่อหรือข้อมูลผ่านทางการใช้บริการ Grindr
  5. Grindr จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณหรือสมาชิกคนอื่นหรือบุคคลที่สามโพสต์ ส่งหรือรับผ่านบริการ Grindr คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการ Grindr ได้ตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง
  6. Grindr ปฏิเสธและไม่รับผิดชอบต่อการกระทําใดๆ ของคุณหรือสมาชิกคนอื่นๆ ทั้งในและนอกบริการ Grindr
 18. ข้อตกลงของคุณกับเรา คุณจะไม่เอาผิดกับ Grindr คุณตกลงตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและไม่เอาผิดกับ Grindr (และบริษัทในเครือ ผู้รับเหมา พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้อนุญาต ผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมาย) ในการเรียกร้อง ความต้องการ การฟ้องร้อง การกระทํา การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และการรับผิดอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความหรือสิทธิในการบริจาค การชดใช้ค่าเสียหาย การรับช่วงสิทธิ หรือสิทธิใดๆ ที่คล้ายกัน ที่นำมาโดยบุคคลที่สามซึ่งเกิดขึ้นจากหรือในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ:
  • การเข้าถึง การใช้ หรือการใช้บริการ Grindr ในทางที่ผิด (รวมถึงการใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณในทางที่ผิด
  • เนื้อหาของผู้ใช้
  • การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นในบริการ Grindr หรือนอกบริการ Grindr (รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด)
  • การฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมบริการ Grindr รวมถึงแนวทางปฏิบัติ หรือ
  • เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และลิงก์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่รวมอยู่ในหรือเข้าถึงผ่านบริการ Grindr

  Grindr ขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องและควบคุมสิ่งใดๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เรา และคุณตกลงที่จะร่วมมือในการปกป้องการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ของเรา โดยที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หน้าที่ในการปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวระบุไว้เพื่อให้ดำเนินการได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และจะมีผลไปตลอดข้อตกลงฉบับนี้และตลอดการใช้บริการ Grindr ของคุณ

 19. การจำกัดความรับผิดของเราและความเสียหายของคุณ
  1. กฎหมายของรัฐ กฎหมายของเขต และกฎหมายของประเทศบางฉบับไม่อนุญาตให้จำกัดความรับผิด หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อกำหนดไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดด้านล่างนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ โปรดอ้างอิงเงื่อนไขพิเศษสำหรับข้อยกเว้นบางประการสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว
  2. คุณรับทราบและตกลงว่า ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด รวมถึงกรณีความประมาทเลินเล่อ Grindr (โดยในข้อ 19 นี้ หมายรวมถึงบริษัทในเครือ ผู้รับจ้างช่วง พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าหรือซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม) จะไม่รับผิดกับคุณสำหรับค่าเสียหายจำเพาะต่อคุณ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ค่าเสียหายจากความไว้วางใจ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจาก (ก) การที่คุณใช้บริการ Grindr (ข) การที่เราเปิดเผย แสดง หรือดูแลรักษาข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (ค) การที่คุณใช้บริการ Grindr หรือการที่คุณไม่มีความสามารถใช้บริการดังกล่าว (ง) บริการ Grindr เป็นการทั่วไป (ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ของ Grindr) หรือระบบที่ให้บริการ Grindr หรือ (จ) ปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับ Grindr หรือผู้ใช้บริการ Grindr รายอื่นๆ แม้ว่า Grindr หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจาก Grindr จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม คุณตกลงว่าการจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อนี้จะมีผลอยู่ แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดหรือหมดอายุไปแล้ว และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต จะมีผลแม้ว่าการเยียวยาที่มีอยู่อย่างจำกัดใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญได้ก็ตาม
  3. ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดทั้งปวงที่ Grindr (หรือบริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือผู้ออกใบอนุญาตหรือซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม) พึงมีต่อคุณจากความเสียหาย การสูญเสีย และมูลฟ้องทุกประเภทที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือการที่คุณใช้บริการ Grindr (ไม่ว่าทางสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การรับประกันหรืออื่นๆ) ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่คุณชำระเพื่อเข้าใช้บริการ Grindr ในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนวันที่คุณอ้างสิทธิ์ หรือห้าสิบดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเงินใดมากกว่า
  4. ข้อ 19 นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อยกเว้นความรับผิดที่ Grindr ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 20. คุณยอมรับประโยชน์ของการต่อรองกับ Grindrคุณรับทราบและตกลงว่า Grindr ได้เสนอบริการ Grindr ได้กำหนดราคา และได้เข้าทำข้อตกลงฉบับนี้โดยเป็นไปตามการปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับการรับประกัน และการจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น คุณยังรับทราบและตกลงอีกว่าการปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับการรับประกันและการจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้เป็นการจัดสรรความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลและยุติธรรมระหว่างคุณกับ Grindr รวมทั้งยังรับทราบและตกลงอีกว่าการปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับการรับประกันและการจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของสัญญาซื้อขายระหว่างคุณกับ Grindr Grindr จะไม่สามารถให้บริการ Grindr ในราคาที่สมเหตุสมผลแก่คุณได้หากไม่มีการจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิดเหล่านี้
 21. คุณปลดเปลื้องเราจากการรับผิด ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต คุณปลดเปลื้องและปลดปล่อยเรา (และบริษัทในเครือ ผู้รับเหมา พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้อนุญาต ผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมายของเรา) จาก และขอสละสิทธิ์และละทิ้งข้อพิพาทแต่ละข้อในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ข้อพิพาท การเรียกร้อง ข้อพิพาท การโต้แย้งความต้องการ สิทธิ์ ภาระผูกพัน ความรับผิด การกระทำและสาเหตุของการกระทำทุกชนิดและลักษณะ (รวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความทุกข์ทางอารมณ์ การโจรกรรมอัตลักษณ์ การเสียชีวิต การสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหาย หรือสิทธิ์ในการมีส่วนร่วม การชดใช้ค่าเสียหาย หรือการรับช่วง) ที่ได้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ:
  • การเข้าถึง ใช้ หรือใช้บริการ Grindr ในทางที่ผิด (รวมถึงการใช้หรือการใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในทางที่ผิด)
  • เนื้อหาของผู้ใช้
  • การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่นในบริการ Grindr หรือนอกบริการ Grindr (รวมถึงการฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด)
  • การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมบริการ Grindr รวมถึงแนวทางปฏิบัติ หรือ
  • เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และลิงก์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่รวมอยู่ในหรือเข้าถึงผ่านบริการ Grindr

  หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสละสิทธิ์ในประมวลกฎหมายแพ่งรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1542 ซึ่งระบุว่า “การปลดเปลื้องทั่วไปไม่ได้ขยายไปถึงข้อเรียกร้องที่เจ้าหนี้หรือฝ่ายที่ปลดเปลื้องไม่ทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่เพื่อผลประโยชน์ของเขาหรือเธอ ณ เวลาที่มีการปลดเปลื้อง และการที่เขาหรือเธอทราบถึงผลประโยชน์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อข้อตกลงของเขาหรือเธอกับลูกหนี้หรือบุคคลที่ได้รับการปลดเปลื้อง”

