GRINDR SERVICEVOORWAARDEN

Inleiding

Welkom bij de software-app voor mobiele apparaten (de “Grindr-software”), website en andere mobiele of webservices of apps van Grindr LLC (“Grindr”, “wij”, “ons”, “onze”) die nu of in de toekomst eigen dom zijn, worden beheerd of worden aangeboden door Grindr (gezamenlijk de “Grindr-services”). Voor de duidelijkheid, elke verwijzing hierin naar "Grindr Services" omvat de "Grindr Software". Indien gebruikers zich toegang verschaffen tot de Grindr-services, deze downloaden en /of gebruiken en /of zich hierop abonneren (gezamenlijk of afzonderlijk “u”, “uw”, “Gebruiker” of “Gebruikers”), dien en ze dit te doen onder deze servicevoorwaarden (deze “Overeenkomst”).

Deze overeenkomst bevat de regels voor uw gebruik van de Grindr-services - ontworpen om een veilige, authentieke en gezagsgetrouwe gemeenschap voor onze gebruikers te creëren.Door gebruik te maken van de Grindr-services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief ons privacybeleid, dus het is belangrijk dat u deze overeenkomst zorgvuldig leest voordat u een account aanmaakt.Daarnaast kunnen we deze Overeenkomst af en toe bijwerken. Controleer deze dan ook regelmatig op updates.  Houd er bovendien rekening mee dat u, door gebruik te maken van de Grindr-services, ermee akkoord gaat dat we uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

ARTIKEL 22 VAN DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE BEPALEN HOE GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS WORDEN OPGELOST. MET NAME DIENEN VOLGENS DE ARBITRAGE-BEPALING IN DAT ARTIKEL GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS, BEHOUDENS ENKELE UITZONDERINGEN, TE WORDEN VOORGELEGD AAN BINDENDE EN DEFINITIEVE ARBITRAGE, TENZIJ U HIERMEE NIET AKKOORD GAAT. BOVENDIEN GELDT HET VOLGENDE: (1) U MAG ALLEEN INDIVIDUELE VORDERINGEN TEGEN ONS INDIENEN EN GEEN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE VORDERING STARTEN; EN (2) U DOET AFSTAND VAN UW RECHT OM EEN VORDERING IN TE STELLEN BIJ EEN RECHTBANK EN OM UW VORDERINGEN VOOR TE LEGGEN AAN JURYRECHTSPRAAK. ZIE ARTIKEL 22 VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST, DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST, EN HOE U KUNT AFZIEN VAN DE ARBITRAGEOVEREENKOMST.

VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE UNIE, HET VERENIGD KONINKRIJK OF BEPAALDE ANDERE LANDEN BUITEN DE VERENIGDE STATEN: RAADPLEEG DE SPECIALE VOORWAARDEN VOOR INTERNATIONALE GEBRUIKERS ('SPECIALE VOORWAARDEN'). ALS U WOONACHTIG BENT IN EEN VAN DE LANDEN DIE IN DE SPECIALE VOORWAARDEN WORDEN VERMELD, KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN OF ZIJN BEPAALDE DELEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZOALS DE ARBITRAGEOVEREENKOMST, MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Zoals uitgelegd in Artikel 10 hieronder, moet u er rekening mee houden dat bij een abonnement op de Premium-services (hieronder omschreven), zoals Grindr Xtra of Grindr Unlimited, de voorwaarden van uw abonnement automatisch worden verlengd aan het einde van uw abonnementsperiode tegen de dan geldende kosten van Grindr voor dergelijke services, tenzij u uw abonnement opzegt in overeenstemming met onderstaand Artikel 9 en de instructies die hier staan.

Voor abonnees uit Californië: U kunt uw abonnement te allen tijde annuleren en om terugbetaling vragen vóór middernacht van de derde werkdag volgend op de datum waarop u zich hebt geabonneerd.  Wanneer u uw abonnement met Apple ID hebt afgesloten, worden terugbetalingen verwerkt door Apple, niet door Grindr.  Ga naar https://getsupport.apple.com als u een terugbetaling wilt aanvragen. U kunt contact opnemen met onze klantenservice als u zich hebt geabonneerd via uw Google Play Store-account of rechtstreeks via Grindr.

We adviseren u om een kopie van deze Overeenkomst op te slaan voor uw eigen administratie.  U kunt een kopie van deze Overeenkomst ontvangen door ons een e-mail te sturen op: [email protected], Onderwerp: Servicevoorwaardenovereenkomst.