 22. การคลี่คลายข้อพิพาทของเรา ข้อตกลงให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการโปรดอ่านบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้อย่างละเอียด เว้นแต่คุณจะเลือกไม่เข้าร่วมในลักษณะที่อธิบายไว้ในหัวข้อย่อยที่ 12 และ 13 ด้านล่าง ข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการนี้กำหนดให้คุณอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทกับ Grindr และจำกัดวิธีการที่คุณขอความคุ้มครองจากเรา
  1. คุณและ Grindr เห็นพ้องว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นระหว่างเราที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามกับการที่คุณใช้หรือเข้าถึงบริการ Grindr รวมถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมาย การตีความ การละเมิด การบังคับใช้ หรือการสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ Grindr ไม่ว่าในรูปแบบใด (รวมเรียกว่า “ประเด็นข้อพิพาทที่ครอบคลุม” หรือ "ข้อพิพาท") จะได้รับการแก้ไขตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ในข้อที่ 22 นี้
  2. การแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ คุณและ Grindr ยอมรับว่าการพยายามโดยสุจริตใจและไม่เป็นทางการในการแก้ไขข้อพิพาทอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ต้นทุนต่ําและเป็นประโยชน์ร่วมกัน คุณและ Grindr จึงยอมรับว่าก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับอีกฝ่ายหนึ่ง (หรือเริ่มต้นการดําเนินการในศาลเรียกร้องเล็ก ๆ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกกระทำการดังกล่าว) เราจะพบปะและประชุมทางโทรศัพท์เป็นการส่วนตัวหรือผ่านการประชุมทางวิดีโอ เพื่อพยายามโดยสุจริตใจในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ อย่างไม่เป็นทางการที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้ ("การประชุมเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ" หรือ "การประชุม") หากคุณมีทนายเป็นตัวแทน ทนายของคุณสามารถเข้าร่วมประชุม แต่คุณต้องเข้าร่วมประชุมด้วย คู่สัญญาที่ริเริ่มข้อพิพาทจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาที่จะเริ่มต้นการประชุม ("ประกาศ") ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันหลังจากอีกฝ่ายได้รับประกาศดังกล่าวเว้นแต่จะมีการตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญา โปรดส่งอีเมลไปยัง [email protected] เพื่อแจ้งให้ Grindr ทราบว่าคุณต้องการเริ่มการประชุม การแจ้งดังกล่าวต้องมี: (1) ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ถ้าคุณมี) (2) ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมลของที่ปรึกษาของคุณ (ถ้ามี) และ (3) คําอธิบายข้อพิพาทของคุณ การประชุมจะต้องเป็นแบบรายบุคคลในลักษณะที่ต้องมีการประชุมแยกต่างหากทุกครั้งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มต้นข้อพิพาท แม้ว่าสํานักงานกฎหมายเดียวกันหรือกลุ่มบริษัทกฎหมายจะเป็นตัวแทนของผู้ใช้หลายคน ในกรณีที่คล้ายกันเว้นแต่ทุกฝ่ายจะเห็นด้วย บุคคลหลายคนที่เริ่มต้นข้อพิพาทไม่สามารถเข้าร่วมในการประชุมเดียวกันได้เว้นแต่ทุกฝ่ายจะเห็นด้วย เมื่อฝ่ายหนึ่งได้รับการแจ้งว่าอีกฝ่ายต้องการจัดประชุมแล้วและก่อนที่จะมีการประชุม ไม่มีสิ่งใดในบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้ห้ามไม่ให้คู่กรณีมีส่วนร่วมในการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการเพื่อแก้ไขข้อพิพาทของฝ่ายที่ริเริ่ม การเข้าร่วมการประชุมเป็นเงื่อนไขที่ต้องเกิดก่อนและข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ก่อนที่จะเริ่มอนุญาโตตุลาการ บทบัญญัติแห่งข้อจำกัดและกําหนดเวลาค่าธรรมเนียมการยื่นเอกสารใดๆ จะต้องถูกเรียกเก็บในขณะที่คู่กรณีเข้าร่วมกระบวนการประชุมที่จําเป็นที่มาตรานี้กำหนด
  3. กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณและเราเห็นพ้องว่ารัฐบัญญัติของสหรัฐอเมริกา รวมถึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการแห่งสหพันธรัฐ (Federal Arbitration Act) 9 U.S.C. § 1 et seq. ("FAA") และ (ตามขอบเขตที่ไม่สอดคล้องกับหรือถูกกฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดไว้ล่วงหน้า) กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา โดยไม่คํานึงถึงหลักการของความขัดแย้งของกฎหมาย จะควบคุมเรื่องข้อพิพาทที่ครอบคลุมทั้งหมด ยกเว้นตามที่อาจมีให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกําหนดพิเศษ
  4. อนุญาโตตุลาการของเรา คุณและเราเห็นพ้องว่าข้อตกลงฉบับนี้และแต่ละส่วนของข้อตกลงคือหลักฐานของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายระหว่างรัฐ และพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการแห่งสหพันธรัฐจะบังคับใช้ในทุกกรณี และควบคุมการตีความและการบังคับใช้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ และกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทใดๆ ที่ครอบคลุมจะต้องได้รับการยืนยันเป็นรายบุคคลในการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันซึ่งดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน (“AAA”) ตามกฎอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค (รวมถึงการใช้โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ หรือการประชุมทางวิดีโอตามความเหมาะสมและได้รับอนุญาตให้ลดค่าใช้จ่ายของการเดินทาง)  ที่มีอยู่ที่ https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer%20Rules.pdf
   ฝ่ายที่ประสงค์จะเริ่มต้นอนุญาโตตุลาการจะต้องจัดเตรียมคำขออนุญาโตตุลาการให้อีกฝ่ายหนึ่ง (“คำขอ”) คำขอต้องประกอบด้วย (1) ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมลของฝ่ายที่ขออนุญาโตตุลาการและชื่อผู้ใช้บัญชี (ถ้ามี) ตลอดจนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) คำชี้แจงของการเรียกร้องทางกฎหมายที่ถูกยืนยันและฐานข้อเท็จจริงของการเรียกร้องเหล่านั้น (3) คำอธิบายการเยียวยาที่ร้องขอและการคำนวณจำนวนเงินที่เป็นข้อโต้แย้งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างถูกต้องและสุจริต (4) ข้อความรับรองความสมบูรณ์ของกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และ (5) หลักฐานว่าฝ่ายที่ร้องขอได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องที่จำเป็นเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการดังกล่าวแล้ว หากฝ่ายที่ร้องขอการอนุญาโตตุลาการมีทนายเป็นตัวแทน คำขอจะต้องมีชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมลของทนายความ ทนายความดังกล่าวต้องลงนามในคำร้องด้วย การลงนามในคำขอ แสดงว่าทนายรับรองเท่าที่ทราบ ตามข้อมูลที่มี และตามความเชื่อของทนาย ซึ่งได้มาหลังจากการไต่สวนตามสมควรภายใต้สถานการณ์ว่า: (1) คำขอไม่ได้ถูกนำเสนอเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสมใดๆ เช่น เพื่อก่อกวน ทำให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาทโดยไม่จำเป็น (2) การเรียกร้อง การแก้ต่าง และข้อโต้แย้งทางกฎหมายอื่นๆ ได้รับการรับรองโดยกฎหมายที่มีอยู่หรือโดยการโต้แย้งที่ไม่สำคัญเพื่อการขยาย แก้ไข หรือย้อนกลับกฎหมายที่มีอยู่หรือสำหรับการจัดตั้งกฎหมายใหม่ และ (3) ข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเสียหายมีหลักฐานสนับสนุน หรือหากระบุไว้โดยเฉพาะ ก็น่าจะได้รับการสนับสนุนที่เป็นหลักฐานหลังจากมีโอกาสที่เหมาะสมในการสอบสวนหรือค้นพบเพิ่มเติม
   อนุญาโตตุลาการสามารถเป็นผู้พิพากษาที่เกษียณอายุหรือทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนีย และคู่กรณีจะเลือกจากบัญชีรายชื่ออนุญาโตตุลาการข้อพิพาทผู้บริโภคของ AAA หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกับอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบห้า (35) วันหลังจากการส่งมอบคําขอ AAA จะแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการตามกฎ AAA โดยมีเงื่อนไขว่าหากกระบวนการอนุญาโตตุลาการชุดภายใต้ส่วนย่อย 9 เริ่มต้น AAA จะแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสําหรับแต่ละชุด

   เว้นแต่คุณและ Grindr จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มที่กล่าวถึงในหัวข้อย่อยที่ 9 ด้านล่างได้เริ่มต้นขึ้น การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในเขตที่คุณอาศัยอยู่  คุณและเราตกลงว่าอนุญาโตตุลาการ ไม่ใช่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ระหว่างประเทศ รัฐ หรือท้องถิ่น จะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีความ การบังคับใช้ หรือการสร้างข้อตกลงขึ้น รวมถึงการเรียกร้องใดๆ ที่ข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นโมฆะหรือเป็นโมฆะได้ หรือการเรียกร้องใดๆ ขึ้นอยู่กับอนุญาโตตุลาการ ยกเว้นสิ่งต่อไปนี้: (1) ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อย่อย 14 ของส่วนนี้ รวมถึงการเรียกร้องใดๆ ว่าส่วนย่อยเดียวกันนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถบังคับใช้ได้ ผิดกฎหมาย โมฆะหรือเป็นโมฆะได้ หรือส่วนย่อยเดียวกันนั้นถูกละเมิด จะต้องได้รับการตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลและไม่ใช่โดยอนุญาโตตุลาการ (2) ยกเว้นตามที่ได้ไตร่ตรองไว้อย่างชัดแจ้งในอนุมาตรา 9 ข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการจะตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจเท่านั้น ไม่ใช่โดยอนุญาโตตุลาการ (3) ข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับว่าคู่สัญญาฝ่ายใดปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนอนุญาโตตุลาการหรือไม่ ให้ตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจเท่านั้น ไม่ใช่โดยอนุญาโตตุลาการ และ (4) ข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับเวอร์ชันของบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่ใช้จะถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลเท่านั้นและไม่ใช่โดยอนุญาโตตุลาการ
  5. คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสำหรับคุณหรือเราคุณและเราเห็นพ้องว่าสำหรับประเด็นที่มีการเรียกร้องเงินค่าเยียวยามากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะรวมคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อสรุปที่จำเป็นที่อนุญาโตตุลาการใช้เป็นบรรทัดฐานในคำตัดสินชี้ขาด อนุญาโตตุลาการจะเป็นอนุญาโตตุลาการในเนื้อหาสาระของข้อเรียกร้องทั้งหมดที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงหลักการความเที่ยงธรรมอันเป็นที่ยอมรับ และจะเคารพการเรียกร้องเอกสิทธิ์ทั้งหมดที่กฎหมายยอมรับ อนุญาโตตุลาการจะไม่ผูกพันตามคำวินิจฉัยของการอนุญาโตตุลาการก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ต่างราย แต่จะผูกพันตามคำวินิจฉัยในการอนุญาโตตุลาการก่อนหน้าที่เกี่ยวกับผู้ใช้ของ Grindr รายเดิมภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด คุณและเราเห็นพ้องว่าคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกมัด และสามารถนำคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขึ้นสู่ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจได้
  6. คำสั่งศาลและการบรรเทาทุกข์ ภายใต้บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้ อนุญาโตตุลาการอาจให้การบรรเทาทุกข์แบบประกาศหรือคำสั่งศาลที่เข้าข้างฝ่ายที่ต้องการการบรรเทาทุกข์เท่านั้นและเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การบรรเทาทุกข์ซึ่งรับประกันโดยการเรียกร้องของคู่สัญญานั้น ไม่มีสิ่งใดในวรรคนี้มีเจตนา หรือจะกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้หัวข้อย่อย 9 เรื่อง “การอนุญาโตตุลาการชุด” แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใดในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ หากศาลตัดสินด้วยคำตัดสินขั้นสุดท้าย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การอุทธรณ์หรือการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมใด ๆ ว่าข้อจำกัดของหัวข้อย่อยนี้ที่ว่า “การสละสิทธิ์ของชนชั้นและการบรรเทาทุกข์ที่ไม่ใช่รายบุคคลอื่น” เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เป็นการเรียกร้องหรือร้องขอการบรรเทาทุกข์ (เช่น คำร้องขอการบรรเทาคำสั่งศาลสาธารณะ) คุณและ Grindr ยอมรับว่าการเรียกร้องหรือการร้องขอการบรรเทาทุกข์ (และเฉพาะการเรียกร้องหรือการร้องขอการบรรเทาทุกข์) จะถูกตัดขาดจากอนุญาโตตุลาการ และสามารถถูกฟ้องร้องในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อพิพาทอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกอนุญาโตตุลาการหรือดำเนินคดีในศาลคดีมโนสาเร่ หัวข้อย่อยนี้ไม่ได้ขัดขวางคุณหรือ Grindr ไม่ให้เข้าร่วมในการตกลงเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมเป็นเป็นกลุ่ม
  7. ข้อยกเว้นในข้อตกลงของเราในการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทมีข้อยกเว้นเพียงสองข้อสำหรับบทบัญญัตินี้เพื่ออนุญาโตตุลาการ:
   1. ประการแรก หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำการละเมิดหรือขู่ที่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม ฝ่ายที่ถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องขอคำสั่งชั่วคราว หรือร้องขอการคุ้มครองชั่วคราวอื่นที่เหมาะสมในศาลใดๆ ที่มีอำนาจตัดสิน
   2. ประการที่สอง แต่ละฝ่ายจะดำรงสิทธิ์ในการแสวงหาการช่วยเหลือจากศาลคดีมโนสาเร่ ต่อข้อพิพาทหรือคำให้การภายในขอบเขตอำนาจของศาลดังกล่าว
  8. ค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการคุณและเราเห็นพ้องว่าการชำระเงินสำหรับการฟ้องคดี การบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมสำหรับอนุญาโตตุลาการจะอยู่ภายใต้กฎของ AAA เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องแบกค่าธรรมเนียมทนายความของตัวเองและค่าใช้จ่ายในอนุญาโตตุลาการเว้นแต่อนุญาโตตุลาการพบว่าทั้งสารของข้อพิพาทหรือการบรรเทาทุกข์ที่ร้องขอในคำร้องขออนุญาโตตุลาการนั้นเหลาะแหละหรือถูกนำเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม (โดยจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Federal Rule of Civil Procedure 11(b))
  9. การอนุญาโตตุลาการชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการบริหารและการแก้ปัญหาของอนุญาโตตุลาการ คุณและ Grindr ตกลงว่าในกรณีที่มีการร้องขอบุคคลหนึ่งร้อย (100) คนขึ้นไปสำหรับอนุญาโตตุลาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างมากกับ Grindr โดยหรือด้วยความช่วยเหลือของกฎหมายเดียวกัน บริษัท กลุ่มสำนักงานกฎหมาย หรือองค์กร ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน (หรือโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้น) AAA จะ (1) จัดการข้อเรียกร้องของอนุญาโตตุลาการในชุดละ 100 คำขอต่อกลุ่ม (บวกตามขอบเขตที่มีคำขอเหลือน้อยกว่า 100 รายการหลังจากการแบ่งกลุ่มที่อธิบายข้างต้น ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ประกอบด้วยคำขอที่เหลือ) (2) แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนต่อรุ่น (3) จัดให้มีการลงมติของแต่ละกลุ่มเป็นอนุญาโตตุลาการรวมชุดเดียว โดยมีค่าธรรมเนียมการยื่นและค่าธรรมเนียมการจัดการหนึ่งชุด ต่อฝ่าย ต่อกลุ่ม หนึ่งปฏิทินขั้นตอน การพิจารณาหนึ่งรายการ (ถ้ามี) ในสถานที่ที่อนุญาโตตุลาการกำหนด และหนึ่งการตัดสินชี้ขาดสุดท้าย (“การอนุญาโตตุลาการชุด”)

   ทุกฝ่ายยอมรับว่าคำขอมี “ลักษณะคล้ายกันอย่างมาก” หากคำขอดังกล่าวเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดียวกันหรือสถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง และยกประเด็นทางกฎหมายเดียวกันหรือที่คล้ายกันและแสวงหาการบรรเทาทุกข์เดียวกันหรือคล้ายกัน ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการนำกระบวนการอนุญาโตตุลาการชุดมาใช้ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะแจ้ง AAA และ AAA จะแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่มีสถานะตัดสินเดี่ยว เพื่อตรวจสอบการบังคับใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการชุด (“อนุญาโตตุลาการฝ่ายปกครอง”) เพื่อเร่งการระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริหาร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่า อนุญาโตตุลาการฝ่ายปกครองอาจกำหนดขั้นตอนดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขข้อพิพาทใดๆ โดยทันที Grindr จะเป็นฝ่ายค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทางปกครอง

   คุณและ Grindr ตกลงที่จะให้ความร่วมมือโดยสุจริตกับ AAA ในการดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการชุด รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบครั้งเดียวและค่าธรรมเนียมในการบริหารสำหรับชุดคำขอ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจรวมถึง: (1) การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นพบเพื่อช่วยอนุญาโตตุลาการในการแก้ปัญหาข้อพิพาทการค้นพบ และ (2) การปรับใช้ปฏิทินเร่งด่วนของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

   บทบัญญัติการอนุญาโตตุลาการชุดนี้จะไม่ตีความว่าเป็นการอนุญาตอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม แบบรวมกัน และ/หรือการกระทำใดๆ หรือการดำเนินการใดๆ หรืออนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องร่วมกันหรือรวมภายใต้สถานการณ์ใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วนย่อยนี้