 1. LEEFTIJDSBEPERKINGEN EN VEILIGHEID.
  1. GEEN GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN. De Grindr-services zijn ALLEEN bedoeld voor personen die wettelijk meerderjarig zijn. GEEN ENKELE PERSOON JONGER DAN ACHTTIEN (18) JAAR (OF EENENTWINTIG (21) JAAR OP PLAATSEN WAAR ACHTTIEN (18) JAAR NIET DE MEERDERJARIGE LEEFTIJD IS) MAG PROBEREN, DIRECT OF INDIRECT, DE GRINDR-DIENSTEN TE BEKIJKEN, DOWNLOADEN, BEZITTEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN.
  2. U DIENT WETTELIJK MEERDERJARIG TE ZIJN. DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, EEN GEBRUIKERSACCOUNT AAN TE MAKEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) EN EEN GEBOORTEDATUM IN TE VOEREN OM UW LEEFTIJD TE CONTROLEREN, VERKLAART EN GARANDEERT U HET VOLGENDE:
   • U BENT MOMENTEEL ACHTTIEN (18) JAAR OF OUDER (OF EENENTWINTIG (21) JAAR OP PLAATSEN WAAR ACHTTIEN (18) JAAR NIET DE MEERDERJARIGE LEEFTIJD IS);
   • U BENT IN STAAT OM ALLE VERPLICHTINGEN IN DEZE OVEREENKOMST RECHTMATIG AAN TE GAAN EN NA TE KOMEN.
   • U BENT NIET GEVESTIGD IN EEN LAND DAT IS ONDERWORPEN AAN EEN EMBARGO VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID, OF DAT DOOR DE AMERIKAANSE OVERHEID IS AANGEWEZEN ALS EEN LAND DAT TERRORISTEN ONDERSTEUNT; EN
   • U STAAT OP GEEN ENKELE DOOR DE AMERIKAANSE OVERHEID OPGESTELDE LIJST VAN VERBODEN OF AAN BEPERKINGEN ONDERWORPEN PARTIJEN.
 2. VEILIGHEID; UW INTERACTIES MET ANDERE LEDEN; GEEN CONTROLE VAN CRIMINELE ACHTERGROND OF IDENTITEITSVERIFICATIE.  HOUD ER REKENING MEE DAT WE BIJ GRINDR GEEN CONTROLE HEBBEN OVER WAT ONZE GEBRUIKERS ZEGGEN OF DOEN.  U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN DE GRINDR-SERVICES EN UW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS (ZOWEL BINNEN ALS BUITEN DE GRINDR-SERVICES).  GRINDR GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEDRAG, DE IDENTITEIT, DE BEDOELINGEN, DE LEGITIMITEIT OF DE WAARHEIDSGETROUWHEID VAN GEBRUIKERS.
  • GRINDR VOERT MOMENTEEL GEEN CRIMINELE OF ANDERE ACHTERGRONDSCREENINGS UIT VAN ZIJN GEBRUIKERS.  GRINDR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK GEWENST MOMENT CRIMINELE ACHTERGRONDCONTROLES OF ANDERE SCREENINGS UIT TE VOEREN (ZOALS ZOEKEN NAAR GEREGISTREERDE ZEDENDELINQUENTEN) EN OM BESCHIKBARE OPENBARE DOSSIERS VOOR ELK DOEL TE GEBRUIKEN.
  • GRINDR VRAAGT NIET OM DE ACHTERGRONDEN VAN ZIJN GEBRUIKERS EN PROBEERT DE INFORMATIE DIE DOOR ZIJN GEBRUIKERS WORDT VERSTREKT IN VERBAND MET HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT NIET TE VERIFIËREN, MET INBEGRIP VAN DE JUISTHEID VAN DE GEBOORTEDATUM DIE IS INGEVOERD VOOR LEEFTIJDSVERIFICATIE.
  • GRINDR VERIFIEERT DE INFORMATIE DIE DOOR GEBRUIKERS WORDT VERSTREKT NIET MET BETREKKING TOT DE IDENTITEIT, GEZONDHEID, FYSIEKE CONDITIE OF ANDERSZINS VAN GEBRUIKERS.
  • GRINDR IS EEN PLATFORM WAAR SEKS ALS IETS POSITIEFS WORDT GEZIEN.  U ERKENT DAT U MOGELIJK TOEGANG KRIJGT TOT DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD DIE IN BEPAALDE CONTEXTEN ALS AANSTOOTGEVEND KAN WORDEN BESCHOUWD.
  • U BEGRIJPT DAT GRINDR NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ACTIVITEITEN OF JURIDISCHE GEVOLGEN VAN UW GEBRUIK OP LOCATIES WAAR UW PERSOONLIJKE INTERACTIES KUNNEN WORDEN GECRIMINALISEERD OF BEPERKT. U DIENT UW EIGEN WELOVERWOGEN BESLISSINGEN TE NEMEN OVER HET GEBRUIK VAN DE APP OP UW LOCATIE EN EVENTUELE GEVOLGEN BEOORDELEN.
 3. WAARSCHUWING: BELANGRIJKE DISCLAIMER INZAKE LOCATIEGEGEVENS.
  • ZOALS UITGELEGD IN ONS PRIVACYBELEID, KUNNEN GEAVANCEERDE GEBRUIKERS DIE DE GRINDR-APP OP EEN ONGEAUTORISEERDE MANIER GEBRUIKEN, OF ANDERE GEBRUIKERS DIE HUN LOCATIE WIJZIGEN TERWIJL U OP DEZELFDE LOCATIE BLIJFT, AFSTANDSINFORMATIE GEBRUIKEN OM UW EXACTE LOCATIE TE BEPALEN, EN KUNNEN ZIJ MISSCHIEN UW IDENTITEIT BEPALEN.
  • DE GRINDR-SERVICES ZIJN ALLEEN BEDOELD ALS PERSOONLIJKE, LOCATIEGEBASEERDE SERVICES VOOR INDIVIDUEEL GEBRUIK. U MAG DERHALVE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN OF VERTROUWEN OP DE GRINDR-SERVICES ALS POSITIEBEPALINGSSYSTEEM VOOR NOODGEVALLEN NOCH DE GRINDR-SERVICES GEBRUIKEN TIJDENS HET BESTUREN OF BEDIENEN VAN EEN VOERTUIG, IN VERBAND MET GEVAARLIJKE OMGEVINGEN WAARIN FAALVEILIGE PRESTATIES VEREIST ZIJN, OF VOOR ENIGE ANDERE TOEPASSING WAARBIJ EEN STORING OF ONNAUWKEURIGHEID VAN DE APP OF DE GRINDR-SERVICES RECHTSTREEKS KAN LEIDEN TOT OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE LICHAMELIJKE OF MATERIËLE SCHADE. GRINDR IS NIET GESCHIKT OF BEDOELD VOOR HET VINDEN VAN GEZINSDOELEINDEN, HET TRACEREN VAN VLOOT OF ENIG ANDER TYPE BEDRIJF OF ENTERPRISE GEBRUIK. VOOR DEZE SPECIFIEKE DOELEINDEN ZIJN TEGENWOORDIG ANDERE PRODUCTEN OP DE MARKT.
 4. INTERNATIONALE GEBRUIKERS.
  1. Gebruik buiten de Verenigde Staten van Amerika. De Grindr-services worden door Grindr beheerd aangeboden vanuit de Verenigde Staten. Uw gebruik van de Grindr-services valt dan ook onder de wetgeving van de Amerikaanse staat Californië, ongeacht waar u woont. Grindr beweert niet dat de Grindr-services geschikt zijn voor gebruik op andere locaties of dat deze wettelijk zijn toegestaan in alle rechtsgebieden. Indien u vanaf andere locaties toegang hebt tot of gebruikmaakt van de Grindr-services, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor het naleven van de plaatselijke wetgeving. U gaat ermee akkoord en erkent dat U Uw gegevens overdraagt voor verwerking in de Verenigde Staten van Amerika en andere rechtsgebieden over de hele wereld die mogelijk niet dezelfde bescherming bieden als uw land van verblijf. Raadpleeg ons privacybeleid van voor meer informatie over hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en overdragen.
  2. Speciale voorwaarden.Indien U inwoner bent van bepaalde landen, met inbegrip van die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, kan het zijn dat U bijkomende rechten hebt of dat bepaalde delen van deze Overeenkomst niet op U van toepassing zijn indien de wet van Uw rechtsgebied dit vereist. Raadpleeg de Speciale voorwaarden voor internationale gebruikers voor meer informatie.
  3. Engelse taal. In het geval van een discrepantie tussen deze Engelstalige versie van deze Overeenkomst en vertaalde kopieën van deze Overeenkomst, prevaleert de Engelse versie.
 5. UW ACCOUNTREGISTRATIE; UW ACCOUNTGEBRUIK.
  1. Uw Accountregistratie.Als u een account aanmaakt op een van de Grindr-services (een "Gebruikersaccount") en informatie naar ons verzendt, dient u ervoor te zorgen dat dergelijke informatie correct is en indien nodig onmiddellijk wordt bijgewerkt. Zoals uiteengezet in Artikel 1.2, bevestigt en garandeert u door deze Overeenkomst te accepteren en een Gebruikersaccount aan te maken bijvoorbeeld dat u wettelijk meerderjarig bent en dat u de juiste geboortedatum hebt ingevoerd ten behoeve van leeftijdscontrole.
  2. Accounts zijn alleen voor uw persoonlijk, individueel gebruik. U mag nooit het account van iemand anders gebruiken. U mag de toegang tot uw Gebruikersaccount of uw Gebruikersnaam niet kopen, verkopen, verhuren of leasen zonder onze schriftelijke toestemming. U mag uw Gebruikersaccount of inloggegevens niet delen of anderszins overdragen.
  3. Beveiliging van uw account.U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van Uw wachtwoord en account. U stemt ermee in om Grindr direct op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of enig ander veiligheidsrisico.
   • U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat alle materialen die u van Grindr verkrijgt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
   • Grindr is niet verantwoordelijk voor schade aan uw computerhardware, computersoftware of andere apparatuur of technologie, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door een beveiligingsinbreuk of door virussen, bugs, manipulatie, fraude, fouten, verzuim, onderbrekingen, defecten, vertragingen in werking of overdracht, computerlijn- of netwerkstoringen of andere technische of andere storingen.
  4. Wij zijn niet verplicht om een dossier van uw account bij te houden.Grindr is niet verplicht om een dossier van Uw account of gegevens of informatie te bewaren die U mogelijk hebt opgeslagen voor Uw gemak door middel van Uw account of de Grindr-services. De Grindr-services zijn niet bedoeld voor gegevensopslag. U dient zelf een back-up van uw gegevens te maken (door bijvoorbeeld de contactgegevens van personen die u via de Grindr-services ontmoet, apart op te slaan).
 6. PRIVACYBELEID. Grindr neemt privacy en gegevensbeveiliging van gebruikers heel serieus.  We hebben een afzonderlijk beleid — het Privacybeleid — over ons beleid en onze praktijken, dat u dient te lezen.Voor informatie over hoe Grindr uw Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt, bekijkt u ons Privacybeleid.  Door de Grindr-services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we uw Persoonsgegevens gebruiken zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.
 7. SERVICEWIJZIGINGEN. We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht de Grindr-services geheel of gedeeltelijk aan te passen, uit te breiden of stop te zetten, op enig moment en om enige reden, zonder aansprakelijkheid jegens u, behoudens zoals bepaald in dit artikel 6. Wij behouden ons echter het recht voor om deze wijzigingen, aanvullingen of stopzettingen zonder een dergelijke kennisgeving door te voeren indien dit nodig is om aan de wet te voldoen, wettelijke rechten te beschermen of af te dwingen, of anderszins om een noodsituatie aan te pakken of te voorkomen.
  • Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen aan de Premium-services die: (a) de functionaliteit die voor u beschikbaar is op een dergelijke Premium-service verminderen en (b) verplicht zijn (d.w.z. u hoeft de Grindr-software niet bij te werken zodat deze van kracht worden); kunt uw account dienovereenkomstig binnen tien (10) dagen na dergelijke aanpassingen beëindigen (zoals vermeld in Artikel 10.3) en een pro rata terugbetaling ontvangen voor eventuele vooraf betaalde bedragen die niet zijn gebruikt voor dergelijke Premium-services.
  • Wij behouden ons het recht voor om op elk moment kosten in rekening te brengen voor toegang tot alle of delen van de Grindr-services en dergelijke prijzen te wijzigen, op voorwaarde dat eventuele wijzigingen geen invloed hebben op de kosten voor de Premium-services die u reeds hebt betaald.
 8. ONS EIGENDOM; ONZE EIGENDOMSRECHTEN. De Grindr-services zijn eigendom van en worden beheerd door Grindr. De Grindr-services, content, visuele interfaces, informatie, afbeeldingen, ontwerpen, compilaties, computercode, producten, software, services, met inbegrip van de apps voor mobiele apparaten, en alle overige onderdelen van de Grindr-services (gezamenlijk het “Materiaal”) zijn beschermd door Amerikaanse auteursrecht-, handelsrecht-, octrooi- en handelsmerkwetgeving, internationale wetten en conventies, en alle overige relevante (intellectuele-)eigendomsrechten alsmede toepasselijke wetgeving. Al het Materiaal in de Grindr-services is eigendom van Grindr of zijn dochterondernemingen of gelieerde bedrijven en/of externe licentiegevers van Grindr. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die worden weergegeven in de Grindr-services zijn eigendom van Grindr of zijn gelieerde bedrijven en/of externe licentiegevers van Grindr. Met uitzondering van zoals nadrukkelijk door Grindr wordt toegestaan onder deze Overeenkomst, stemt u ermee in het Materiaal niet te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, te kopiëren, te wijzigen, in het openbaar uit te voeren of te vertonen, te verzenden, te publiceren, te bewerken, aan te passen, hiervan afgeleide werken te maken of het Materiaal anderszins te gebruiken.  Grindr-services en -producten worden beschermd door verschillende patenten, waaronder: U.S. Patent Nos. 8.606.297, 9.749.429, 10.257.292, 10.447.791, 10.708.367 en 11.102.310, evenals Amerikaans patentaanvraagnummer 17/393.809 (patent in afwachting). De bovengenoemde lijst van patenten is mogelijk niet allesomvattend.
 9. RICHTLIJNEN VOOR UW GEBRUIK; GEBRUIKSREGELS; VERBODEN GEDRAG EN GEBRUIK.
  1. De RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIKERSPROFIELEN VAN GRINDR op https://www.grindr.com/community-guidelines/ (de "Richtlijnen"), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, worden hierbij door middel van verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen. Lees de Richtlijnen zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de Grindr-services.  De Richtlijnen zijn van toepassing op uw Inhoud en activiteit op de Grindr-services, evenals op interacties die u mogelijk met andere gebruikers heeft buiten de Grindr-services.
  2. WE KUNNEN UW INGEDIENDE CONTENT VERWIJDEREN EN UW ACCOUNT BLOKKEREN. Grindr kan vereisen dat u Gebruikerscontent (zoals hieronder gedefinieerd) op elk moment om welke reden dan ook verwijdert, of Grindr kan verwijderen, of geen enkele reden. Indien u de Richtlijnen of deze Overeenkomst, naar het oordeel van Grindr, schendt met uw Gebruikerscontent, kan uw Gebruikersaccount worden geblokkeerd en uw toegang tot de Grindr-services worden beëindigd.
  3. U BEGRIJPT, ERKENT EN GAAT HIERBIJ AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT VERBODEN GEDRAG EN GEBRUIK:
   1. U zult GEEN gebruik maken van de Grindr-services als u niet wettelijk meerderjarig bent; u zult NIET communiceren met een andere gebruiker waarvan u weet of denkt dat deze niet wettelijk meerderjarig is; en u zult profielen van minderjarigen op de Grindr-services onmiddellijk melden;
   2. U zult GEEN gedrag vertonen dat in strijd is met de Richtlijnen of ander beleid dat van toepassing is op de Grindr-services;
   3. U zult de Grindr-services of informatie die wordt weergegeven binnen de Grindr-services NIET gebruiken om andere gebruikers te "stalken", lastig te vallen, te misbruiken, te belasteren, te bedreigen, te bedriegen of anderszins te mishandelen;
   4. U zult GEEN inbreuk maken op de privacy of andere rechten van Gebruikers, of zonder toestemming de locatie of persoonsgegevens van andere Gebruikers verzamelen, trachten te verzamelen, opslaan of openbaar maken;
   5. U zult GEEN obsceen, aanstootgevend, pornografisch of gewelddadig materiaal delen of materiaal dat op een andere manier de menselijke waardigheid kan aantasten (waaronder bijvoorbeeld taal die discriminerend kan worden opgevat op basis van ras, kleur, etniciteit, afkomst, handicap, seksuele geaardheid, genderexpressie, genderidentiteit of fysieke verschijning) op de persoonlijke profielpagina van uw Grindr-services;
   6. U zult de Grindr-services NIET gebruiken voor commercieel of zakelijk gebruik, zoals de verkoop van of reclame voor goederen of diensten, pogingen tot het uitvoeren van enquêtes via de Grindr-services, het vragen om diensten of het verstrekken van links naar andere websites of betaalde telefoonnummers; U zult de Grindr-services alleen aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en enkel op de manier en voor de doeleinden die wij beogen;
   7. U mag de Grindr-services NIET gebruiken om iemand opdracht te geven tot of aan te zetten tot een handeling die een onwettig doel heeft of in strijd is met lokale wetgeving, staatswetgeving, nationale wetgeving of internationale wetgeving, met inbegrip van wetgeving inzake criminele handelingen, verboden of gecontroleerde stoffen, intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten, gegevensbescherming en privacy, en import- of exportcontrole;
   8. U zult GEEN materiaal opnemen op uw persoonlijke profielpagina dat video, audio, foto's of afbeeldingen bevat van een persoon jonger dan achttien (18) of een persoon ouder dan achttien (18) zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming;
   9. U zult GEEN ongevraagde aanbiedingen, advertenties, voorstellen of junkmail versturen naar andere Gebruikers van de Grindr-services. Voorbeelden hiervan zijn ongevraagde reclame, promotiemateriaal of ander materiaal met een verzoek, bulksgewijze e-mails of commerciële advertenties, kettingbrieven, informatieve aankondigingen, verzoeken om bijdragen voor een goed doel, petities voor handteken-USingen, enquêtes of verzoeken tot deelname aan en-USquêtes of onderzoeken;
   10. U mag zich NIET voordoen als een persoon of entiteit, onterecht een relatie claimen met een persoon of entiteit, of toegang krijgen tot de Grindr-gebruikersaccounts van andere gebruikers;
   11. U zult de bron, identiteit of inhoud van informatie die via de Grindr-services wordt verzonden, NIET verkeerd weergeven;
   12. U mag de Grindr-app of profielgegevens NIET weergeven op een extern scherm, op een externe monitor of in een openbare situatie;
   13. U mag GEEN beveiligingsgerelateerde functies van de Grindr-services verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins verstoren, functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud die toegankelijk is via de Grindr-services voorkomen of beperken, of functies die beperkingen op het gebruik van de Grindr-services afdwingen;
   14. U zult de werking van de Grindr-services of het plezier van een Gebruiker NIET opzettelijk verstoren of beschadigen, op welke manier dan ook, inclusief het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, wormen of andere kwaadaardige code;
   15. U zult GEEN informatie of materiaal plaatsen, opslaan, verzenden, verzenden of verspreiden die een redelijk persoon als verwerpelijk, lasterlijk, lasterlijk, beledigend, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, intimiderend, bedreigend, beschamend, verontrustend, vulgair, hatelijk, raciaal of etnisch of anderszins beledigend voor een groep of individu, opzettelijk misleidend, vals of anderszins ongepast, ongeacht of dit materiaal of de verspreiding ervan onwettig is;
   16. U zult GEEN informatie of materiaal plaatsen, opslaan, verzenden, verzenden of verspreiden dat inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere rechten van een persoon;
   17. U mag de Grindr-services NIET gebruiken met producten, systemen of apps die zijn geïnstalleerd of anderszins zijn verbonden of communiceren met voertuigen of anderszins in staat zijn tot voertuignavigatie, positionering, verzending, routebegeleiding in realtime, vlootbeheer of soortgelijke toepassingen;
   18. U zult de Grindr-services NIET gebruiken in verband met gevaarlijke omgevingen die fail-safe prestaties vereisen of een toepassing waarin het falen of de onnauwkeurigheid van die applicatie of de Grindr-services kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel, of fysieke of materiële schade;
   19. U mag zich geen ongeautoriseerde toegang verschaffen tot de Grindr-services of een deel hiervan en tot andere met de Grindr-services verbonden accounts, computersystemen of netwerken of een deel hiervan door middel van hacken, wachtwoordmining of enige andere wijze en u mag de juiste werking van de Grindr-services of activiteiten op de Grindr-service NIET manipuleren of pogen te manipuleren;
   20. U mag NIET de Grindr-services of een systeem of netwerk peilen, scannen of de kwetsbaarheid hiervan testen; een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde methode gebruiken om toegang tot de Grindr-services te verkrijgen voor enigerlei doeleinde zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming; onze headers voor de uitsluiting van robots of andere mogelijke maatregelen voor het voorkomen of beperken van toegang tot de Grindr-services omzeilen; de Grindr-services op enigerlei wijze of in enigerlei vorm aanpassen; een app gebruiken of ontwikkelen die met de Grindr-services werkt of toegang biedt tot content of gegevens van andere Gebruikers zonder onze schriftelijke toestemming; of aangepaste versies van de Grindr-services gebruiken om bijvoorbeeld ongeautoriseerde toegang tot de Grindr-services te verkrijgen; en
   21. U zult het vermogen van een ander om de Grindr-service te gebruiken of ervan te genieten NIET belemmeren, of enige activiteit die onder deze Overeenkomst verboden is aanmoedigen of eraan meewerken.
 10. PREMIUM SERVICES; AANKOPEN.
  1. Premium services.Bepaalde services, zoals Grindr Xtra of Grindr Unlimited, zijn mogelijk alleen beschikbaar door het aanmaken van een Gebruikersaccount en betaling van een vergoeding ("Premium Services”). Via dergelijke accounts hebt u toegang tot dergelijke Premium Services voor een vaste termijn, die automatisch wordt verlengd. De looptijd, verlengingsperiode en totale kosten van elk aanbod voor Premium-services worden vermeld binnen de Grindr-services of anderszins waar de Premium-services worden aangeboden.
  2. PREMIUM-SERVICES WORDEN AUTOMATISCH VERLENGD. PREMIUM-SERVICES WORDEN NA AFLOOP VAN UW ABONNEMENTSPERIODE AUTOMATISCH VERLENGD EN ER WORDT AUTOMATISCH EEN BEDRAG AFGESCHREVEN VAN UW BETALINGSMETHODE (PLUS TOEPASSELIJKE BELASTINGEN), ZONDER DAT U IETS HOEFT TE DOEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE PREMIUM-SERVICES AUTOMATISCH WORDEN VERLENGD TENZIJ U ZE ANNULEERT OF WIJ ZE OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST.
  3. ANNULERINGSBELEID. U KUNT UW PREMIUM-SERVICES OP ELK GEWENST MOMENT ANNULEREN, AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. OM TE ANNULEREN MOET U DE INSTRUCTIES VOLGEN DIE WORDEN GEGEVEN IN DE GRINDR-SERVICES. ER ZIJN GEEN ANNULERINGSKOSTEN. INSTRUCTIES VOOR HET ANNULEREN VAN PREMIUM-SERVICES WORDEN HIERIN BESCHREVEN OF KUNT U KRIJGEN DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR [email protected].
  4. Proefpremies.Toegang tot de Premium-services van Grindr kan van tijd tot tijd beschikbaar worden-US gesteld via een-US tijdelijke gratis proefversie (een-US “Proefversie” of “Test-Premium”). Deze Overeen-USkomst is ook van toepassing op een-US Proefversie. Mogelijk wordt u gevraagd om uw creditcard- of debetkaartgegevens te verstrekken wanneer u zich registreert voor een proefperiode. In dat geval wordt alleen het bedrag van uw creditcard of betaalpas afgeschreven als u uw proefperiode niet voor het einde van de proefperiode annuleert. Als we om uw creditcard- of debetkaartgegevens vragen en u vóór het einde van de proefperiode niet affirmatisch annuleert, kan uw proefperiode worden omgezet in een betaald abonnement en kunnen de abonnementskosten die van toepassing zijn op uw creditcard of betaalpas in rekening worden gebracht op het moment dat uw proefperiode voor het eerst begonnen is. Test-Premiums zijn niet beschikbaar voor eerdere Gebruikers van Premium-services of Gebruikers die eerder een-US gratis proefversie hebben-US ontvangen-US en-US opgezegd voordat ze voor Premium-services hebben-US betaald.
  5. Aankopen.We behouden-US ons het recht voor om fouten-US te corrigeren-US (door gegeven-USs in de Grindr-services te wijzigen-US of u op de hoogte te stellen-US van de fout en-US u de kans te bieden-US om uw bestelling te annuleren-US) of om gegeven-USs op en-USig momen-USt bij te werken-US zonder ken-USnisgeving. We kunnen-US annuleringsverzoeken-US voor individuele bestellingen-US volledig naar eigen-US inzicht accepteren-US of weigeren-US. Alle verkopen zijn definitief.
  6. Promotiecdes.Grindr kan van tijd tot tijd naar eigen inzicht bepaalde promotiecodes voor kortingen aanbieden. Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld, krediet of voor eerdere aankopen. Er is geen alternatief in contanten. Boven dien kunnen promotiecodes niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of promotiekortingen. Boven dien dien en ze te worden ingewisseld vóór de gepubliceerde datum, indien vermeld. Zoekgeraakte promotiecodes kunnen niet worden vervangen. Maximaal één promotiecode per klant. Promotiecodes zijn ongeldig waar ze verboden zijn. Een promotieprogramma kan te allen tijde naar het oordeel van Grindr worden beëindigd of aangepast.
  7. Betalingen zijn niet-terugbetaalbaar. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst (zoals in Artikel 25, als u woonachtig bent in bepaalde staten in de Verenigde Staten, en in de Speciale Voorwaarden als u woonachtig bent in bepaalde landen), zijn alle betalingen aan Grindr definitief en zijn alle kosten niet-terugbetaalbaar. Opzeggingen worden van kracht vanaf de volgende factureringsperiode waarin betaling verschuldigd is, tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
  8. Belastingen. Tenzij anderszins is vermeld op het moment van aankoop, zijn alle betalingen aan Grindr exclusief alle door een fiscale autoriteit opgelegde belastingen, heffingen of accijnzen. U bent verantwoordelijk voor al deze belastingen, heffingen of accijnzen.
  9. Microtransacties. Van tijd tot tijd kunt u een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie aanschaffen voor bepaalde aanvullende functies voor exclusief gebruik binnen de Grindr-services (gezamenlijk "Microtransacties" genoemd). Grindr behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, kosten in rekening te brengen voor het recht op toegang tot of gebruik van aanvullende functies en/of om aanvullende functies met of zonder kosten te distribueren. Grindr kan op elk moment Microtransacties en/of extra functies beheren, reguleren, controleren, wijzigen of verwijderen. Een saldo voor aanvullende functies dat in uw gebruikersaccount wordt weergegeven, vormt geen realistisch saldo en weerspiegelt geen opgeslagen waarde, maar vormt in plaats daarvan een weergave van de omvang van uw licentie. Aan de aanvullende functies zijn geen kosten verbonden als u ze niet gebruikt; de licentie die aan u wordt verleend via Microtransacties wordt echter beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst wanneer wij de levering van de Grindr-services staken of wanneer uw Gebruikersaccount op een andere manier wordt afgesloten of beëindigd. Grindr is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij in het geval dat Grindr dergelijke rechten uitoefent. De levering van aanvullende functies voor gebruik in de Grindr-services is een dienst die onmiddellijk van start gaat na de aanvaarding van dergelijke Microtransacties. ALLE MICROTRANSACTIES DIE VIA DE GRINDR-SERVICES WORDEN UITGEVOERD, ZIJN DEFINITIEF EN NIET-TERUGBETAALBAAR. U ERKENT DAT GRINDR NIET VERPLICHT IS OM EEN TERUGBETALING TE DOEN OM WELKE REDEN DAN OOK, EN DAT U GEEN GELD OF ANDERE COMPENSATIE ZULT ONTVANGEN VOOR ONGEBRUIKTE AANVULLENDE FUNCTIES WANNEER EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SLUITING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS.
 11. UW GEBRUIK.
  1. U erkent dat sommige Grindr-services alleen toegankelijk zijn door de Grindr-software naar een mobiel apparaat te downloaden. U krijgt niet de mogelijkheid om uw gebruikersinhoud (inclusief chat) te bekijken, tenzij u de Grindr-software hebt gedownload en een account hebt geregistreerd.
  2. GRINDR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM HET GEBRUIK VAN DE GRINDR-SERVICES DOOR EEN GEBRUIKER, MET INBEGRIP VAN DE REGISTRATIE EN DE BERICHTEN VAN EEN GEBRUIKER, ALSMEDE HET GEBRUIK VAN OF DE TOEGANG TOT DE LOCATIEGEGEVENS EN HET PROFIEL VAN ANDERE GEBRUIKERS DOOR EEN GEBRUIKER TE VOLGEN, MAAR IS HIERTOE NIET VERPLICHT. DIENOVEREENKOMSTIG BEHOUDT GRINDR ZICH OOK HET RECHT VOOR OM (A) HET GEBRUIK VAN OF DE TOEGANG TOT DE GRINDR-SERVICES DOOR EEN GEBRUIKER UIT TE SCHAKELEN, MET INBEGRIP VAN LOCATIEGEGEVENS OF HET PROFIEL VAN ANDERE GEBRUIKERS, OF (B) EEN GEBRUIKERSACCOUNT TE BEËINDIGEN, OM ENIGERLEI REDEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U. RESTITUTIE WORDT ALLEEN VERLEEND WANNEER DIT IN DEZE OVEREENKOMST UITDRUKKELIJK IS BEPAALD.
  3. Alleen u bent verantwoordelijk voor Uw betrokkenheid bij andere Gebruikers en voor alle inhoud en materialen die U levert aan de Grindr-services. U stemt ermee in dat Grindr niet verantwoordelijk is voor verlies of schade ten gevolge van dergelijke contacten. Grindr behoudt zich het recht voor, maar heeft geen verplichting, om onenigheden tussen U en andere gebruikers te controleren.
  4. Grindr heeft geen controle over de inhoud van gebruikersaccounts en profielen. Grindr heeft het recht, maar heeft geen enkele verplichting, om dergelijke inhoud voor welk doel dan ook te controleren. U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle inhoud en materiaal dat u aan de Grindr-services levert.
 12. WEIGERING OF OPSCHORTING DOOR ONS VAN UW SERVICE.
  1. U kunt uw account op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door de instructies in de Grindr-services te volgen. Na de annulering van Uw account, wordt deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigd, behalve zoals bepaald in Sectie 25 hieronder.
  2. Als u een gebruikersaccount heeft ingesteld voor terugkerende facturering voor een Premium-service, kunt u uw gebruikersaccount te allen tijde annuleren. U behoudt dezelfde toegang gedurende de factureringsperiode of -perioden waarvoor u hebt betaald.
  3. Grindr kan elk gebruikersaccount dat u heeft bij de Grindr-services of uw toegang tot of gebruik van de Grindr-services of een deel daarvan opschorten of beëindigen, als Grindr van mening is dat uw profielinhoud of uw gedrag binnen de Grindr-services in strijd is met onze servicevoorwaarden of u deze Overeenkomst op een andere manier hebben geschonden, of om enige andere reden, naar eigen goeddunken, met inachtneming van secties 12..4 en 12.5 hieronder. Grindr kan ook uw Gebruikersaccount of Gebruikerscontent (zoals hieronder gedefinieerd) te allen tijde geheel of gedeeltelijk verwijderen en negeren. U gaat ermee akkoord dat een beëindiging van uw toegang tot de Grindr-services of een Gebruikersaccount van u of een deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving kan worden uitgevoerd (behalve zoals bepaald in artikel 11.4 hieronder), en u gaat ermee akkoord dat Grindr niet aansprakelijk is ten opzichte van u of een derde voor een dergelijke beëindiging en dat terugbetalingen alleen worden gegeven wanneer dit uitdrukkelijk is bepaald in deze Overeenkomst (met inbegrip van artikel 11.5 hieronder). We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruikersaccount deactiveren wanneer dit langere tijd inactief is geweest. Onverminderd onze overige rechten behouden we ons het recht voor om al uw Gebruikerscontent te verwijderen van de Grindr-services nadat uw Gebruikersaccount is beëindigd of geannuleerd. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit die een reden kan zijn voor beëindiging van uw gebruik van de Grindr-services, kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Deze rechtsmiddelen bestaan naast eventuele andere rechtsmiddelen waarover Grindr bij wet of in redelijkheid beschikt.
  4. Als u voor een Premium-service hebt betaald, informeert Grindr u ten minste 30 dagen-US vooraf over de beëindiging van uw toegang tot de Grindr-services of een Gebruikersaccount, tenzij uw profielinhoud of uw gedrag binnen de Grindr-services in strijd is met onze Algemene voorwaarden of u op een andere manier deze Overeenkomst hebt geschonden, in welk geval Grindr uw toegang tot de Grindr-services of een Gebruikersaccount onmiddellijk kan opschorten-US of beëindigen-US.
  5. Als u betaalt hebt voor een Premium-service en Grindr uw toegang tot de Grindr-services of een Gebruikersaccount beëindigt, verleent Grindr een pro-rata terugbetaling voor alle bedragen die vooraf betaald, maar gebruikt zijn voor dergelijke Premium-services; op voorwaarde dat als Grindr uw toegang tot de Grindr-services of een Gebruikersaccount beëindigt omdat u onze Algemene voorwaarden hebt geschonden, Grindr het recht heeft om de bedragen die u voor de Grindr-services hebt betaald te behouden. Echter waar dit wettelijk verplicht is (zoals in het Veren igd Koninkrijk) houdt Grindr alleen een bedrag in om alle kosten en andere verliezen te dekken die Grindr als gevolg van de overtreding of inbreuk maakt, wat nog steeds kan beteken en dat er geen terugbetaling verschuldigd is.
  6. U erkent en gaat ermee akkoord dat Google, Apple of een andere externe platformprovider (indien van toepassing, op basis van het apparaat en besturingssysteem dat u gebruikt) de geregistreerde verkoper kan zijn voor transacties met betrekking tot de Grindr-services. Als zodanig kan het nodig zijn dat U via de App Store, Google Play of een ander platform van een derde partij (al naar gelang van toepassing) een verzoek tot terugbetaling indient waarop U op grond van deze Overeenkomst recht heeft.
  7. Als u van mening bent dat Grindr uw Gebruikersaccount ten onrechte heeft opgeschort of beëindigd, kunt u contact met ons opnemen via [email protected],op elk gewenst moment.
 13. GEBRUIKERSINHOUD .
  1. Via de Grindr-services kunnen content en materiaal (zoals foto’s, ideeën, notities, concepten of creatieve suggesties) door u en andere Gebruikers worden ingediend (“Gebruikersconten-USt”) en worden gehost, gepubliceerd en/of gedeeld met Grindr en andere Gebruikers.
  2. Zoals uiteengezet in Artikel 2 hierboven, bent u als enige verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersinhoud, de gevolgen van het plaatsen of publiceren van Gebruikersinhoud, en voor uw interacties met andere gebruikers.
  3. In verband met Gebruikersinhoud verklaart en garandeert u dat: (i) u eigenaar bent van, of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en toestemmingen voor gebruik op Grindr van alle intellectuele eigendoms- en andere eigendomsrechten om het gebruik van alle Gebruikersinhoud mogelijk te maken op de manier zoals wordt bedoeld voor de Grindr-services en in deze Overeenkomst; en (ii) u de schriftelijke instemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in de Gebruikersinhoud hebt om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van de Gebruikersinhoud mogelijk te maken op de manier die wordt bedoeld voor de Grindr-services en in deze Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid: u behoudt al uw eigendomsrechten op uw Gebruikersinhoud.
  4. U begrijpt dat u bij het gebruik van de Grindr-services wordt blootgesteld aan Gebruikersinhoud vanuit verschillende bronnen en dat Grindr niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of in verband met dergelijke Gebruikersinhoud. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan Gebruikersinhoud die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is.
  5. Grindr aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met of voortvloeiend uit Gebruikersinhoud. Grindr aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actief controleren van Gebruikersinhoud op ongepaste inhoud. Indien Grindr er op enig moment voor kiest om naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud te monitoren, aanvaardt Grindr nog altijd geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Gebruikersinhoud, geen verplichting om ongepaste Gebruikersinhoud te wijzigen of te verwijderen en geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de Gebruiker die de inhoud heeft ingediend. Bovendien onderschrijft Grindr niet de Gebruikersinhoud die door andere Gebruikers is ingediend en heeft Grindr geen controle over de inhoud. Grindr geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van de Gebruikersinhoud of de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van enige Gebruikersinhoud. Desalniettemin behoudt Grindr zich te allen tijde het recht voor om te voorkomen dat u Gebruikersinhoud indient en om Gebruikersinhoud om welke reden dan ook te bewerken, beperken of verwijderen.
  6. Gebruikersinhoud is eigendom van de Gebruiker die deze heeft ingediend, onder voorbehoud van de licentie van Grindr voor dergelijke Gebruikersinhoud onder deze Overeenkomst. U mag de Gebruikersinhoud van een andere partij niet delen, weergeven of dupliceren, behalve zoals toegestaan onder deze Overeenkomst.
  7. U verleent Grindr hierbij een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde wereldwijde licentie en verklaart en waarborgt dat u het recht hebt om deze licentie te verlenen om uw Gebruikerscontent te verveelvoudigen, te distribueren, in het openbaar te vertonen en uit te voeren, hiervan afgeleide werken te maken, op te nemen in andere werken en anderszins te gebruiken en exploiteren (via onbeperkte lagen van sublicenties) uitsluitend zodat uw Gebruikerscontent kan worden opgenomen in de Grindr-services en zoals anderszins is toegestaan volgens deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat u onherroepelijk afstand doet (en zorgt dat er afstand wordt gedaan) van alle vorderingen en beweringen inzake morele rechten of attributie met betrekking tot uw Gebruikerscontent. In verband met een verkoop van Grindr of de bedrijfsonderdelen van Grindr verleent u Grindr hierbij ook het recht om de Gebruikerscontent te verkopen of over te dragen aan derden. Zie Ons Privacybeleid voor aanvullende informatie over het gebruik, de verzameling of het delen van uw informatie, inclusief gebruikersinhoud.
  8. Als u Grindr feedback of suggesties geeft met betrekking tot de Grindr-services (“Feedback”), verleent u Grindr hierbij de eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde licentie (met het recht om een sublicentie te verlenen) om dergelijke Feedback en gerelateerde informatie te gebruiken op elke manier die het geschikt acht. Grindr behandelt alle feedback die u aan Grindr geeft als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom voor u. Grindr is onder geen enkele omstandigheid verplicht om u te compenseren voor feedback. U stemt ermee in dat u geen informatie of ideeën aan Grindr verstrekt die u als vertrouwelijk of bedrijfseigendom beschouwt, of waarvoor u verwacht te worden gecompenseerd.
 14. SITES, PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN; LINKS .
  1. De Grindr-services kunnen links bevatten naar andere websites of diensten, hetzij via reclame of anderszins, ("Websites van Derden"), uitsluitend voor het gemak van Gebruikers. Grindr onderschrijft niet dergelijke gekoppelde websites of de gegevens, materialen, producten of services die aanwezig zijn op of toegankelijk zijn via andere gekoppelde websites. Bovendien verleent Grindr geen nadrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot de gegevens, materialen, producten of services die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn via gekoppelde websites. U verschaft zich toegang tot en gebruikt gekoppelde websites geheel op eigen risico, met inbegrip van gegevens, materialen, producten en services op gekoppelde websites of die beschikbaar zijn via gekoppelde websites. We controleren deze Websites van derden niet en deze Overeenkomst is niet van toepassing op bedrijven die Grindr niet in eigendom of beheer heeft, of de acties van personen die Grindr niet in dienst heeft of aan wie Grindr geen leiding geeft. U dient altijd de gebruiksvoorwaarden te raadplegen die op Websites van derden zijn geplaatst.
  2. Uw correspondentie of zakelijke omgang met, of deelname aan promoties van adverteerders gevonden op of via de Grindr-services zijn uitsluitend tussen u en een dergelijke adverteerder. U stemt ermee in dat Grindr niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enigerlei verlies of schade ten gevolge van dergelijke transacties of ten gevolge van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de Grindr-services.
  3. Andere partijen dan Grindr kunnen diensten verlenen of producten verkopen via de Grindr-services. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we geven geen garantie voor het aanbod van, een van deze bedrijven of de inhoud van hun product- en serviceaanbod. Grindr aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product, en de inhoud van al deze en andere derden. U dient de privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van derden zorgvuldig door te nemen.
  4. Door uw gebruik van apps van derden die verbinding maken met de Grindr-services (“Apps van derden”), erkent en accepteert u dat Grindr Gebruikersinhoud kan verzenden naar Websites van derden of Apps van derden via API’s (Application Protocol Interfaces) die zijn ontwikkeld en worden onderhouden door deze Websites van derden of Apps van derden. Grindr is niet verantwoordelijk voor de verzending van de Gebruikersinhoud naar Websites van derden of Apps van derden of voor het gebruik van de Gebruikersinhoud op Websites van derden of in Apps van derden. U dient de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Websites van derden of Apps van derden door te lezen. Let op: de manier waarop Apps van derden uw gegevens gebruiken, opslaan en openbaar maken, valt enkel onder het beleid van die Apps van derden, en wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de privacypraktijken of andere handelingen van websites of diensten van derden die binnen de Services kunnen worden ingeschakeld. Grindr is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft geen kenmerken, inhoud of andere materialen op of beschikbaar via Websites van derden of Apps van derden. Grindr screent, controleert of onderschrijft ook geen Websites van derden of Apps van derden. Dienovereenkomstig verschaft u zich op eigen risico toegang tot Websites van derden of Apps van derden. U stemt ermee in dat uw gebruik van Websites van derden of Apps van derden in de huidige staat (“as is”) zonder enige garantie ten aanzien van de Websites van derden of Apps van derden plaatsvindt en dat deze Overeenkomst niet van toepassing is op uw gebruik van Websites van derden of Apps van derden.
  5. U erken-USt en accepteert dat Grindr uw Gebruikerscontent en locatiegegevens voor Gebruikersaccounts van de Grindr-services kan opnemen-US in bronnen en apps van derden bij de levering van de Grindr-services.
  6. Voor zover uw Gebruikerscontent uw persoonlijke gegevens bevat (zoals gedefinieerd in het Privacybeleid), is elke overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens onderworpen aan ons Privacybeleid en het Privacybeleid van de derde partij.
 15. RECLAME. Grindr en zijn licentiehouders kunnen advertenties en andere informatie publiekelijk weergeven naast uw Inhoud. U hebt geen recht op enige vergoeding voor dergelijke advertenties. De manier, modus en omvang van dergelijke advertenties zijn onderhevig aan verandering zonder specifieke kennisgeving of aansprakelijkheid van ons jegens u.
 16. EINDGEBRUIKERSLICENTIES.
  1. Mobiel apparaat. Als u de Grindr-software gebruikt, dient u te beschikken over een mobiel apparaat dat compatibel is met de Grindr-services. Grindr garandeert niet dat de Grindr-services compatibel zijn met uw mobiele apparaat. U bent verantwoordelijk voor alle mobiele kosten die u mogelijk maakt voor uw gebruik van de Grindr-services, met inbegrip van sms-, roaming- en datakosten. Indien u niet zeker weet welke kosten van toepassing zijn, dient u contact op te nemen met uw mobiele telefoonmaatschappij voordat u de Grindr-services gebruikt.
  2. Licentieverlening. Behoudens Uw naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Grindr U hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om (i) een gecompileerde codekopie van de Grindr Software voor Uw Account te gebruiken op een mobiel apparaat dat uitsluitend Uw eigendom is of door U wordt gehuurd, voor Uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en (ii) de Grindr Diensten (anders dan de Grindr Software) te gebruiken voor Uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik voor het door Grindr beoogde gebruik, zoals van tijd tot tijd door Grindr publiekelijk wordt gecommuniceerd.
  3. Beperkingen. Het is U niet toegestaan om: (i) de Grindr-services of een-US technologie die in verband met de Grindr-services beschikbaar wordt gesteld aanpassen, disassembleren, decompileren of aan reverse-engineering onderwerpen, behalve voor zover deze beperking nadrukkelijk wettelijk verboden is, zonder de mogelijkheid van contractuele afstandsverklaring; (ii) de Grindr-services verhuren, in lease of sublicentie geven, uitlenen, doorverkopen-US, distribueren of anderszins overdragen aan derden of de Grindr-services gebruiken om timesharing of soortgelijke diensten aan te bieden voor derden; (iii) kopieën van de Grindr-services maken; (iv) beveiligingsfuncties van de Grindr-services, functies waarmee wordt voorkomen of beperkt dat de via de Grindr-services toegankelijke content wordt gebruikt of gekopieerd, of functies voor de handhaving van beperkingen inzake het gebruik van de Grindr-services verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins manipuleren; of (v) extensies, van, producten die verband houden met, of die interageren met, de Grindr-services creëren, behoudens voor zover deze beperking uitdrukkelijk wettelijk verboden is, zonder de mogelijkheid van contractuele afstandsverklaring; of (vi) de auteursrechtelijke informatie en andere eigendomsteksten in de Grindr-services verwijderen.
  4. Upgrades. U erkent dat Grindr van tijd tot tijd bijgewerkte versies van de Grindr-services kan vrijgeven en automatisch de door u op uw mobiele apparaat of anderszins gebruikte versie van de Grindr-services langs elektronische weg kan upgraden. U stemt in met een dergelijke automatische upgrade op Uw mobiele apparaat en gaat ermee akkoord dat de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op al dergelijke upgrades. U stemt ermee in dat Grindr niet aansprakelijk is jegens U voor dergelijke upgrades.
  5. Open source. Voor zover de Grindr-services gebruikmaken van een opensourcecode of externe code die kan worden opgenomen in de Grindr-services, valt een dergelijke opensourcecode of externe code onder de toepasselijke licentieovereenkomst voor opensourcebronnen of derden, indien van toepassing, waarin het gebruik van dergelijke code wordt geautoriseerd.
  6. Rechten voorbehouden.Voornoemde licentie uit hoofd van deze Overeenkomst verleende licentie omvat geen verkoop van de Grindr-services of een kopie hiervan. Alle aanspraken, eigendomsrechten en belangen in en op de Grindr-services (en kopieën hiervan) blijven in handen van Grindr of van partners of leveranciers van Grindr. Elke poging van U om de rechten, plichten of plichten hieronder over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, is ongeldig. Grindr behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk onder deze Overeenkomst worden verleend.
  7. Handelsmerken, dienstmerken en logo's.De namen en logo’s in verband met de Grindr-services zijn eigendom van Grindr. Deze merken mogen alleen worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke autorisatie en toestemming van Grindr. Alle rechten voorbehouden.
  8. Eindgebruikers van de overheid. De Grindr-services zijn bedoeld voor het gebruik door individuen, niet door overheidsinstanties. Indien Grindr het gebruik van de Grindr-services namens de Amerikaanse overheid toestaat of indien de Amerikaanse overheid de Grindr-service zonder toestemming gebruikt, vallen gebruik, duplicatie, weergave, aanpassing, reproductie, vrijgave, uitvoering, distributie en openbaarmaking van de Grindr-services (of een gedeelte hiervan) door de Amerikaanse overheid onder de beperkingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en in DFARS 227.7202-1(a) en 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OKT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 of FAR 52.227-14 (ALT III), zoals van toepassing. Verder geeft niets in deze Overeenkomst of anderszins een overheidsgebruiker recht op Grindr-services die breder zijn dan de rechten die in deze Overeenkomst worden uiteengezet.
  9. Exportcontrole. De Grindr-services zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en vallen onder de Amerikaanse exportwetgeving en -voorschriften. De Grindr-services mogen door u niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar bepaalde landen of naar personen of entiteiten waarnaar geen producten mogen worden geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten. Bovendien vallen de Grindr-services mogelijk onder de import- en exportwetgeving van andere landen. U stemt ermee in om alle Amerikaanse en buitenlandse wetten in verband met het gebruik van de Grindr-services na te leven.
  10. App Stores. U erkent en gaat ermee akkoord dat de beschikbaarheid van de Grindr-services afhankelijk is van de derde partij waarvan u de Grindr-services hebt ontvangen, bijvoorbeeld de Google Play Store of Apple App Store (elk een "App Store"). U erkent dat deze Overeenkomst tussen u en Grindr is en niet tussen u en de App Store. Elke App Store kan zijn eigen algemene voorwaarden hebben waarmee u akkoord moet gaan voordat u de Grindr-services ervan downloadt. U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van de App Store in kwestie, en u stemt ermee in dat uw licentie om de Grindr-services te gebruiken afhankelijk is van uw naleving hiervan.
 17. ONZE DISCLAIMERS; GEEN GARANTIES AAN U.
  1. VOLGENS BEPAALDE PROVINCIALE, NATIONALE EN STAATSWETGEVING MOGEN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET WORDEN BEPERKT. INDIEN DEZE WETGEVING OP U VAN TOEPASSING IS, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN BESCHIKT U MOGELIJK OVER AANVULLENDE RECHTEN. ZIE DE “SPECIALE VOORWAARDEN VOOR INTERNATIONALE GEBRUIKERS” VOOR BEPAALDE UITZONDERINGEN VOOR DERGELIJKE GEBRUIKERS.
  2. DE GRINDR-SERVICES EN ALLE SOFTWARE, SERVICES OF APPS DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD IN SAMENSHANG MET OF VIA DE GRINDR-SERVICES WORDEN GELEVERD, VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IN DE HUIDIGE STAAT EN INDIEN BESCHIKBAAR, MET ALLE TEKORTKOMINGEN, ZONDER ENIGERLEI NADRUKKELIJKE OF STILZWIJGEN DE GARANTIE. GRINDR EN HAAR LEVERANCIERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN, AF.
  3. GRINDR EN HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GRINDR-SEVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE GRINDR-SERVICES OF DE SERVER DIE ZE BESCHIKBAAR STELLEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.
  4. GRINDR EN HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS (INCLUSIEF GRINDR'S DERDE DRAADLOZE CARRIER LICENTIEGEVERS) GARANDEREN OF DOEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE LOCATIE-INFORMATIE, SAFE SECURITY INFORMATIE OF DE ANDERE SERVICE VAN GRINDR IN GRINDR NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. U (EN NIET GRINDR OF HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS) DRAAGT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE DIENSTEN OF APPARATUUR DIE NODIG ZIJN VOOR TOEGANG TOT DE GRINDR-SERVICES. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U MATERIAAL OF GEGEVENS DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT VIA HET GEBRUIK VAN DE GRINDR-SERVICES NAAR EIGEN EIGEN DISCRETIE EN RISICO.
  5. GRINDR AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INHOUD DIE U, EEN ANDER LID OF EEN DERDE PARTIJ PLAATST, VERZENDT OF ONTVANGT VIA DE GRINDR-SERVICES. MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE GRINDR-SERVICES BEKIJKT U NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO.
  6. GRINDR NEEMT AFSTAND VAN EN NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG GEDRAG VAN U OF EEN ANDER LID, OP OF BUITEN DE GRINDR-SERVICES.
 18. UW VRIJWARING VAN ONS; U STELT GRINDR SCHADELOOS. U gaat ermee akkoord, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, om Grindr (en zijn gelieerde bedrijven, contractanten, werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers, licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden) te vrijwaren, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen van alle claims, eisen, rechtszaken, acties, verliezen, kosten, schade en andere aansprakelijkheden, inclusief honoraria van advocaten of enig recht op bijdrage, schadeloosstelling, subrogatie of enig vergelijkbaar recht, ingesteld door een derde partij die voortkomen uit of op enige wijze verband houden met:
  • Uw toegang tot, gebruik van of misbruik van de Grindr-services (inclusief uw gebruik of misbruik van locatiegegevens).
  • Gebruikersinhoud;
  • Uw interacties met andere gebruikers op de Grindr-services of buiten de Grindr-services (met inbegrip van enige schending door u van de rechten van een andere persoon of entiteit);
  • Uw schending van deze Overeenkomst of enig ander beleid dat van toepassing is op de Grindr-services, inclusief de Richtlijnen; of
  • Alle sites, producten, diensten en links van derden die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn via de Grindr-service.