  10. การแก้ไขข้อตกลงที่จะอนุญาโตตุลาการในอนาคต โดยไม่คำนึงถึงว่าข้อสัญญาใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้จะมีความขัดกัน คุณและเราเห็นพ้องว่า หากเราได้ทำการแก้ไขข้อตกลงนี้เพิ่มเติมใดๆ ให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการในอนาคต การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับการเรียกร้องกับ Grindr ใดๆ ที่มีการยื่นฟ้องไปแล้วในกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขข้อตกลงเพิ่มเติมจะบังคับใช้กับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องอื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่ได้เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ Grindr หากคุณไม่เห็นด้วยกับใจความที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านี้ คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากที่ได้มีการประกาศหรือการแจ้ง และคุณจะไม่ถูกผูกมัดโดยใจความที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ไม่ได้ทำให้คุณมีโอกาสใหม่ในการเลือกไม่รับข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ หากคุณได้ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้มาก่อนหน้านี้ และไม่ได้เลือกไม่เข้าร่วมการอนุญาโตตุลาการอย่างถูกต้อง
  11. สถานที่สำหรับอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดเหล่านี้จะมีขึ้นในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสหรือสถานที่อื่นๆ ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงร่วมกัน รวมถึงผ่านทางการประชุมทางวิดีโอ
  12. ฟอรัมตุลาการสำหรับข้อพิพาททางกฎหมาย เว้นแต่คุณและเราจะตกลงเป็นอย่างอื่น และยกเว้นดังที่ระบุไว้ในข้อ 22.2 (ศาลคดีมโนสาเร่) ในกรณีที่พบว่าข้อตกลงให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการข้างต้นนั้นไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หรือกับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เฉพาะเจาะจง ทั้งอันเป็นผลจากการตัดสินใจของคุณที่จะไม่เข้าร่วมในข้อตกลงให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ อันเป็นผลจากการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการหรือตามคำสั่งศาล หรือเนื่องจากคุณเป็นผู้ใช้งานในต่างประเทศซึ่งข้อตกลงให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ คุณตกลง (ยกเว้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ว่าข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ Grindr จะต้องได้รับการแก้ไขข้อพิพาทเป็นการเฉพาะเจาะจงโดยศาลแห่งรัฐหรือสหพันธรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย คุณและ Grindr ตกลงที่จะส่งข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาททั้งหมดต่อเขตอํานาจของศาลเหนือบุคคลที่มีสิทธิ์ขาดจำเพาะซึ่งตั้งอยู่ภายในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อฟ้องร้องข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาททั้งหมดดังกล่าว
  13. อนุญาโตตุลาการมาตราการแยกส่วนหากส่วนใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้ถูกพบว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนหนึ่งหรือบางส่วนดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับและจะถูกตัดออกและส่วนที่เหลือของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์
  14. คุณสามารถเลือกไม่รับอนุญาโตตุลาการ หากคุณเป็นผู้ใช้ Grindr ใหม่ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการข้อกำหนด (“เลือกไม่เข้าร่วม”) โดยส่งอีเมลแจ้งการเลือกไม่เข้าร่วมถึง [email protected] (“แจ้งการเลือกไม่เข้าร่วม”) จะต้องส่งการแจ้งเลือกไม่เข้าร่วมภายในเวลาไม่เกินสามสิบเอ็ด (31) วันนับจากวันที่ที่คุณยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้เป็นครั้งแรก หากคุณไม่ใช่ผู้ใช้รายใหม่ของ Grindr คุณจะมีเวลาสูงสุดสามสิบ (30) วันนับจากที่ได้มีการประกาศข้อกำหนดใหม่ในการส่งการแจ้งการเลือกไม่เข้าร่วมในการอนุญาโตตุลาการ
  15. ขั้นตอนการเลือกไม่เข้าร่วมอนุญาโตตุลาการ เพื่อที่จะเลือกไม่เข้าร่วม ภายในสามสิบเอ็ด (31) วันหลังจากที่คุณยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เป็นครั้งแรก คุณต้องส่งชื่อทางกฎหมาย ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (รวมถึงที่อยู่ เมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์) ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณซึ่งใช้กับการเลือกไม่เข้าร่วม และภาพดิจิทัลของใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องของคุณไปที่: [email protected] กระบวนการนี้เป็นเพียงวิธีเดียวที่คุณจะสามารถเลือกไม่เข้าร่วมในข้อตกลงให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ หากคุณเลือกไม่เข้าร่วมในข้อตกลงให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ ส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้รวมทั้งส่วนข้อพิพาทนี้ (รวมข้อ 20 (คุณรับทราบประโยชน์ของสัญญาซื้อขายกับ Grindr) และข้อ 15 ถึง 19 (15 -การโฆษณา 16 - สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ 17 - การปฏิเสธความรับผิดของเรา ไม่มีการรับประกันสำหรับคุณ 18 - ข้อตกลงของคุณกับเรา คุณจะไม่เอาผิดกับ Grindr และ 19 – การจำกัดความรับผิดของเราและการจำกัดค่าเสียหายของคุณ)) จะยังคงมีผลบังคับใช้กับคุณอยู่การปฏิเสธข้อตกลงนี้เพื่ออนุญาโตตุลาการจะไม่มีผลกับข้อตกลงอนุญาโตตุลาการก่อนหน้านี้ ข้อตกลงอื่นๆ หรือในอนาคตที่คุณอาจมีกับเรา
  16. การสละสิทธิ์บางอย่าง การยอมรับข้อตกลงนี้ แสดงว่าคุณและ Grindr ขอสละสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายที่จะฟ้องร้องในศาลและมีการพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน (นอกเหนือจากศาลคดีมโนสาเร่ที่ระบุไว้ข้างต้น คุณยังยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทน ในฐานะอัยการเอกชน หรือในฐานะตัวแทนอื่นๆ หรือเข้าร่วมในฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้ร้องเรียน ในคดีใดๆ อนุญาโตตุลาการ หรือการดำเนินคดีอื่นๆ ที่มีการฟ้องร้องเราและ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าอนุญาโตตุลาการจะไม่ที่จำเป็นภายใต้ข้อตกลงนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในส่วนย่อย 9 ของส่วนนี้ข้างต้น คุณและ Grindr จะเลือกให้ข้อพิพาททั้งหมดได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในส่วนที่ 9 ข้างต้น ไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนในอนุญาโตตุลาการ และจะมีการจำกัดการทบทวนการตัดสินชี้ขาดทางอนุญาโตตุลาการของศาลอย่างมาก หัวข้อย่อยนี้ไม่ได้ทำให้คุณหรือ Grindr ไม่ให้เข้าร่วมในการตกลงเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมเป็นกลุ่ม
  17. บทบัญญัติแห่งข้อจำกัดในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ คุณและ Grindr ยอมรับเพิ่มเติมว่าข้อพิพาทใดๆ ที่มีรายละเอียดในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อจำกัดที่บังคับใช้สำหรับการเรียกร้องหรือการโต้เถียงนั้น มิเช่นนั้นจะถูกระงับเวลาตลอดไป ในทำนองเดียวกัน คุณยอมรับว่าบทบัญญัติแห่งข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้กับอนุญาโตตุลาการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับที่กฎเกณฑ์ข้อจำกัดเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ในศาลที่มีเขตอำนาจศาล
 23. นโยบายแจ้งให้ทราบและลบออก
  1. Grindr เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาและคาดหวังว่าผู้ใช้ก็จะให้ความเคารพเช่นกัน Grindr จะทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่ Grindr พิจารณาแล้วว่าเป็น “ผู้กระทำการฝ่าฝืนซ้ำ” ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ผู้กระทำการฝ่าฝืนซ้ำหมายถึงผู้ใช้ที่ได้รับแจ้งจาก Grindr ถึงการละเมิดการทำกิจกรรมมากกว่าสองครั้ง และ/หรือผู้ที่มีเนื้อหาผู้ใช้ที่ถูกลบออกจากบริการ Grindr มากกว่าสองครั้ง (โปรดทราบว่า เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีสำหรับการฝ่าฝืนครั้งเดียวเช่นกันตามข้อที่ 8)
  2. หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ และคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดก็ตามที่อยู่ในบริการใดๆ ของ Grindr ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถส่งการแจ้งได้ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปนี้แก่ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Grindr
   1. ลายเซ็นที่เขียนลงบนกระดาษจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของสิทธิ์ผูกขาดที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด 
   2. การพิสูจน์ด้วยหลักฐานของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด หรือหากงานที่มีลิขสิทธิ์หลายงานที่อยู่ในบริการ Grindr ที่มีอยู่ครอบคลุมภายใต้การแจ้งครั้งเดียว และรายการตัวอย่างของงานดังกล่าวในบริการ Grindr ที่มีอยู่ 
   3. การพิสูจน์ด้วยหลักฐานของสื่อที่ถูกกล่าวอ้างว่าละเมิดหรืออยู่ภายใต้กิจกรรมที่ละเมิด และที่จะถูกลบออก หรือปิดใช้งานการเข้าถึง และข้อมูลที่เพียงพออย่างสมเหตุสมผลเพื่ออนุญาตให้ Grindr สามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของสื่อได้ 
   4. ข้อมูลที่เพียงพออย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ Grindr สามารถติดต่อกับฝ่ายที่ร้องเรียน เช่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลที่สามารถติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้ 
   5. ถ้อยแถลงที่ว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่ามีการใช้สื่อในลักษณะที่ได้รับการร้องเรียนว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย (เช่น “ข้าพเจ้ามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย”) และ
   6. ถ้อยแถลงที่ว่าข้อมูลในการแจ้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และอยู่ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ และถ้อยแถลงที่ว่าฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของสิทธิ์ผูกขาดที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด (ตัวอย่างเช่น “ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำสาบานภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่าข้อมูลในการแจ้งนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และข้าพเจ้าคือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของสิทธิ์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดตามเนื้อหาที่ระบุไว้ข้างต้น”)
  3. ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Grindr เพื่อรับการแจ้งถึงการละเมิดที่กล่าวอ้างตามที่อยู่ต่อไปนี้

   Grindr LLC
   Attention: Copyright Agent
   Email: [email protected]

   เพื่อความชัดเจน เฉพาะการแจ้งในข้อนี้เท่านั้นที่ควรส่งไปยัง ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Grindr คุณรับทราบว่าหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในข้อที่ 23 นี้ได้ การแจ้งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ DMCA ของคุณอาจไม่มีผลบังคับ โปรดทราบว่าภายใต้ข้อ 512(ฉ) ของกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา บุคคลใดก็ตามที่ให้การแถลงที่เป็นเท็จโดยเจตนาอย่างร้ายแรงว่าสื่อหรือกิจกรรมมีการละเมิด จะต้องรับผิด

 24. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ App Store ของ Appleข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไปนี้จะบังคับใช้กับคุณ หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ Grindr จาก App Store ของ Apple ภายใต้ขอบเขตที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้มีความเข้มงวดน้อยกว่าหรือขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อ 24 นี้ ให้บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าหรือที่ขัดกันในข้อที่ 24 แต่เป็นการใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Grindr จาก App Store ของ Apple เท่านั้น
  1. การรับทราบGrindr และคุณรับทราบว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อสรุประหว่าง Grindr กับคุณเท่านั้น ไม่ใช่กับ Apple และ Grindr คือผู้ที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในซอฟต์แวร์ Grindr และเนื้อหาที่อยู่ในซอฟต์แวร์นั้น ไม่ใช่ Apple ภายใต้ขอบเขตที่ข้อตกลงฉบับนี้ได้ระบุไว้สำหรับกฎการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ Grindr ที่มีความเข้มงวดน้อยกว่ากฎการใช้งานที่ระบุไว้สำหรับซอฟต์แวร์ Grindr ในเงื่อนไขการให้บริการใน App Store ของ Apple หรือที่ขัดกับเงื่อนไขดังกล่าว จะบังคับใช้เงื่อนไขของ Apple ที่เข้มงวดกว่าหรือที่ขัดกัน
  2. ขอบเขตของใบอนุญาต สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Grindr ที่ให้ไว้แก่คุณเป็นสิทธิ์แบบจำกัดที่ไม่สามารถโอนได้ในการใช้ซอฟต์แวร์ Grindr บนผลิตภัณฑ์ iOS ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม และตามที่อนุญาตตามกฎการใช้งานที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการใน App Store ของ Apple
  3. การบำรุงรักษาและการสนับสนุน Grindr เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการให้บริการดูแลรักษาและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Grindr ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ (หากมี) หรือตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ Grindr และคุณรับทราบว่า Apple ไม่มีข้อผูกพันใดก็ตามที่จะให้บริการดูแลรักษาและการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Grindr
  4. การรับประกัน Grindr เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับประกันผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมาย จนถึงระดับที่มิได้มีการปฏิเสธความรับผิดไว้ที่อาจบังคับใช้ได้ ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ Grindr ไม่สอดคล้องกับการรับประกันใดๆ ที่บังคับใช้ คุณจะต้องแจ้ง Apple และ Apple จะคืนเงินค่าซื้อซอฟต์แวร์ Grindr ให้กับคุณ และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต Apple ไม่มีข้อผูกพันในการรับประกันอื่นใดที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Grindr และการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ค่าเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเนื่องมาจากการไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับการรับประกันได้จะถือเป็นความรับผิดชอบของ Grindr แต่เพียงผู้เดียว
  5. การเรียกร้องสินค้า Grindr และคุณรับทราบว่า Grindr ไม่ใช่ Apple มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกับการเรียกร้องใดๆ ของคุณ หรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Grindr หรือการครอบครองของคุณ และ/หรือการใช้ซอฟต์แวร์ Grindr รวมถึง (1) การเรียกร้องความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (2) การเรียกร้องใดๆ ที่ซอฟต์แวร์ Grindr ไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายหรือที่บังคับควบคุมใดๆ ได้ และ (3) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน ข้อตกลงฉบับนี้มิได้จำกัดความรับผิดของ Grind ที่มีต่อคุณนอกเหนือจากที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
  6. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา Grindr และคุณรับทราบว่าในกรณีที่มีการเรียกร้องของบุคคลที่สามใดๆ ที่ซอฟต์แวร์ Grindr หรือการที่คุณครอบครองและใช้ซอฟต์แวร์ Grindr นั้นเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม Grindr ไม่ใช่ Apple จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสืบสวน ป้องกัน จัดการ และถอนการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
  7. ชื่อและที่อยู่ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ข้อมูลการติดต่อของ Grindr สําหรับคําถาม ข้อร้องเรียนหรือการเรียกร้องของผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Grindr มีระบุไว้ในส่วน 26.7 ด้านล่าง
  8. ข้อกําหนดของบุคคลที่สาม คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงของบุคคลที่สามที่ใช้บังคับ เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ Grindr
  9. ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม Grindr และคุณรับทราบและยอมรับว่า Apple และบริษัทสาขาของ Apple คือบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ของข้อตกลงฉบับนี้ และรับทราบและยอมรับว่าเมื่อคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้แล้ว Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่าได้รับสิทธิ์) ในการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อตกลงฉบับนี้
 25. เงื่อนไขพิเศษของรัฐเกี่ยวกับสิทธิในการยกเลิกของคุณข้อสัญญาต่อไปนี้ได้ถูกเพิ่มลงในข้อตกลงฉบับนี้สำหรับผู้ใช้ที่สมัครใช้งานแบบชำระเงินที่พำนักอาศัยอยู่ในแอริโซนา แคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต อิลลินอยส์ ไอโอวา มินนิโซตา นิวเจอร์ซี นิวยอร์ก นอร์ทแคโรไลนา ไอไฮโอ โรดไอแลนด์ วิสคอนซิน หรือรัฐอื่นใดที่มีกฎหมายซึ่งอาจกำหนดให้ต้องมีการแจ้งสิทธิ์การยกเลิก: คุณในฐานะผู้ซื้อ สามารถยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยไม่มีบทลงโทษหรือข้อผูกมัดใดๆ ในเวลาใดก็ตามก่อนเที่ยงคืนของวันทำการที่สามของผู้ขายตามสัญญาแรกเริ่ม หลังจากวันที่ในสัญญาฉบับนี้ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดเทศกาล ในการยกเลิกข้อตกลงนี้ ให้ส่งจดหมายหรือส่งหนังสือแจ้งที่ลงนามและลงวันที่ ซึ่งระบุว่าคุณและผู้ซื้อกำลังยกเลิกข้อตกลงนี้หรือคำที่มีผลคล้ายกัน โปรดส่งการแจ้งนี้ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ พร้อมที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการสร้างบัญชี Grindr ของคุณ

  Grindr LLC
  P.O. Box 69176
  West Hollywood, CA 90069

  สำหรับการสมัครรับข้อมูลที่ซื้อผ่าน Apple App Store หรือ Google Play Store คุณจะต้องเข้าถึงบัญชีของคุณกับร้านค้านั้นและทำตามคำแนะนำเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครรับของคุณ

  ในกรณีที่คุณได้เสียชีวิตก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน ผู้รับประโยชน์ของคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนในส่วนของเงินชำระใดๆ ที่คุณได้ชำระเป็นค่าสมัครใช้งานแบบชำระเงิน ซึ่งจะได้รับการจัดสรรให้ในช่วงระยะเวลาหลังจากที่คุณได้เสียชีวิตลงแล้ว ในกรณีที่คุณกลายเป็นผู้ไร้ความสามารถ (เช่น คุณไม่สามารถใช้บริการการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน และมีการตรวจสอบความเจ็บป่วยเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์) ก่อนสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของคุณ คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนในส่วนของเงินชำระใดๆ ที่คุณได้ชำระเป็นค่าสมัครใช้งานซึ่งจะได้รับการจัดสรรให้ในช่วงระยะเวลาหลังจากที่คุณกลายเป็นผู้ไร้ความสามารถ ด้วยการแจ้งไปยัง Grindr โดยใช้ที่อยู่เดียวกับที่ระบุไว้ด้านบน

 26. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด
  1. การแยกส่วน การสละสิทธิ์ของบทบัญญัติของข้อตกลงคุณและเราเห็นพ้องว่า หากข้อสัญญาใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าข้อสัญญานั้นแยกส่วนออกได้จากข้อตกลงฉบับนี้ และจะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ข้อสัญญาที่เหลืออยู่ใดๆ ข้อสัญญาในข้อตกลงฉบับนี้สามารถยกเลิกได้ด้วยการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยฝ่ายที่มีสิทธิ์ในผลประโยชน์ของข้อสัญญาดังกล่าว การที่ฝ่ายใดก็ตามไม่สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามข้อสัญญาใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ได้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม จะไม่มีผลกระทบในลักษณะใดๆ ต่อสิทธิ์ของฝ่ายดังกล่าวที่จะบังคับใช้ข้อตกลงเดียวกันในภายหลัง การยกเว้นการละเมิดข้อสัญญาใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการยกเว้นการละเมิดอื่นๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งข้อสัญญาเดียวกันหรือข้อสัญญาอื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้
  2. การปรับปรุงข้อตกลง: คุณสามารถเรียกอ่านข้อกําหนดฉบับล่าสุดเหล่านี้ได้เสมอที่ https://www.grindr.com/terms-of-service/ และข้อกำหนดเหล่านี้จะควบคุมการใช้บริการ Grindr ของคุณ Grindr อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว หาก Grindr ตัดสินตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราทำกับนโยบายนี้เป็นสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า (เช่น ภายในแอปหรือทางอีเมล)
  3. ประกาศ Grindr อาจส่งคำบอกกล่าวถึงคุณ รวมถึงคำบอกกล่าวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงฉบับนี้ทางอีเมล หรือการประกาศบนบริการของ Grindr คุณยินยอมในที่นี้ให้ใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถให้การบอกกล่าวแก่ Grindr ได้ผ่านที่อยู่ตามตำแหน่งที่ตั้งจริงและที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 26.7 และการบอกกล่าวจะมีผลเมื่อมีการรับทราบ
  4. คุณไม่สามารถมอบหมาย แต่ Grindr สามารถทำได้ ข้อตกลงฉบับนี้ และสิทธิ์ใดๆ รวมถึงสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้หลังจากนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายโดยคุณได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะในเวลาใดและด้วยเหตุผลใดก็ตาม Grindr สามารถโอนหรือมอบหมายสิทธิ์ในข้อตกลงฉบับนี้และภาระผูกพันที่มีอยู่ในข้อตกลงให้แก่บุคคลที่สามได้โดยไม่มีข้อจำกัด คุณรับทราบและยอมรับในที่นี้ว่า หากบริษัทอื่นได้เข้าซื้อบริษัท ธุรกิจ หรือสินทรัพย์ของเรา ธุรกรรมนั้นสามารถรวมถึงการขายหรือการโอนเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ และคุณยินยอมให้มีการโอนดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการดำเนินการหรือการยืนยันเพิ่มเติม
  5. การยังคงมีผลอยู่ของบทบัญญัติ ข้อต่อไปนี้จะมีผลอยู่แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุด หรือคุณจะยุติการใช้งานหรือการสมัครใช้บริการ Grindr: 1-4, 5.3, 5.4, 6-8, 10.6, 10.7, 11, 13-15, 16 (excluding 16.2), 17-24 และ 26
  6. ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม บริษัทในเครือของ Grindr ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (บริษัทที่ทำการควบคุม ควบคุมโดย หรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับ Grindr) คือบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ในสิทธิ์ทั้งหมด การคุ้มครองและผลประโยชน์ที่มีให้แก่ Grindr ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงข้อ 21 มิฉะนั้นจะไม่มีผู้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่สามในข้อตกลงนี้
  7. ส่วนหัว ข้อตกลงทั้งหมด การอ้างอิงส่วนหัวในที่นี้มีจุดประสงค์เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ และจะไม่ถือว่าเป็นการจำกัดหรือส่งผลต่อข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ คำว่า “รวมถึง” หมายความว่า “รวมถึงแต่ไม่จำกัด” ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่ายระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับมูลกรณีในที่นี้ และจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นได้มีการตกลงกันแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญา
  8. การเปิดเผยข้อมูลของเรา การสอบถามข้อมูลของคุณ บริการด้านล่างนี้นำเสนอโดย Grindr LLC, PO Box 69176, West Hollywood, CA 90069 หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียน คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านบนหรือที่: [email protected] ผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อร้องเรียน (Complaint Assistance Unit) ของฝ่ายบริการผู้บริโภค (Division of Consumer Services) แผนกกิจการผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department of Consumer Affairs) โดยส่งจดหมายมาที่ 1625 North Market Blvd., Sacramen-USto, CA 95834 หรือผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (916) 445-1254 หรือ (800) 952-5210

เงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ใช้งานในต่างประเทศ

 1. สหราชอาณาจักร เงื่อนไขต่อไปนี้จะบังคับใช้กับคุณ และใช้แทนที่เงื่อนไขที่ขัดกันในข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด
  1. การยกเลิกภายในช่วงระยะเวลาการยกเลิก 14 วัน คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการระดับพรีเมียมของ Grindr ได้ภายในสิบสี่ (14) วันโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใดๆ ช่วงระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุหลังจากสิบสี่ (14) วันนับจากที่คุณได้ซื้อบริการระดับพรีเมียมของ Grindr หากคุณได้รับประโยชน์จากการทดลองใช้งานฟรี ระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุนับจากวันที่เริ่มต้นการทดลองใช้งานฟรีของคุณไปอีกสิบสี่ (14) วัน หากต้องการใช้สิทธิ์เพื่อยกเลิกบริการระดับพรีเมียมของ Grindr ในระหว่างช่วงระยะเวลาการยกเลิกสิบสี่ (14) วัน คุณ จะต้องแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิกด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนโดยส่งมาที่ [email protected] คุณสามารถใช้แบบฟอร์มขอเพิกถอนรุ่น (Model Withdrawal Form) ในภาคผนวก I(ข) ในคำสั่งว่าด้วยสิทธิ์ของผู้บริโภค เราจะแจ้งคุณเมื่อได้รับทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวทางอีเมลในทันที เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขวันครบกำหนดการยกเลิก คุณควรส่งการแจ้งเรื่องของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกก่อนที่ช่วงระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกแยกต่างหาก และไม่มีการคืนเงิน เว้นแต่จะระบุไว้ในที่นี้ เราจะคืนเงินให้กับคุณเป็นจำนวนตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับช่วงระยะเวลาที่คุณไม่ได้ใช้บริการระดับพรีเมียม คุณจะยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการระดับพรีเมียมสำหรับช่วงระยะเวลาในการใช้บริการระดับพรีเมียมจนกว่าคุณจะได้แจ้งให้เราทราบถึงการยกเลิก (ไม่นับช่วงระยะเวลาทดลองใช้งานฟรีใดๆ ที่ไม่ต้องมีการชำระเงิน) และจะไม่มีการคืนเงินให้กับคุณในส่วนนั้นของบริการระดับพรีเมียมของคุณ เราจะทำการคืนเงินโดยไม่ล่าช้า และไม่เกินสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิกบริการระดับพรีเมียม เราจะทำการคืนเงินโดยใช้วิธีการจ่ายเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมครั้งแรก เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
  2. ข้อยกเว้นในการจำกัดความรับผิด ไม่มีถ้อยคำใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Grindr (หรือบริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์หรือผู้ออกใบอนุญาตบุคคลที่สาม) ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือการฉ้อโกง หรือการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้
  3. อนุญาโตตุลาการอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณหากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร และอยู่ภายใต้คำสั่งการระงับข้อพิพาททางเลือก (2013/11/EU) และข้อบังคับในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (EU 524/2013) (และการนำข้อบังคับใดๆ ไปใช้ปฏิบัติในรัฐสมาชิกแต่ละรัฐของสหภาพยุโรป) ข้อตกลงให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการในข้อ 22 จะไม่บังคับใช้กับคุณ แต่จะบังคับใช้ข้อสัญญาในข้อ 22.8 (ถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีสำหรับข้อพิพาททางกฎหมาย) เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โปรดอ่านข้อ 21.8 อย่างถี่ถ้วน แพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ของคณะกรรมาธิการยุโรปมีให้บริการที่ลิงก์ต่อไปนี้ ODR Platform
  4. ไม่มีอคติต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะผู้บริโภค คุณจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติบังคับใดๆ ของกฎหมายในประเทศที่คุณเป็นผู้พำนักอาศัย ไม่มีถ้อยคำใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อที่ 21 ที่จะส่งผลต่อสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภคที่จะพึ่งพาบทบัญญัติบังคับใดๆ ของกฎหมายท้องถิ่น
  5. เขตอำนาจศาลท้องถิ่น เขตอำนาจศาลตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณอาจให้สิทธ์แก่คุณในการร้องขอให้ศาลท้องถิ่นทำการพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขในข้อ 21 ที่เราเห็นพ้องว่าข้อพิพาททั้งหมดที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขในข้อ 21 จะได้รับการพิจารณาโดยศาลที่อยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงฉบับนี้มิได้จำกัดสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าวที่คุณมีที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขของข้อตกลงที่คุณได้ทำไป  การทำข้อตกลงฉบับนี้หรืออื่นๆ ไม่ได้หมายความว่า Grindr ไม่ยอมรับเขตอำนาจของศาลใดๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวถึงในข้อ 21 และขอสงวนสิทธิ์ที่จะโต้แย้งว่า Grindr มิได้อยู่ใต้บังคับของเขตอำนาจศาลอื่นใด
 2. สหภาพยุโรป เงื่อนไขต่อไปนี้จะบังคับใช้กับคุณ และใช้แทนที่เงื่อนไขที่ขัดกันในข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด
  1. การยกเลิกภายในช่วงระยะเวลาการยกเลิก 14 วัน คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการระดับพรีเมียมของ Grindr ได้ภายในสิบสี่ (14) วันโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใดๆ ช่วงระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุหลังจากสิบสี่ (14) วันนับจากที่คุณได้ซื้อบริการระดับพรีเมียมของ Grindr หากคุณได้รับประโยชน์จากการทดลองใช้งานฟรี ระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุนับจากวันที่เริ่มต้นการทดลองใช้งานฟรีของคุณไปอีกสิบสี่ (14) วัน ในการใช้สิทธิในการยกเลิกบริการ Grindr Premium ของคุณในช่วงระยะเวลาการยกเลิกสิบสี่ (14) วัน คุณต้องแจ้งให้เราทราบที่ [email protected] ถึงการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิกโดยแถลงการณ์ที่ชัดเจน คุณสามารถใช้แบบฟอร์มขอเพิกถอนรุ่น (Model Withdrawal Form) ในภาคผนวก I(ข) ในคำสั่งว่าด้วยสิทธิ์ของผู้บริโภค เราจะแจ้งคุณเมื่อได้รับทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวทางอีเมลในทันที เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขวันครบกำหนดการยกเลิก คุณควรส่งการแจ้งเรื่องของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกก่อนที่ช่วงระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกแยกต่างหาก และไม่มีการคืนเงิน เว้นแต่จะระบุไว้ในที่นี้ เราจะคืนเงินให้กับคุณเป็นจำนวนตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับช่วงระยะเวลาที่คุณไม่ได้ใช้บริการระดับพรีเมียม คุณจะยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการระดับพรีเมียมสำหรับช่วงระยะเวลาในการใช้บริการระดับพรีเมียมจนกว่าคุณจะได้แจ้งให้เราทราบถึงการยกเลิก (ไม่นับช่วงระยะเวลาทดลองใช้งานฟรีใดๆ ที่ไม่ต้องมีการชำระเงิน) และจะไม่มีการคืนเงินให้กับคุณในส่วนนั้นของบริการระดับพรีเมียมของคุณ เราจะทำการคืนเงินโดยไม่ล่าช้า และไม่เกินสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิกบริการระดับพรีเมียม เราจะทำการคืนเงินโดยใช้วิธีการจ่ายเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมครั้งแรก เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
  2. ข้อยกเว้นในการจำกัดความรับผิด ไม่มีถ้อยคำใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Grindr (หรือบริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์หรือผู้ออกใบอนุญาตบุคคลที่สาม) ในขอบเขตที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้
  3. อนุญาโตตุลาการอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป และอยู่ภายใต้คำสั่งการระงับข้อพิพาททางเลือก (2013/11/EU) และข้อบังคับในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (EU 524/2013) (และการนำข้อบังคับใดๆ ไปใช้ปฏิบัติในรัฐสมาชิกแต่ละรัฐของสหภาพยุโรป) ข้อตกลงให้มีการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการในข้อ 22 จะไม่บังคับใช้กับคุณ แต่จะบังคับใช้ข้อสัญญาในข้อ 22.8 (ถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีสำหรับข้อพิพาททางกฎหมาย) เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โปรดอ่านข้อ 22.8 อย่างถี่ถ้วน แพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ของคณะกรรมาธิการยุโรปมีให้บริการที่ลิงก์ต่อไปนี้ ODR Platform
  4. ไม่มีอคติต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะผู้บริโภค คุณจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติบังคับใดๆ ของกฎหมายในประเทศที่คุณเป็นผู้พำนักอาศัย ไม่มีถ้อยคำใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อที่ 22 ที่จะส่งผลต่อสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภคที่จะยึดถือในบทบัญญัติบังคับใดๆ ของกฎหมายท้องถิ่น
  5. เขตอำนาจศาลท้องถิ่น เขตอำนาจศาลตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณอาจให้สิทธ์แก่คุณในการร้องขอให้ศาลท้องถิ่นทำการพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขในข้อ 22 ที่เราเห็นพ้องว่าข้อพิพาททั้งหมดที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขในข้อ 22 จะได้รับการพิจารณาโดยศาลที่อยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงฉบับนี้มิได้จำกัดสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าวที่คุณมีที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขของข้อตกลงที่คุณได้ทำไป  การทำข้อตกลงฉบับนี้หรืออื่นๆ ไม่ได้หมายความว่า Grindr ไม่ยอมรับเขตอำนาจของศาลใดๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวถึงในข้อ 22 และขอสงวนสิทธิ์ที่จะโต้แย้งว่า Grindr มิได้อยู่ใต้บังคับของเขตอำนาจศาลอื่นใด
 3. สเปน  นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านบนสำหรับผู้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป และใช้แทนที่เงื่อนไขที่ขัดกันในข้อตกลงฉบับนี้ จะมีการบังคับใช้เงื่อนไขต่อไปนี้กับคุณ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสเปน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด
  1. ภาษา ข้อตกลงฉบับนี้ใช้ภาษาสเปนควบคุมเป็นหลัก