  Grindr behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken waarvoor u ons schadeloos moet stellen, en u gaat ermee akkoord om mee te werken aan onze verdediging tegen deze claims. Deze verdedigings- en vrijwaringsverplichting is bedoeld om zich uit te strekken voor zover toegestaan door de wet en zal blijven gelden na beëindiging van deze Overeenkomst en uw gebruik van de Grindr-diensten.

 19. BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID EN VAN UW SCHADE.
  1. VOLGENS BEPAALDE PROVINCIALE, NATIONALE EN STAATSWETGEVING MAG AANSPRAKELIJKHEID NIET WORDEN BEPERKT. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE ONDERSTAANDE BEPALINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. RAADPLEEG DE SPECIALE VOORWAARDEN VOOR BEPAALDE UITZONDERINGEN VOOR DERGELIJKE GEBRUIKERS.
  2. U ERKENT EN ACCEPTEERT, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, DAT GRINDR (VOOR DE DOELEINDEN VAN DIT ARTIKEL 19 MET INBEGRIP VAN GELIEERDE BEDRIJVEN, CONTRACTANTEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS OF EXTERNE PARTNERS OF LEVERANCIERS VAN GRINDR) ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, WAARONDER NALATIGHEID, JEGENS U AANSPRAKELIJK IS VOOR WELKE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE, OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE DOOR VERTROUWEN DAN OOK IN VERBAND MET OF TEN GEVOLGE VAN: (A) UW GEBRUIK VAN DE GRINDR-SERVICES; (B) OPENBAARMAKING, VERTONING OF ONDERHOUD DOOR ONS VAN UW LOCATIEGEGEVENS; (C) UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE GRINDR-SERVICES; (D) DE GRINDR-SERVICES IN HET ALGEMEEN (MET INBEGRIP VAN DE GRINDR-SOFTWARE) OF SYSTEMEN WAARMEE DE GRINDR-SERVICES BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD; OF (E) ANDERE INTERACTIES MET GRINDR OF EEN ANDERE GEBRUIKER VAN DE GRINDR-SERVICES, ZELFS INDIEN GRINDR OF EEN DOOR GRINDR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE. U STEMT ERMEE IN DAT DE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DIT ARTIKEL VAN KRACHT BLIJVEN NA BEËINDIGING OF DE VERVALDATUM VAN DEZE OVEREENKOMST EN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, OOK VAN TOEPASSING ZULLEN ZIJN ALS EEN HIERIN VERMELDE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR WEZENLIJKE DOEL NIET AANTOONT.
  3. IN GEEN GEVAL ZAL GRINDR'S (OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AANNEMERS, WERKNEMERS, AGENTEN, LEVERANCIERS OF DERDE LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS) TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEZELF VOOR ALLE SCHADE, VERLIES VAN ACTIE EN OORZAAK OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK VAN DE GRINDR-SERVICES (IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), GARANTIE OF ANDERSZINS) DE BEDRAGEN DIE DOOR U BETAALD ZIJN VOOR TOEGANG TOT DE GRINDR-SERVICES GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK DIRECT VAN UW CLAIM OF VIJFTIG DOLLARS, WAT HOGER IS.
  4. DIT ARTIKEL 19 IS NIET BEDOELD OM AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN DIE GRINDR VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET MAG UITSLUITEN.
 20. U ERKENT HET VOORDEEL VAN DE AANBIEDING VAN GRINDR. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT GRINDR DE GRINDR-SERVICES HEEFT AANGEBODEN, ZIJN PRIJZEN HEEFT VASTGESTELD, EN DEZE OVEREENKOMST IS AANGEGAAN OP BASIS VAN DE AFWIJZINGEN VAN GARANTIE EN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID. DAARNAAST ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE AFWIJZINGEN VAN GARANTIE EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE IN DEZE OVEREENKOMST WORDEN BESCHREVEN EEN REDELIJKE EN EERLIJKE VERDELING VAN RISICO TUSSEN U EN GRINDR WEERSPIEGELEN, EN DAT DE AFWIJZING VAN GARANTIE EN DE BEPERKINGEN AAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZOALS UITGELEGD IN DEZE OVEREENKOMST EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VAN DE AFSPRAAK TUSSEN U EN GRINDR. GRINDR ZOU U DE GRINDR-SERVICES NIET OP EEN ECONOMISCH REDELIJKE BASIS KUNNEN LEVEREN ZONDER DEZE BEPERKINGEN EN DISCLAIMERS.
 21. U VRIJWAART ONS. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontslaat u ons (en onze gelieerde bedrijven, aannemers, werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers, licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden) hierbij en voor altijd van, en doet u hierbij afstand van elk(e) geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard (met inbegrip van persoonlijk letsel, emotioneel leed, identiteitsdiefstal, overlijden, verlies van eigendommen en schade, of enig recht op bijdrage, schadeloosstelling of subrogatie), die is ontstaan of direct of indirect voortvloeit uit, of direct of indirect verband houdt met:
  • Uw toegang tot, gebruik van of misbruik van de Grindr-services (met inbegrip van uw gebruik of misbruik van locatiegegevens)
  • Gebruikersinhoud;
  • Uw interacties met andere gebruikers op de Grindr-services of de Grindr-services (met inbegrip van enige schending door U van de rechten van een andere persoon of entiteit);
  • Uw schending van deze Overeenkomst of enig ander beleid inzake de Grindr-services, met inbegrip van de Richtlijnen; of
  • Alle sites, producten, diensten en links van derden die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn via de Grindr-service.

  Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van artikel 1542 van de California Civil Code, waarin staat: "Een algemene vrijwaring strekt niet tot claims die de crediteur of de vrijwarende partij niet kent of waarvan hij het bestaan vermoedt in zijn of haar voordeel op het moment dat de vrijwaring wordt uitgevoerd en die, indien bekend bij hem of haar, wezenlijk van invloed zou zijn op zijn of haar schikking met de debiteur of de vrijwarende partij."

 22. ONZE GESCHILLEN OPLOSSEN; OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE. Gelieve de volgende arbitragebepaling aandachtig te lezen. Tenzij u zich afmeldt op de manier die in lid 12 en 13 hieronder wordt beschreven, verplicht deze arbitragebepaling u om geschillen met Grindr te laten arbitreren en beperkt deze de manier waarop u genoegdoening van ons kunt krijgen.
  1. U en Grindr komen overeen dat elk geschil dat tussen ons is ontstaan of kan ontstaan met betrekking tot uw gebruik van of toegang tot de Grindr-services, de geldigheid, interpretatie, inbreuk, handhaving of beëindiging van deze Overeenkomst, of anderszins met betrekking tot Grindr op enige wijze (gezamenlijk "Gedekte geschilkwesties" of "Geschillen") zal worden beslecht in overeenstemming met de bepalingen in dit Artikel 22.
  2. Informele beslechting. U en Grindr gaan ermee akkoord dat informele inspanningen om geschillen in goed vertrouwen op te lossen, kunnen leiden tot een snelle, goedkope en wederzijds voordelige uitkomst. U en Grindr gaan er daarom mee akkoord dat, voordat een van de partijen een arbitrage tegen de ander begint (of een procedure initieert in een rechtbank voor kleine vorderingen als een partij daarvoor kiest), we elkaar persoonlijk, telefonisch of via videoconferenties zullen ontmoeten en zullen overleggen, in een poging om informeel en in goed vertrouwen elk Geschil dat wordt gedekt door deze arbitragebepaling ("Informeel gesprek voor geschillenbeslechting" of "Gesprek") op te lossen. Als u wordt vertegenwoordigd door een raadsman, mag uw raadsman deelnemen aan het gesprek, maar u zult zelf ook deelnemen aan de conferentie. De partij die een Geschil initieert, moet de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen van zijn of haar intentie om een Gesprek te starten ("Kennisgeving"), dat binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van een dergelijke Kennisgeving zal plaatsvinden, tenzij uitstel wederzijds is overeengekomen door de partijen. Kennisgeving aan Grindr dat u van plan bent om een Gesprek te starten moet per e-mail worden verzonden naar [email protected]. De Kennisgeving moet het volgende bevatten: (1) Uw naam, telefoonnummer, postadres en het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Gebruikersaccount (indien u er een heeft); (2) de naam, het telefoonnummer, het postadres en het e-mailadres van uw raadsman, indien van toepassing; en (3) een beschrijving van uw Geschil. Het Gesprek wordt geïndividualiseerd zodat er telkens wanneer een van de partijen een geschil start, een apart Gesprek moet worden gevoerd, zelfs als hetzelfde advocatenkantoor of een groep advocatenkantoren meerdere gebruikers vertegenwoordigt in vergelijkbare gevallen, tenzij alle partijen het eens zijn; meerdere personen die een Geschil initiëren, kunnen niet deelnemen aan hetzelfde Gesprek, tenzij alle partijen akkoord gaan. In de tijd tussen de ontvangst van de Kennisgeving door een partij en het Gesprek, belet niets in deze arbitragebepaling de partijen informeel met elkaar te overleggen om het Geschil van de initiërende partij op te lossen. Deelname aan het Gesprek is een opschortende voorwaarde en een vereiste waaraan moet worden voldaan voordat met arbitrage wordt begonnen. De verjaringstermijn en eventuele indieningstermijnen zullen gelden terwijl de partijen deelnemen aan het Gespreksproces dat wordt vereist door dit artikel.
  3. Toepasselijk recht. U en wij stemmen ermee in dat de federale wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Federale Arbitragewet, 9 USC § 1 et seq. (“FAA”), en (voor zover niet strijdig met of vooruitlopend op federale wetgeving) de wetten van de staat Californië, VS, ongeacht de principes van wetsconflicten, van toepassing zijn op alle Gedekte geschilkwesties, behalve zoals en indien uitdrukkelijk vermeld in de Speciale voorwaarden.
  4. Onze arbitrage.U en wij gaan ermee akkoord dat deze bepaling en elk van zijn onderdelen bewijst dat er een transactie met interstatelijke handel plaatsvindt, en dat de FAA in alle gevallen van toepassing is en de interpretatie en handhaving regelt van de arbitrageregels en arbitrageprocedures. Elke gedekte geschillenkwestie moet individueel worden aangevoerd in bindende arbitrage die wordt beheerd door de American Arbitration Association („AAA”) in overeenstemming met haar Consumer Arbitration Rules (inclusief het gebruik van bureau-, telefoon- of videoconferentieprocedures indien van toepassing en toegestaan om de kosten van travel) beschikbaar op https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer%20Rules.pdf.
   Een partij die arbitrage wil initiëren, moet de andere partij voorzien van een verzoek om arbitrage (het "Verzoek"). Het Verzoek moet (1) de naam, het telefoonnummer, het postadres, het e-mailadres van de partij die om arbitrage vraagt en de gebruikersnaam van het account (indien van toepassing) bevatten, evenals het e-mailadres dat is gekoppeld aan een toepasselijke Gebruikersaccount; (2) een verklaring van de rechtsvorderingen die worden ingediend en de feitelijke grondslagen van die vorderingen; (3) een beschrijving van de gevraagde oplossing en een nauwkeurige, te goeder trouw gemaakte berekening van het betwiste bedrag in Amerikaanse dollars; (4) een verklaring waarin wordt bevestigd dat het proces voor de beslechting van gegevensgeschillen zoals hierboven is voltooid; en (5) bewijs dat de verzoekende partij alle noodzakelijke indieningskosten heeft betaald die verband houden met dergelijke arbitrage. Als de verzoeker voor de arbitrage wordt vertegenwoordigd door een raadsman, bevat het Verzoek ook de naam, het telefoonnummer, het postadres en het e-mailadres van de raadsman. Deze raadsman moet ook het Verzoek ondertekenen. Door het ondertekenen van het Verzoek verklaart de raadsman naar beste weten, informatie en overtuiging, gevormd na een onder de omstandigheden redelijk onderzoek dat: (1) het Verzoek niet wordt ingediend voor oneigenlijke doeleinden, zoals intimidatie, onnodige vertraging of nodeloze verhoging van de kosten van geschillenbeslechting; (2) de vorderingen, verweren en andere juridische stellingen worden gerechtvaardigd door bestaand recht of door een niet lichtzinnig argument voor uitbreiding, wijziging of terugdraaiing van bestaand recht of voor het vaststellen van nieuw recht; en (3) de feitelijke stellingen en de stellingen met betrekking tot schadevergoeding ondersteund worden door bewijs of, indien specifiek zo genoemd, waarschijnlijk door bewijs kunnen worden ondersteund na een redelijke gelegenheid tot verder onderzoek of bewijsverkrijging. De arbiter is ofwel een gepensioneerd rechter ofwel een jurist met een vergunning om zijn beroep uit te oefenen in de staat Californië en zal door de partijen worden gekozen uit de lijst van arbiters voor consumentengeschillen van de AAA. Als de partijen het niet binnen vijfendertig (35) dagen na indiening van het Verzoek eens kunnen worden over een arbiter, wijst de AAA een arbiter aan in overeenstemming met de AAA-regels, op voorwaarde dat, als de procedure voor Batch-arbitrage onder lid 9 wordt geactiveerd, de AAA de arbiter voor elke batch aanwijst.