  2. การปรับเปลี่ยนGrindr จะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริการ และ/หรือแนวทางต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  3. การต่ออายุ Grindr (ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่าน App Store) จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวันที่ต่ออายุการสมัครใช้งานบริการระดับพรีเมียม และการสมัครใช้งานแบบทดลองใช้ก่อนที่จะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ
  4. สิทธิทางศีลธรรม สิทธิทางศีลธรรมในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะไม่สามารถโอนหรือสละสิทธิ์ได้
 4. โปรตุเกส นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านบนสำหรับผู้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป จะมีการบังคับใช้เงื่อนไขต่อไปนี้กับคุณ จะใช้แทนที่เงื่อนไขที่ขัดกันในข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศโปรตุเกส ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด
  1. ภาษา ข้อตกลงฉบับนี้ใช้ภาษาโปรตุเกสควบคุมเป็นหลัก
  2. การปรับเปลี่ยนGrindr จะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริการ และ/หรือแนวทางต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  3. การต่ออายุ Grindr (ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่าน App Store) จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวันที่ต่ออายุการสมัครใช้งานบริการระดับพรีเมียม และการสมัครใช้งานแบบทดลองใช้ก่อนที่จะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ
  4. สิทธิทางศีลธรรม สิทธิทางศีลธรรมในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะไม่สามารถโอนหรือสละสิทธิ์ได้
 5. เยอรมนี เงื่อนไขต่อไปนี้จะบังคับใช้กับคุณ และใช้แทนที่เงื่อนไขที่ขัดกันในข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด
  1. ความยินยอมให้ลบข้อมูลคุณเข้าใจดีว่าเมื่อคุณใช้บริการ Grindr  คุณ ยินยอมให้มีการลบข้อมูลของคุณ (เช่น ข้อความแชทของคุณ) ไปยังผู้ใช้รายอื่นทันทีที่มีการส่ง
  2. ข้อจำกัดความรับผิด จะมีการบังคับใช้ข้อต่อไปนี้แทนที่ภาษาที่ขัดกันหรือที่ไม่สอดคล้องกันใดๆ ในข้อกำหนด:
   1. Wir sind ausschließlich wie folgt haftbar: Wir haften unbeschränkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (i) für Schäden die aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehen; (ii) bei Vorsatz; (iii) bei grober Fahrlässigkeit; und (iv) gemäß dem Produkthaftungsgesetz. Ohne dass dies das Vorstehende einschränkt haften wir für leichte Fahrlässigkeit nur im Falle der Verletzung einer „wesentlichen“ Pflicht aus diesem Vertrag. „Wesentliche“ Pflichten in diesem Sinne sind Pflichten, die für die Erfüllung des Vertrags nötig sind, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks in Frage stellen würde, und auf deren Einhaltung Du daher regelmäßig vertrauen darfst. In diesen Fällen ist die Haftung beschränkt auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden; in sonstigen Fällen besteht keine Haftung für leichte Fahrlässigkeit.
   2. Soweit die Haftung von Grindr nach den vorstehenden Vorschriften ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung von Grindr für seine gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.
   3. Diese Haftungsbegrenzungen bleibt über das Ende des Vertragsverhältnisses mit Dir und Grindr sowie über die Dauer Deiner Nutzung der Grindr Services hinaus wirksam.
  3. การขึ้นราคา โดยไม่คำนึงถึงข้อ 7 เราจะขึ้นราคาและปรับเปลี่ยนบริการตามที่กฎหมายเยอรมันอนุญาตเท่านั้น
  4. ไม่มีการชดใช้ค่าเสียหาย ไม่บังคับใช้ข้อ 18 กับคุณ
  5. การยุติ Grindr จะยกเลิกบัญชีของคุณ เฉพาะเมื่อคุณได้ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย Grindr จะทำการคืนเงินใดๆ ตามที่กฎหมายเยอรมันกำหนดในกรณีที่มีการสิ้นสุดข้อตกลง เราจะทำการคืนเงินโดยใช้วิธีการจ่ายเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมครั้งแรก เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
  6. สิทธิทางศีลธรรม สิทธิทางศีลธรรมในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะไม่สามารถโอนหรือสละสิทธิ์ได้
 6. แคนาดา เงื่อนไขต่อไปนี้จะบังคับใช้กับคุณ และใช้แทนที่เงื่อนไขที่ขัดกันในข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  1. การระงับข้อพิพาท ข้อ 22 (การอนุญาโตตุลาการ) และ/หรือข้อ 22.6 (การสละสิทธิ์การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล) จะไม่บังคับใช้กับคุณ หากข้อสัญญาใดๆ ดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายของเขตที่คุณพำนักอาศัยอยู่ ข้อ 22.8 จะยังคงมีผลบังคับใช้ในทุกกรณีทั้งหมดดังกล่าว
  2. สิทธิ์ในการยกเลิก ผู้มีถิ่นพํานักในบางจังหวัดอาจมีสิทธิ์ยกเลิกบริการพรีเมียมตามที่กฎหมายท้องถิ่นกําหนด Grindr จะเคารพสิทธิ์ในการยกเลิกดังกล่าว
 7. ออสเตรเลีย เงื่อนไขต่อไปนี้จะบังคับใช้กับคุณ และใช้แทนที่เงื่อนไขที่ขัดกันในข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  1. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ในการยอมรับให้มีการโอนและประมวลผลข้อมูลของคุณในสหรัฐอเมริกา และเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั่วโลก  คุณ รับทราบว่าเขตอำนาจศาลอื่นๆ (รวมถึงสหรัฐอเมริกา) อาจไม่มีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เทียบเท่ากับ กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวปี 1988 (Cth) คุณอาจไม่ต้องให้การเยียวยาต่อ Grindr เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้ทั้งหลักการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลียข้อ 8.1 และข้อ 16C ของ กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 
  2. วิศวกรรมย้อนกลับ ข้อจำกัดในการดัดแปลง ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือการทำวิศวกรรมย้อนกลับของบริการ Grindr เป็นไปตามสิทธิ์ของคุณภายใต้ส่วนที่ III ข้อย่อย 4A (“การกระทำที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์”) ของกฎหมายลิขสิทธิ์ 1968 (Cth)
  3. การค้ำประกันผู้บริโภค ความรับผิดของ Grindr ในการไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันต่อผู้บริโภคที่ใช้บังคับที่เกิดขึ้นภายใต้ส่วนที่ 3-2   ข้อย่อย 1 ของ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย จำกัดไว้ที่ข้อต่อไปนี้:
   1. ในกรณีของสินค้าที่จัดหาให้กับคุณ การเปลี่ยนทดแทนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เท่าเทียมกัน (หรือการจ่ายเงินให้กับคุณสำหรับการเปลี่ยนทดแทนหรือการจัดหา) หรือการซ่อมแซมสินค้า (หรือการจ่ายเงินให้กับคุณสำหรับการซ่อมแซม) และ
   2. ในกรณีของบริการที่จัดหาให้กับคุณ การจัดหาบริการอีกครั้งหรือการจ่ายเงินให้กับคุณจากการที่ต้องมีการจัดหาบริการให้อีกครั้ง
 8. อาร์เจนตินา เงื่อนไขต่อไปนี้จะบังคับใช้กับคุณ และใช้แทนที่เงื่อนไขที่ขัดกันในข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอาร์เจนตินา ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  1. การยกเลิกภายในช่วงระยะเวลาการยกเลิก 10 วัน คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการระดับพรีเมียมของ Grindr ได้ภายในสิบ (10) วันโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใดๆ ช่วงระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุหลังจากสิบ (10) วันนับจากที่คุณได้ซื้อบริการระดับพรีเมียมของ Grindr หากคุณได้รับประโยชน์จากการทดลองใช้งานฟรี ระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุนับจากวันที่เริ่มต้นการทดลองใช้งานฟรีไปอีกสิบ (10) วัน ในการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกบริการ Grindr Premium ของคุณในช่วงระยะเวลาการยกเลิกสิบ (10) วัน คุณต้องแจ้งให้เราทราบที่ [email protected] เกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิกด้วยคำกล่าวที่ชัดเจน เราจะแจ้งคุณเมื่อได้รับทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวทางอีเมลในทันที เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขวันครบกำหนดการยกเลิก คุณควรส่งการแจ้งเรื่องของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกก่อนที่ช่วงระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกแยกต่างหาก และไม่มีการคืนเงิน เว้นแต่จะระบุไว้ในที่นี้ เราจะคืนเงินให้กับคุณเป็นจำนวนตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมบริการระดับพรีเมียมสำหรับช่วงระยะเวลาที่คุณไม่ได้ใช้บริการระดับพรีเมียมของคุณ คุณจะยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการระดับพรีเมียมสำหรับช่วงระยะเวลาในการใช้บริการจนกว่าคุณจะได้แจ้งให้เราทราบถึงการยกเลิก (ไม่นับช่วงระยะเวลาทดลองใช้งานฟรีใดๆ ที่ไม่ต้องมีการชำระเงิน) และจะไม่มีการคืนเงินให้กับคุณในส่วนนั้นของบริการระดับพรีเมียมของคุณ เราจะทำการคืนเงินโดยไม่ล่าช้า เราจะทำการคืนเงินโดยใช้วิธีการจ่ายเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมครั้งแรก เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
  2. นโยบายการแจ้งและการลบข้อความ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอาร์เจนตินา นโยบายการแจ้งเตือนและลบออกในข้อ 23 จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ แต่ในกรณีที่คุณเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่อยู่ในบริการใดๆ ของ Grindr สร้างความเสียหายให้กับคุณ และสามารถพิจารณาได้ว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจน คุณสามารถส่งการแจ้งไปยัง Grindr โดยระบุถึงเนื้อหาดังกล่าว พร้อมให้เอกสารประกอบที่พิสูจน์ตัวตนของคุณ รวมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว Grindr จะวิเคราะห์การเรียกร้องและหากเนื้อหาผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง (เช่น สื่อลามกอนาจารเด็ก ข้อมูลที่อํานวยความสะดวกให้เกิดอาชญากรรม การอ้างถึงอาชญากรรมหรือการเหยียดเชื้อชาติ ฯลฯ ) จากนั้น Grindr จะดําเนินการลบข้อความ Grindr จะไม่ลบเนื้อหาอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจน เว้นแต่คุณจะมีการแจ้งคำสั่งศาลให้มีการลบเนื้อหาดังกล่าวนั้นออก โปรดส่งการแจ้งประเภทใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้จะถูกส่งไปยัง [email protected]