   Tenzij u en Grindr anders overeenkomen, of het Batch-arbitrageproces dat in lid 9 hieronder wordt besproken in werking wordt gesteld, wordt de arbitrage uitgevoerd in de gemeente waar u woont.  U en Wij komen overeen dat de arbiter, en niet een federale, internationale, staats- of lokale rechtbank of instantie, de exclusieve bevoegdheid heeft om geschillen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Overeenkomst te beslechten, met inbegrip van elke claim dat deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is of dat een bepaalde claim onderworpen is aan arbitrage, met uitzondering van het volgende: (1) alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met lid 14 van dit Artikel, met inbegrip van elke vordering dat ditzelfde lid geheel of gedeeltelijk niet-afdwingbaar, onwettig, nietig of vernietigbaar is, of dat ditzelfde lid is geschonden, worden beslecht door een rechtbank met bevoegde jurisdictie en niet door een arbiter; (2) behalve zoals uitdrukkelijk bedoeld in lid 9, worden alle geschillen over de betaling van arbitragevergoedingen uitsluitend beslecht door een rechtbank met bevoegde jurisdictie en niet door een arbiter; (3) alle geschillen over de vraag of een van beide partijen aan een arbitragevoorwaarde heeft voldaan, kunnen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter en niet door een arbiter; en (4) alle geschillen over de vraag welke versie van de arbitragebepaling van toepassing is, kunnen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter en niet door een arbiter.
  5. Toekenning van de arbiter aan U of Ons.U en wij stemmen ermee in dat bij kwesties waarbij de gewenste schadevergoeding hoger is dan $ 5000, de uitspraak van de arbiter de essentiële bevindingen en conclusies omvat waarop de arbiter de toekenning heeft gebaseerd. De arbiter neemt een beslissing over de essentie van alle vorderingen overeenkomstig toepasselijke wetgeving, met inbegrip van erkende beginselen van billijkheid, en wijst alle wettelijk erkende aanspraken op beroepsgeheim toe. De arbiter is niet gebonden aan eerdere uitspraken met betrekking tot verschillende Gebruikers, maar is gebonden aan uitspraken in eerdere uitspraken met betrekking tot dezelfde Grindr-gebruiker voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving. U en wij komen overeen dat de uitspraak van de arbiter definitief en bindend is en dat het oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke rechtbank die bevoegd is.
  6. Dwangmiddelen en declaratoire uitspraak. Onder voorbehoud van deze Arbitragebepaling kan de arbiter declaratoire of dwangmiddelen alleen toekennen ten gunste van de individuele partij die genoegdoening vraagt en alleen in de mate die nodig is om genoegdoening te geven die gerechtvaardigd is door de individuele vordering van de partij. Niets in dit artikel is bedoeld om, of zal de voorwaarden en bepalingen onder lid 9 getiteld "Batch-arbitrage" beïnvloeden. Als een rechtbank, niettegenstaande enige strijdige bepalingen in deze Arbitrageovereenkomst, door middel van een definitieve beslissing, niet onderworpen aan enig verder beroep of verhaal, beslist dat de beperkingen van dit lid, "Afstand van groeps- en andere niet-geïndividualiseerde vergoedingen," ongeldig of niet-afdwingbaar zijn met betrekking tot een bepaalde vordering of verzoek om redres (zoals een verzoek om een openbaar dwangbevel), komen u en Grindr overeen dat die bepaalde vordering of dat verzoek om redres (en alleen die bepaalde vordering of dat verzoek om redres) wordt gescheiden van de arbitrage en kan worden behandeld in de staats- of federale rechtbanken in de staat Californië. Alle andere Geschillen zullen worden beslecht of bemiddeld in een rechtbank voor kleine vorderingen. Dit lid voorkomt niet dat u of Grindr deelneemt aan een categoriebrede afwikkeling van vorderingen.
  7. Uitzonderingen op onze Overeenkomst tot arbitrage bij geschillen.Er zijn slechts twee uitzonderingen op deze arbitragebepaling:
   1. Ten eerste: indien een van beide partijen redelijkerwijs van mening is dat de andere partij op enigerlei wijze inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij of hiermee heeft gedreigd, kan de partij waarvan de rechten zijn geschonden, een voorlopige of andere gepaste tussentijdse voorziening eisen in een bevoegde rechtbank.
   2. Ten tweede behoudt elke partij zich het recht voor om schadeloosstelling te vorderen bij een rechtbank voor kleine vorderingen voor geschillen of claims binnen het kader van de jurisdictie van dergelijke rechtbanken.
  8. Kosten van arbitrage. U en wij komen overeen dat de betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten wordt beheerst door de regels van de AAA, tenzij anders vermeld in deze arbitragebepaling. De partijen betalen hun eigen advocatenhonoraria en -kosten bij arbitrage, tenzij de arbiter vaststelt dat de inhoud van het geschil of de compensatie waarom in het verzoek om arbitrage werd verzocht onbeduidend was of voor een ongepast doel werd gevraagd (zoals bepaald volgens de normen die zijn uiteengezet in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b)).
  9. Batch-arbitrage. Om de efficiëntie van de administratie en de oplossing van arbitrages te vergroten, komen u en Grindr overeen dat in het geval dat er honderd (100) of meer individuele verzoeken om arbitrage van in wezen vergelijkbare aard tegen Grindr worden ingediend door of met de hulp van hetzelfde advocatenkantoor, groep advocatenkantoren of organisaties, de AAA binnen een periode van dertig (30) dagen (of zo snel mogelijk daarna), (1) de arbitrage-eisen in batches van 100 verzoeken per batch verwerkt (plus, voor zover er minder dan 100 verzoeken overblijven na de hierboven beschreven batching, een definitieve batch bestaande uit de resterende verzoeken); (2) voor elke batch één arbiter aanwijst; en (3) voorziet in de oplossing van elke batch als één geconsolideerde arbitrage met één reeks indienings- en administratieve kosten die per partij per batch verschuldigd zijn, één procedureplanning, één hoorzitting (indien van toepassing) op een door de arbiter te bepalen plaats en één definitieve uitspraak ("Batch-arbitrage").

   Alle partijen komen overeen dat verzoeken van "wezenlijk vergelijkbare aard" zijn als ze voortvloeien uit of verband houden met dezelfde gebeurtenis of hetzelfde feitelijke scenario en dezelfde of vergelijkbare juridische kwesties aan de orde stellen en dezelfde of soortgelijke genoegdoening tot doel hebben. Voor zover de partijen het niet eens zijn over de toepassing van het Batcharbitrageproces, zal de partij die het oneens is de AAA op de hoogte stellen en zal de AAA één vaste arbiter aanwijzen om de toepasselijkheid van het Batch-arbitrageproces te bepalen ("Administratieve arbiter"). In een poging om de oplossing van een dergelijk geschil door de Administratieve arbiter te bespoedigen, komen de partijen overeen dat de Administratieve arbiter de procedures mag bepalen die nodig zijn om eventuele geschillen snel op te lossen. De honoraria van de Administratieve arbiter worden betaald door Grindr.

   U en Grindr komen overeen te goeder trouw samen te werken met de AAA om het Batch-arbitrageproces uit te voeren, inclusief de betaling van eenmalige indienings- en administratiekosten voor batches van verzoeken, evenals alle stappen om de tijd en kosten van de arbitrage te minimaliseren, wat het volgende kan inhouden: (1) de aanstelling van een bijzonder functionaris bewijsverkrijging om de arbiter bij te staan bij het oplossen van geschillen omtrent bewijsverkrijging; en (2) de goedkeuring van een versneld tijdschema voor de arbitrageprocedure.

   Deze Batch-arbitragebepaling zal op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als het autoriseren van een groeps-, collectieve en/of massa-arbitrage of -handeling van welke aard dan ook, of arbitrage met betrekking tot gezamenlijke of geconsolideerde claims onder welke omstandigheden dan ook, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit lid.

  10. Toekomstige wijzigingen in de Overeenkomst tot arbitrage.Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, komen u en wij overeen dat, indien wij in de toekomst wijzigingen aanbrengen in deze overeenkomst tot arbitrage, die wijziging niet van toepassing is op eventuele claims die zijn ingediend in een juridische procedure tegen Grindr voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. De wijziging is echter wel van toepassing op alle andere geschillen of vorderingen die zich hebben voorgedaan of die zich tussen u en Grindr kunnen voordoen, die onderworpen zijn aan de overeenkomst tot arbitrage. Als u niet akkoord gaat met deze gewijzigde voorwaarden, kunt u uw Gebruikersaccount binnen dertig (30) dagen na de publicatie of kennisgeving sluiten en bent u niet gebonden aan de gewijzigde voorwaarden. Wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst bieden u geen nieuwe mogelijkheid om u uit de arbitrageovereenkomst terug te trekken indien u eerder akkoord bent gegaan met een versie van deze Overeenkomst en u niet rechtsgeldig hebt geweigerd akkoord te gaan met arbitrage.
  11. Locatie voor arbitrage. Elke arbitrage die op grond van deze Voorwaarden wordt ingesteld, wordt gehouden in Los Angeles County of op een andere plaats die de partijen onderling overeenkomen, bijvoorbeeld via videoconferentie.
  12. Rechterlijk Forum voor Juridische Geschillen. Indien bovenstaande arbitrageovereenkomst niet op u of een bepaalde vordering of een bepaald geschil van toepassing wordt geacht ten gevolge van uw beslissing om opt-out te kiezen voor de arbitrageovereenkomst, ten gevolge van een beslissing van de arbiter of een gerechtelijke uitspraak, of omdat u een internationale gebruiker bent op wie deze arbitrageovereenkomst niet van toepassing is, mee in (behalve zoals anderszins wettelijk is bepaald) dat alle vorderingen of geschillen die zich hebben voorgedaan of kunnen voordoen tussen u en Grindr, exclusief moeten worden beslecht door een federale rechtbank, staatsrechtbank of federale rechtbank in Los Angeles County, Californië, tenzij u en wij anderszins overeenkomen en behoudens zoals beschreven in Artikel 21.6.2 (Kantongerecht). U en Grindr gaan ermee akkoord de exclusieve persoonlijke jurisdictie te accepteren van de rechtbanken in Los Angeles County, Californië, voor het doel van het beslechten van alle dergelijke vorderingen of geschillen.
  13. Arbitrage-scheidbaarheidsclausule.  Als een deel of delen van deze Arbitragebepaling volgens de wet ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, dan zal een dergelijk specifiek deel of zullen dergelijke specifieke delen niet van kracht zijn en zullen ze worden gescheiden, en zal de rest van de Arbitrageovereenkomst volledig van kracht blijven.
  14. U HOEFT NIET AKKOORD TE GAAN MET ARBITRAGE  ALS U EEN NIEUWE GRINDR-GEBRUIKER BENT, KUNT U ERVOOR KIEZEN OM DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGEBEPALING AF TE WIJZEN ("OPT-OUT”) DOOR ONS EEN OPT-OUT-BERICHT TE STUREN NAAR [email protected] ("OPT-OUT NOTICE”). DE KENNISGEVING DAT U NIET AKKOORD GAAT MOET WORDEN ONTVANGEN BINNEN EENENDERTIG (31) DAGEN NA DE DATUM WAAROP U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST VOOR HET EERST ACCEPTEERT. ALS U GEEN NIEUWE GRINDR-GEBRUIKER BENT, HEEFT U TOT EENENDERTIG (31) DAGEN NA HET PLAATSEN VAN DE NIEUWE VOORWAARDEN DE TIJD OM EEN OPT-OUT-KENNISGEVING VOOR ARBITRAGE IN TE DIENEN.
  15. Arbitrageopt-out-procedure.Om u af te melden, moet u binnen dertig (31) dagen nadat u de voorwaarden van deze overeenkomst voor het eerst accepteert, uw wettelijke naam, postadres (inclusief adres, stad, staat en postcode), e-mailadres(sen) die aan uw account(s) is/zijn gekoppeld en waarop de afmelding van toepassing is, en een ongewijzigde digitale afbeelding van uw geldige rijbewijs sturen naar: [email protected]. Deze procedure is de enige manier waarop u kunt afzien van de overeenkomst tot arbitrage. Indien u zich afmeldt voor de overeenkomst tot arbitrage, blijven alle andere delen van deze overeenkomst en dit Geschillen-artikel van kracht (inclusief Artikel 20 (U erkent het voordeel van de overeenkomst met Grindr) en 15 tot en met 19 (15 - Reclame; 16 – Eindgebruikerslicenties; 17 – Onze disclaimers; Geen garanties voor u, 18 – Uw Schadeloosstelling van ons; u stelt Grindr schadeloos, en 19 – Beperking van onze aansprakelijkheid en van uw schade). Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst tot arbitrage heeft dit geen invloed op eerdere, andere of toekomstige arbitrageovereenkomsten die u mogelijk met ons aangaat.
  16. ONTHEFFING VAN BEPAALDE RECHTEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST, DOEN U EN GRINDR HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN ALLE GRONDWETTELIJKE EN WETTELIJKE RECHTEN OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN EN EEN PROCES TE VOEREN VOOR EEN RECHTER OF JURY (MET UITZONDERING VAN DE RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD). U GAAT ER OOK MEE AKKOORD DAT U NIET KUNT OPTREDEN ALS VERTEGENWOORDIGER, ALS PRIVÉ-PROCUREUR-GENERAAL OF IN ENIGE ANDERE REPRESENTATIEVE HOEDANIGHEID, OF OM ALS LID VAN EEN GROEP EISERS, DEEL TE NEMEN AAN EEN RECHTSZAAK, ARBITRAGE OF ANDERE PROCEDURE TEGEN ONS EN/OF GERELATEERDE DERDEN, ZELFS ALS ARBITRAGE NIET IS VEREIST OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST, BEHALVE ZOALS GESPECIFICEERD IN BOVENSTAAND LID 9 VAN DIT ARTIKEL. U en Grindr kiezen er in plaats daarvan voor dat alle Geschillen worden opgelost door arbitrage op grond van deze arbitragebepaling, behalve zoals gespecificeerd in lid 9 hierboven. Er is geen rechter of jury bij arbitrage, en rechterlijke toetsing van een arbitrage-uitspraak is onderworpen aan zeer beperkte toetsing. Dit lid voorkomt niet dat u of Grindr deelneemt aan een categoriebrede afwikkeling van vorderingen.
  17. VERJARINGSTERMIJN VOOR UW VORDERINGEN. U en Grindr komen verder overeen dat elk Geschil zoals beschreven in deze Arbitrageovereenkomst moet worden geïnitieerd via arbitrage binnen de toepasselijke verjaringstermijn voor die vordering of onenigheid. Anders zal het voor altijd verjaren. Evenzo gaat u ermee akkoord dat alle toepasselijke verjaringstermijnen van toepassing zijn op dergelijke arbitrage op dezelfde manier als die verjaringstermijnen van toepassing zouden zijn in de toepasselijke bevoegde rechtbank.
 23. KENNISGEVING EN VERWIJDERINGSBELEID.
  1. Grindr respecteert de intellectuele eigendomsrechten en verwacht van haar gebruikers hetzelfde. Grindr zal onmiddellijk beëindigen zonder kennisgeving van de accounts van gebruikers die door Grindr worden vastgesteld als "herhaalde inbreukmakende inbreuk". Een recidivist is een gebruiker die meer dan twee keer door Grindr op de hoogte is gesteld van schendingen van inbreukmakende activiteiten en/of die meer dan twee keer een gebruikersinhoud van de Grindr-services heeft laten verwijderen. (Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om accounts voor een enkele inbreuk ook te beëindigen overeenkomstig artikel 8)
  2. Als u de eigenaar van het auteursrecht of diens agent bent en vermoedt dat enige content die in Grindr-services wordt gehost uw auteursrechten schendt, kunt u een kennisgeving indien en door schriftelijk de volgende informatie te verstrekken-aan de toegewezen Copyright Agent van Grindr:
   1. Een handgeschreven of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat het werd geschonden;
   2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de toepasselijke Grindr-services worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op de toepasselijke Grindr-services;
   3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het schending veroorzaakt of geschonden wordt en dat moet worden verwijderd of waartoe toegang moet worden uitgeschakeld, en voldoende informatie om Grindr redelijkerwijs in staat te stellen het materiaal te vinden;
   4. Voldoende informatie om Grindr redelijkerwijs in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee contact kan worden opgenomen met de klagende partij;
   5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van de materialen op de aangegeven wijze niet is toegestaan door de eigenaar van auteursrechten, diens tussenpersoon of de wet (bijvoorbeeld “Ik geloof te goeder trouw dat het gebruik van het hierin geïdentificeerde auteursrechtelijk beschermd werk niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wetgeving.”); en
   6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden (bijvoorbeeld: „Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in deze kennisgeving accuraat en dat ik de auteursrechthebbende ben, of bevoegd ben om namens de auteursrechthebbende op te treden, van het auteursrecht (en) dat naar verluidt is geschonden door de bovengenoemde inhoud.”).
  3. U kunt de aangewezen copyrightvertegenwoordiger van Grinder als volgt bereiken om melding te maken van vermeende inbreuk:

   Grindr LLC
   T.a.v.: Copyright Agent
   E-mail: [email protected]

   Voor alle duidelijkheid, alleen kennisgevingen onder deze Sectie dienen naar de door Grindr aangewezen Copyright Agent te gaan. U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten van deze Sectie 23, uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is. Onder artikel 512(f) van de Auteurswet van de Verenigde Staten kan elke persoon aansprakelijk worden gesteld die bewust een wezenlijk verkeerde voorstelling geeft van schending door materiaal of activiteit.

 24. AANVULLENDE VOORWAARDEN APPLE APP STORE.De volgende aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing als u de Grindr-software uit de Apple App Store gebruikt. Voor zover de andere algemene voorwaarden van deze Overeenkomst minder restrictief zijn of op andere wijze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van dit artikel 23, zijn de restrictievere of tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing, uitsluitend met betrekking tot de Grindr-software uit de Apple App Store:
  1. Bevestiging.Grindr en U erkennen dat deze Overeenkomst alleen tussen Grindr en U wordt gesloten, en niet met Apple, en dat Grindr, en niet Apple, als enige verantwoordelijk is voor de Grindr Software en de inhoud daarvan. Voor zover deze Overeenkomst voorziet in gebruiksregels voor Grindr-software die minder restrictief zijn dan de gebruiksregels die zijn uiteengezet voor Grindr-software in, of anderszins in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van de Apple App Store, is de meer beperkende of tegenstrijdige termijn van Apple van toepassing.
  2. Omvang van de licentie.De aan u verleende licentie voor Grindr-software is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van Grindr-software op een iOS-product in uw bezit of gebruik, zoals toegestaan door de Gebruiksregels uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van de Apple App Store.
  3. Onderhoud en ondersteuning.Grindr is als enige verantwoordelijk voor het leveren van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Grindr-software, zoals gespecificeerd in deze overeenkomst (indien van toepassing), of zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving. Grindr en u verklaren dat Apple op generlei wijze verplicht is om te voorzien in onderhoud en ondersteunende diensten met betrekking tot de Grindr-software.
  4. Garantie. Grindr is als enige verantwoordelijk voor alle productgaranties, expliciet of impliciet door de wet, voor zover deze niet effectief wordt afgewezen. In het geval dat Grindr Software niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple de aankoopprijs voor Grindr-software aan U terugbetalen; en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot Grindr. Software en alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die te wijten zijn aan het niet voldoen aan een garantie, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van Grindr.
  5. Productclaims. Grindr en u verklaren dat Grindr, niet Apple, verantwoordelijk is voor het behandelen van enige vorderingen van u of derden met betrekking tot Grindr-software of uw bezit en/of gebruik van Grindr-software, inclusief: (i) vorderingen met betrekking tot productaansprakelijkheid; (ii) vorderingen waarin non-conformiteit van de Software met toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten wordt gesteld; en (iii) vorderingen voortvloeiend uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving. Deze Overeenkomst beperkt niet de aansprakelijkheid van Grindr aan u voorbij wat in de toepasselijke wetgeving is toegestaan.
  6. Intellectuele eigendomsrechten. Grindr en U erkennen dat, in het geval van een claim van derden dat Grindr Software of Uw bezit en gebruik van Grindr Software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde, Grindr, niet Apple, als enige verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de ontslag van een dergelijke claim voor inbreuk op intellectueel eigendom.
  7. Naam en adres ontwikkelaar.De contactgegevens van Grindr voor vragen, klachten of vorderingen van eindgebruikers met betrekking tot Grindr-software worden vermeld in artikel 25.7 hieronder.
  8. Algemene voorwaarden van derden. U dient zich te houden aan de van toepassing zijnde voorwaarden van derden wanneer u de Grindr-software gebruikt.
  9. Derde begunstigde. Grindr en u erkennen en gaan ermee akkoord dat Apple, en de dochterondernemingen van Apple, derde begunstigden van deze Overeenkomst zijn en dat Apple, na uw acceptatie van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, het recht heeft (en geacht wordt dat te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst als derde begunstigde daarvan jegens u af te dwingen.
 25. SPECIALE STAATSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT UW RECHT OM TE ANNULEREN. De volgende bepalingen zijn aan deze Overeenkomst toegevoegd voor Gebruikers van betaalde abonnementen woonachtig in Arizona, Californië, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin of enige andere staat met wetgeving die kennisgeving van annuleringsrechten mogelijk noodzakelijk maakt: Deze Overeenkomst kan door u, de koper, zonder sancties of verplichtingen, op elk moment na de contractdatum maar vóór middernacht op de derde werkdag van de verkoper van het contract na het aangaan van deze Overeenkomst, uitgezonderd zon- en feestdagen, worden geannuleerd. Om deze Overeenkomst te annuleren, stuurt of bezorgt u een ondertekende en gedateerde kennisgeving waarin staat dat u, de koper, deze Overeenkomst annuleert, of soortgelijke woorden. Deze kennisgeving moet worden verzonden naar het volgende adres, samen met het e-mailadres of telefoonnummer dat is gebruikt om uw Grindr-account aan te maken:

  Grindr LLC
  Postbus 69176
  West Hollywood, CA 90069

  Voor abonnementen die via de Apple App Store of de Google Play Store zijn aangeschaft, moet u naar uw account bij die App Store gaan en de instructies volgen om uw abonnement te wijzigen of te annuleren.

  In het geval dat U voor het einde van Uw betaalde abonnementsperiode sterven, heeft Uw onroerend goed recht op een terugbetaling van dat deel van elke betaling die U had gedaan voor Uw betaalde abonnement, die aan de periode na Uw overlijden kan worden toegewezen. Indien u invalide raakt (waardoor u het betaalde abonnement niet kunt gebruiken en de aandoening schriftelijk wordt bevestigd door een arts) vóór het einde van uw betaalde abonnementsperiode, hebt u recht op restitutie van het gedeelte van uw betaling voor uw abonnement dat kan worden toegeschreven aan de periode nadat u invalide bent geraakt, door een kennisgeving te verstrekken aan Grindr op hetzelfde adres als hierboven.

 26. DIVERSE BEPALINGEN.
  1. Scheidbaarheid en verklaring van afstand van Overeenkomstbepalingen.U en wij gaan ermee akkoord dat, indien een bepaling van deze Overeenkomst als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt beschouwd, die bepaling als scheidbaar wordt beschouwd van deze Overeenkomst en geen invloed heeft op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Een bepaling van deze Overeenkomst mag alleen worden uitgesloten door een schriftelijk instrument dat wordt uitgevoerd door de partij die recht heeft op het voordeel van een dergelijke bepaling. Het niet eisen van uitvoering van een bepaling in deze Overeenkomst door welke partij dan ook zal op geen enkele manier invloed hebben op het recht van deze partij om op een later tijdstip hetzelfde af te dwingen. Een afstandsverklaring van enige schending van enige bepaling van deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een voortdurende afstandsverklaring van andere schendingen van dezelfde of andere bepalingen van deze Overeenkomst.
  2. Updates van overeenkomst: De nieuwste versie van deze Voorwaarden is altijd beschikbaar op https://www.grindr.com/terms-of-service/ en zal uw gebruik van de Grindr-diensten bepalen. Grindr kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Indien Grindr naar eigen goeddunken bepaalt dat de wijzigingen die wij aanbrengen in dit beleid wezenlijk zijn, zullen wij u vooraf op de hoogte brengen (bijv. binnen de App of via e-mail).
  3. Kennisgevingen.Grindr kan u kennisgevingen, waaronder kennisgevingen met betrekking tot wijzigingen van deze Overeenkomst, doen toekomen door middel van e-mail of publicatie in de Grindr-services. Hierbij stemt u in met het gebruik van elektronische communicatie. Om Grindr op de hoogte te stellen, kunt u dit doen via de fysieke en e-mailadressen in artikel 26,7. Een dergelijke kennisgeving wordt van kracht na ontvangst.
  4. Jij mag niet toewijzen, maar Grindr mag wel. Deze Overeenkomst, en alle rechten en licenties die op grond daarvan worden verleend, mogen niet door U worden overgedragen of afgestaan. Grindr kan echter op elk moment en om welke reden dan ook deze Overeenkomst overdragen of toewijzen, zonder beperking en de verplichtingen in de Overeenkomst aan een derde partij. Hierbij erkent u en stemt u ermee in dat wanneer een ander bedrijf ons bedrijf of onze middelen aanschaft, deze transactie de verkoop of overdacht van uw Gebruikerscontent kan omvatten en u gaat akkoord met dergelijke overdracht zonder verdere handelingen of bevestiging.
  5. Geldigheid van bepalingen. De volgende Artikelen blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst of beëindiging van uw gebruik of abonnement op de Grindr-services: 1-4, 5.3, 5.4, 6-8, 10.6, 10.7, 11, 13-15, 16 (met uitzondering van 16.2), 17-24 en 26.
  6. Geen derde begunstigden. De vroegere, huidige en toekomstige gelieerde ondernemingen van Grindr (d.w.z. bedrijven die onder zeggenschap staan van, worden bestuurd door of onder gemeenschappelijk beheer staan van Grindr) zijn derde begunstigden van alle rechten, beschermingen en voordelen die Grindr op grond van deze Overeenkomst, met inbegrip van Artikel 21, geniet. Verder zijn er geen derde begunstigden van deze Overeenkomst.
  7. Titels; gehele overeenkomst. De verwijzingen naar titels in dit document zijn alleen voor gemaksdoeleinden, maken geen deel uit van deze Overeenkomst en worden niet geacht een van de bepalingen hiervan te beperken of te beïnvloeden. “Met in begrip van” betekent “met inbegrip van maar niet beperkt tot”. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp ervan en zal niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk overeengekomen door beide partijen.
  8. Onze openbaarmakingen; uw verzoeken. De diensten onder deze Overeenkomst worden aangeboden door Grindr LLC, Postbus 69176, West Hollywood, CA 90069. Als u een vraag of klacht hebt, kunt u ons bereiken op het bovenstaande adres of via: [email protected]. Inwoners van Californië kunnen de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs bereiken per post op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, of per telefoon op (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