 9. บราซิล เงื่อนไขต่อไปนี้จะบังคับใช้กับคุณ และใช้แทนที่เงื่อนไขที่ขัดกันในข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศบราซิล ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  1. สิทธิในการเสียใจ คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการ Grindr ของคุณภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทินโดยไม่ให้เหตุผลใดๆ ระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุหลังจากเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากการซื้อบริการ Grindr ของคุณ ในการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกบริการ Grindr ของคุณในช่วงเจ็ด (7) วันยกเลิก คุณต้องแจ้งให้เราทราบที่ [email protected] เกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิกด้วยข้อความที่ชัดเจน เราจะแจ้งคุณเมื่อได้รับทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวทางอีเมลในทันที เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขวันครบกำหนดการยกเลิก คุณควรส่งการแจ้งเรื่องของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกก่อนที่ช่วงระยะเวลาการยกเลิกจะหมดอายุ เราจะคืนเงินใด ๆ และจํานวนเงินทั้งหมดที่ชําระโดยคุณ เราจะทำการคืนเงินโดยไม่ล่าช้าและภายในกรอบระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นับจากวันที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิก เราจะทำการคืนเงินโดยใช้วิธีการจ่ายเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมครั้งแรก เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
  2. การอนุญาโตตุลาการจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ขั้นตอนข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขโดยศาลที่มีอำนาจตามที่อยู่ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
  3. การแจ้งให้ลบเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนหรือเนื้อหาส่วนตัวออก ในกรณีที่มีการเปิดเผยภาพ วิดีโอ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นใดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีภาพเปลือยหรือเนื้อหาส่วนตัวทางเพศ Grindr จะดําเนินการตามมาตรการที่จําเป็นทั้งหมดตามขอบเขตที่บังคับใช้กับบริการด้านเทคนิคของเราเพื่อลบเนื้อหาที่อ้างอิงอย่างจริงจังและในระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้   โดยมีเงื่อนไขว่าคุณแจ้งให้เราทราบถึงการละเมิดที่เกี่ยวข้องโดยการหาและระบุเนื้อหาที่ละเมิด นอกจากนี้ในกรณีที่คุณพบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ก้าวร้าว อนาจารหรือน่ารังเกียจของผู้ใช้รายอื่น  คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้เราอาจใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลบเนื้อหานั้นออกตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง
  4. การบังคับใช้กฎหมายของบราซิล คุณและเราเห็นพ้องว่ากฎหมายของบราซิลจะมีผลบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งความลับของการสื่อสารแบบส่วนตัวและของบันทึก คุณและเราเห็นพ้องที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลที่บังคับใช้ทั้งหมด
  5. การเก็บบันทึกบัญชีของคุณเราจะเก็บบันทึกการใช้งานเป็นความลับในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและปลอดภัยเป็นระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่สมัครใช้งานตามกฎหมายของบราซิลที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยบันทึกการใช้งาน และ/หรือบันทึกใดๆ ของบัญชีของคุณ รวมถึงการสื่อสารส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาล
  6. ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในเวลาใดก็ตามที่เราต้องเรียกเก็บเงินจากคุณส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากการใช้บริการ Grindr จะมีข้อความแสดงขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถ (1) อนุมัติบริการที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมที่สอดคล้องกัน ซึ่งกรณีนี้จะมีการขอให้คุณให้รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ หรือ (2) ปฏิเสธบริการที่เกี่ยวข้องและใช้บริการ Grindr ต่อไปในส่วนที่ไม่ต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
  7. การจำกัดความรับผิด ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดความรับผิดที่จัดทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณตามกฎทั่วไป เนื่องจากข้อผูกพันที่จะให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นเป็นกฎว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในบราซิล คุณและเรารับทราบว่ากฎหมายของประเทศบราซิลไม่อนุญาตการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายทางอ้อม แต่อนุญาตเฉพาะการสูญเสียที่มีผลและการสูญเสียผลกำไรโดยทางตรงและโดยทันทีจากการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายทางอ้อมนั้น
  8. กฎเกณฑ์ข้อจำกัดสำหรับการเรียกร้องของคุณ ข้อสัญญาของข้อตกลงฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ข้อจำกัดสำหรับการเรียกร้องของคุณอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากกฎหมายของบราซิลที่บังคับมีกฎเกณฑ์ข้อจำกัดที่แตกต่างกันหรือที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเรียกร้องบางอย่าง ในกรณีนี้ คุณจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของอายุความที่เฉพาะเจาะจงที่ระบุเงื่อนไขภายใต้กฎหมายของบราซิลที่ใช้บังคับ
  9. การปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนข้อสัญญาใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะในเวลาใดและด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงถึงการอนุมัติก่อนหน้าของคุณ คุณจะได้รับแจ้งถึงการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
 10. อินเดีย เงื่อนไขต่อไปนี้จะบังคับใช้กับคุณ และใช้แทนที่เงื่อนไขที่ขัดกันในข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอินเดีย ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด
  1. การลบเนื้อหาลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจบางอย่าง ผู้พำนักในอินเดีย หรือบุคคลใดๆ ในนามของผู้อยู่อาศัยดังกล่าว มีสิทธิที่จะรายงานและขอให้ลบเนื้อหาใดๆ ที่แสดงภาพบุคคลดังกล่าวเป็นภาพเปลือยทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในการกระทำหรือการประพฤติทางเพศใดๆ หรือปลอมตัวเป็นบุคคลนั้นในทางใดทางหนึ่ง  คุณสามารถรายงานเนื้อหาใดๆ ดังกล่าวไปยัง Grindr โดยติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของ Grindr (Mr. Brace) ผ่านทางอีเมลไปที่ [email protected]
  2. ความช่วยเหลือจากภาครัฐ บุคลากรใดๆ ของรัฐบาลอินเดียหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสามารถรายงานและร้องขอให้ลบข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือรายงานและร้องขอความช่วยเหลือจาก Grindr ในการสืบสวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือความผิดอื่นๆ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้องของ Grindr (Mr. Brace) ผ่านทางอีเมลที่[email protected]
  3. ความประพฤติและการใช้งานต้องห้าม นอกเหนือจากการกระทําต้องห้ามและการใช้งานที่กําหนดไว้ในส่วน [9.3] และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย  คุณ ไม่สามารถโฮสต์ แสดง อัปโหลด ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ ส่ง จัดเก็บ อัปเดตหรือแบ่งปันข้อมูลใดๆ ที่:
   1. เป็นของบุคคลอื่นและเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใดๆ หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร โป๊ ส่อแนวใคร่เด็ก ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมถึงความเป็นส่วนตัวทางร่างกาย ดูถูกหรือคุกคามโดยพิจารณาจากเพศ หมิ่นประมาท เหยียดเชื้อชาติหรือชนเผ่า ที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการฟอกเงินหรือการพนัน หรือไม่สอดคล้องกับหรือขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้ 
   2. เป็นอันตรายต่อเด็ก 
   3. ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ
   4. ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ 
   5. หลอกลวงหรือทำให้ผู้รับเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของข้อความ หรือเจตนาและจงใจสื่อสารข้อมูลใดๆ ที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในตัว แต่อาจถูกมองว่าเป็นความจริงอย่างสมเหตุสมผล
   6. แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น
   7. คุกคามความสามัคคี คุณธรรม การป้องกันประเทศ ความมั่นคงหรืออำนาจอธิปไตยของอินเดีย ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับต่างประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือก่อให้เกิดการยั่วยุให้กระทำความผิดใดๆ ที่รับรู้ได้ หรือป้องกันการสืบสวนความผิดใดๆ หรือดูถูกประเทศอื่น
   8. มีซอฟต์แวร์ไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อขัดจังหวะ ทำลายหรือจำกัดการทำงานของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใดๆ และ/หรือ
   9. เป็นเท็จอย่างชัดเจนและไม่จริงและเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ โดยมีเจตนาที่จะทำให้เข้าใจผิด หรือก่อกวนบุคคลนิติบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บใดๆ แก่บุคคลใด
  4. กลไกการรับร้องเรียนความคับข้องใจและเจ้าหน้าที่จัดการกับความคับข้องใจ โปรดทราบว่าคุณหรือบุคคลอื่นใดอาจส่งคำร้องเรียนหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงนี้หรือแนวทางปฏิบัติของชุมชน รวมถึงการกระทำหรือการใช้งานที่ต้องห้าม หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Grindr รวมถึงการตอบสนองต่อการละเมิดข้อกล่าวหาของข้อตกลงนี้หรือแนวทางปฏิบัติของชุมชน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ Grindr (Mr. Brace) ผ่านทางอีเมล์ [email protected] นอกจากนี้ คุณหรือบุคคลอื่นใดยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรือข้อข้องใจดังกล่าวได้โดยตรงภายในบริการของ Grindr หรือทางอีเมลที่ [email protected]  ในการส่งเรื่องร้องเรียนหรือข้อร้องเรียน โปรดระบุรายละเอียดใดๆ ที่อาจช่วยให้ Grindr สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนหรือการร้องทุกข์ได้  Grindr จะรับทราบข้อร้องเรียนหรือการร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  5. การยกเลิกบัญชี โปรดทราบว่า Grindr สงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชีหรือการเข้าถึงของผู้ใช้แอป ซึ่งเป็นผู้ที่มีผู้อื่นแจ้งว่าทำการละเมิดซ้ำๆ
  6. การเปลี่ยนแปลง Grindr จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ หากคุณได้ลงทะเบียนกับ Grindr เราจะอธิบายการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ในอีเมล และจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

วันที่มีผลบังคับใช้: ก่อนวันที่ 6 กรกฎาคม 2022 หรือการยอมรับของผู้ใช้