Speciale voorwaarden voor internationale gebruikers

 1. VERENIGD KONINKRIJK. De volgende voorwaarden zijn op u van toepassing, en vervangen tegenstrijdige voorwaarden in deze Overeenkomst, indien u een inwoner van het Verenigd Koninkrijk bent, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving:
  1. Annulering binnen annuleringsperiode van 14 dagen. U bent gerechtigd uw Premium-services van Grindr binnen veertien (14) dagen te annuleren zonder opgave van redenen. De annuleringsperiode verloopt na veertien (14) dagen na de uw aanschaf van de Premium-services van Grindr. Als je hebt geprofiteerd van een gratis proefperiode, verloopt de opzegtermijn veertien (14) dagen vanaf het begin van je gratis proefperiode. Om het recht uit te oefenen om je Grindr Premium Services te annuleren tijdens de veertien (14) dagen annuleringsperiode, moet je ons via [email protected] op de hoogte brengen van je beslissing om te annuleren door middel van een duidelijke verklaring. U kunt het modelformulier voor herroeping in bijlage I(B) van de richtlijn inzake consumentenrechten gebruiken. We zullen u een bevestiging geven voor de ontvangst van een dergelijke annulering via e-mail zonder vertraging. Om de annuleringstermijn na te leven, volstaat het dat U Uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken. Er bestaan geen afzonderlijke annuleringskosten en geen restitutie behalve voor zover bepaald in deze Overeenkomst. De restitutie bestaat uit een evenredig bedrag van de Premium-kosten voor het ongebruikte gedeelte van uw Premium Services. U dient nog steeds Premium Servicekosten te betalen voor de periode van uw Premium Services voordat u uw annulering met ons hebt gecommuniceerd (met uitzondering van enige proefperiode waar geen betaling bij betrokken was), en wij verstrekken derhalve geen restitutie voor dit gedeelte van uw Premium Services. De restitutie wordt zonder onnodige vertraging verstrekt en niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om uw Premium Services te annuleren. De restitutie wordt met behulp van dezelfde betaalwijze verstrekt die u hebt gebruik voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Uitzonderingen op aansprakelijkheidsbeperkingen.Niets in deze Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van Grindr (of aan haar gelieerde bedrijven, aannemers, onderaannemers, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, externe leveranciers of licentiegevers) uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van Onze nalatigheid, of fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.
  3. ARBITRAGE IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.ALS U WOONACHTIG BENT IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN ONDER DE RICHTLIJN BETREFFENDE ALTERNATIEVE BESLECHTING (2013/11/EU) EN DE VERORDENING BETREFFENDE ONLINEBESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN (EU 524/2013) (EN ENIGE UITVOERINGSBEPALINGEN IN EEN LIDSTAAT VAN DE EU) VALT, IS DE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE IN ARTIKEL 21 NIET OP U VAN TOEPASSING, MAAR DE BEPALINGEN IN ARTIKEL 21.8 (JURIDISCH FORUM VOOR RECHTSGESCHILLEN) IS WEL VAN TOEPASSING, TENZIJ ANDERS VOORGESCHREVEN IN DE WET. LEES PARAGRAAF 21.8 ZORGVULDIG. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie is beschikbaar op de volgende link ODR Platform.
  4. Geen afbreuk doen aan het consumentenrecht. Als consument profiteert u van alle verplichte bepalingen van de wet van het land waarin u woont. Niets in deze algemene voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot artikel 21, heeft invloed op uw recht als consument op dergelijke verplichte bepalingen in de plaatselijke wetgeving.
  5. Plaatselijk rechtsgebied.De plaatselijke wetgeving van uw rechtsgebied kan u het recht bieden een geschil met betrekking tot deze Overeenkomst voor te leggen aan uw plaatselijke rechtbanken, ongeacht de voorwaarden in artikel 21 waarin we overeenkomen dat alle geschillen die niet onder artikel 21 vallen, worden voorgelegd aan de rechtbanken in Los Angeles, Californië, VS. Deze Overeenkomst vormt geen beperking voor dergelijke rechten die van toepassing zijn, ongeacht de voorwaarden in een overeenkomst die u hebt gesloten. Maar door het aangaan van deze Overeenkomst of anderszins, stemt Grindr niet in met de jurisdictie van andere rechtbanken dan die waarnaar in Sectie 21 wordt verwezen en behoudt het zich het recht voor om te betwisten dat het niet onderworpen is aan de jurisdictie van een andere rechtbank.
 2. EUROPESE UNIE.De volgende voorwaarden zijn op u van toepassing en vervangen conflicterende voorwaarden in deze overeenkomst als u een inwoner van de EU bent voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.
  1. Annulering binnen annuleringsperiode van 14 dagen. U bent gerechtigd uw Premium-services van Grindr binnen veertien (14) dagen te annuleren zonder opgave van redenen. De annuleringsperiode verloopt na veertien (14) dagen na de uw aanschaf van de Premium-services van Grindr. Als je hebt geprofiteerd van een gratis proefperiode, verloopt de opzegtermijn veertien (14) dagen vanaf het begin van je gratis proefperiode. Om het recht uit te oefenen om je Grindr Premium Services te annuleren tijdens de veertien (14) dagen annuleringsperiode, moet je ons via [email protected] op de hoogte brengen van je beslissing om te annuleren door middel van een duidelijke verklaring. U kunt het modelformulier voor herroeping in bijlage I(B) van de richtlijn inzake consumentenrechten gebruiken. We zullen u een bevestiging geven voor de ontvangst van een dergelijke annulering via e-mail zonder vertraging. Om de annuleringstermijn na te leven, volstaat het dat U Uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken. Er bestaan geen afzonderlijke annuleringskosten en geen restitutie behalve voor zover bepaald in deze Overeenkomst. De restitutie bestaat uit een evenredig bedrag van de Premium-kosten voor het ongebruikte gedeelte van uw Premium Services. U dient nog steeds Premium Servicekosten te betalen voor de periode van uw Premium Services voordat u uw annulering met ons hebt gecommuniceerd (met uitzondering van enige proefperiode waar geen betaling bij betrokken was), en wij verstrekken derhalve geen restitutie voor dit gedeelte van uw Premium Services. De restitutie wordt zonder onnodige vertraging verstrekt en niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om uw Premium Services te annuleren. De restitutie wordt met behulp van dezelfde betaalwijze verstrekt die u hebt gebruik voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Uitzonderingen op aansprakelijkheidsbeperkingen.Niets in deze Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van Grindr (of van de aan haar gelieerde ondernemingen, aannemers, onderaannemers, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, derde leveranciers of licentieverstrekkers) uit of beperkt deze in zoverre deze niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.
  3. ARBITRAGE IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U WOONACHTIG BENT IN DE EUROPESE UNIE EN ONDER DE RICHTLIJN BETREFFENDE ALTERNATIEVE BESLECHTING (2013/11/EU) EN DE VERORDENING BETREFFENDE ONLINE BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN (EU 524/2013) (EN ENIGE UITVOERINGSBEPALINGEN IN EEN LIDSTAAT VAN DE EU) VALT, IS DE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE IN ARTIKEL 21 NIET OP U VAN TOEPASSING, MAAR DE BEPALINGEN IN ARTIKEL 21.8 (JURIDISCH FORUM VOOR RECHTSGESCHILLEN) IS WEL VAN TOEPASSING, TENZIJ ANDERS VOORGESCHREVEN IN DE WET. LEES PARAGRAAF 22.8 ZORGVULDIG DOOR. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie is beschikbaar op de volgende link ODR Platform.
  4. Geen afbreuk aan het consumentenrecht. Als consument profiteert u van eventuele verplichte bepalingen van de wetgeving van het land waarin u woont. Niets in deze algemene voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Artikel 22, heeft invloed op uw recht als consument op dergelijke verplichte bepalingen in de plaatselijke wetgeving.
  5. Lokale jurisdictie.De plaatselijke wetgeving van uw rechtsgebied kan u het recht bieden een geschil met betrekking tot deze Overeenkomst voor te leggen aan uw plaatselijke rechtbanken, ongeacht de voorwaarden in artikel 21 waarin we overeenkomen dat alle geschillen die niet onder artikel 21 vallen, worden voorgelegd aan de rechtbanken in Los Angeles, Californië, VS. Deze Overeenkomst beperkt geen dergelijke rechten die U hebt die van toepassing zijn, ongeacht de voorwaarden van een overeenkomst die U bent aangegaan. Maar door het aangaan van deze Overeenkomst of anderszins stemt Grindr niet in met de jurisdictie van andere rechtbanken dan de rechtbanken waarnaar in artikel 22 wordt verwezen en behoudt Grindr zich het recht voor om te betwisten dat deze niet is onderworpen aan de jurisdictie van een andere rechtbank.
 3. SPANJE.  Naast de voorwaarden die hierboven voor inwoners van de EU zijn uiteengezet en die prevaleren boven strijdige voorwaarden in deze Overeenkomst, zijn de volgende voorwaarden op u van toepassing als u inwoner van Spanje bent, voor zover vereist door toepasselijke wetgeving:
  1. Taal.De Spaanse versie van deze overeenkomst is leidend.
  2. Wijzigingen. Grindr stelt u op de hoogte van enige relevante aanpassingen van de Services en/of Richtlijnen en van enige wijzigingen van de algemene voorwaarden.
  3. Verlengingen.Grindr zal u (rechtstreeks of via een App Store) vooraf op de hoogte stellen van de verlengingsdatum van het Premium Services-abonnement en van het proefabonnement voordat er iets in rekening wordt gebracht op uw creditcard of betaalpas.
  4. Morele rechten. Uw morele rechten met betrekking tot uw Gebruikersinhoud worden niet toegewezen of opgeheven.
 4. PORTUGAL. Naast de hierboven uiteengezette voorwaarden voor inwoners van de EU, zijn de volgende voorwaarden op u van toepassing en vervangen deze tegenstrijdige voorwaarden in deze Overeenkomst, als u een inwoner van Portugal bent, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving:
  1. Taal. De Portugese versie van deze overeenkomst is leidend.
  2. Wijzigingen. Grindr stelt u op de hoogte van enige relevante aanpassingen van de Services en/of Richtlijnen en van enige wijzigingen van de algemene voorwaarden.
  3. Verlengingen.Grindr zal u (rechtstreeks of via een App Store) vooraf op de hoogte stellen van de verlengingsdatum van het Premium Services-abonnement en van het proefabonnement voordat er iets in rekening wordt gebracht op uw creditcard of betaalpas.
  4. Morele rechten. Uw morele rechten met betrekking tot uw Gebruikersinhoud worden niet toegewezen of opgeheven.
 5. DUITSLAND. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op U, en vervangen tegenstrijdige voorwaarden in deze Overeenkomst, als U een Duitse ingezetene bent, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving:
  1. Toestemming voor het verwijderen van gegevens. U begrijpt dat u door uw gebruik van de Grindr-services instemt met het verwijderen van uw gegevens (bijv uw chatberichten) gericht aan andere gebruikers zodra ze zijn afgeleverd.
  2. Aansprakelijkheidsbeperkingen.Het volgende is van toepassing in plaats van tegenstrijdige of inconsistente taal in de Voorwaarden:
   1. Wir sind ausschließlich wie folgt haftbar: Wir haften unbeschränkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (i) für Schäden die aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehen; (ii) bei Vorsatz; (iii) bei grober Fahrlässigkeit; und (iv) gemäß dem Produkthaftungsgesetz. Ohne dass dies das Vorstehende einschränkt haften wir für leichte Fahrlässigkeit nur im Falle der Verletzung einer „wesentlichen“ Pflicht aus diesem Vertrag. „Wesentliche“ Pflichten in diesem Sinne sind Pflichten, die für die Erfüllung des Vertrags nötig sind, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks in Frage stellen würde, und auf deren Einhaltung Du daher regelmäßig vertrauen darfst. In diesen Fällen ist die Haftung beschränkt auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden; in sonstigen Fällen besteht keine Haftung für leichte Fahrlässigkeit.
   2. Soweit die Haftung von Grindr nach den vorstehenden Vorschriften ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung von Grindr für seine gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.
   3. Diese Haftungsbegrenzungen bleibt über das Ende des Vertragsverhältnisses mit Dir und Grindr sowie über die Dauer Deiner Nutzung der Grindr Services hinaus wirksam.
  3. Prijsverhogingen.Onverminderd artikel 6, worden prijzen uitsluitend verhoogd en Services uitsluitend aangepast zoals toegestaan volgens de Duitse wetgeving.
  4. Geen schadeloosstelling. Artikel 18 is niet op u van toepassing.
  5. Beëindiging.Grindr kan uw account alleen beëindigen als u deze Overeenkomst schendt of de wet overtreedt. Grindr zal alle terugbetalingen verstrekken die door de Duitse wetgeving worden vereist in geval van beëindiging. De restitutie wordt met behulp van dezelfde betaalwijze verstrekt die u hebt gebruik voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  6. Morele rechten. Uw morele rechten met betrekking tot uw Gebruikersinhoud worden niet toegewezen of opgeheven.
 6. CANADA. De volgende voorwaarden zijn op U van toepassing, en vervangen tegenstrijdige voorwaarden in deze Overeenkomst, indien U een Canadese ingezetene bent, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving:
  1. Geschillenbeslechting. Artikel 22 (Arbitrage) en/of 22.6 (Vrijstelling van groepsvordering) zijn niet op u van toepassing als een dergelijke bepaling niet-afdwingbaar is onder de wetgeving van de provincie waar u woont. Artikel 22.8 blijft in al deze gevallen van toepassing.
  2. Annuleringsrechten. Inwoners van bepaalde provincies kunnen volgens plaatselijke wetgeving het recht hebben Premium Services te annuleren. Grindr respecteert dergelijke annuleringsrechten.
 7. AUSTRALIË. De volgende voorwaarden zijn op u van toepassing, en vervangen tegenstrijdige voorwaarden in deze Overeenkomst, indien u een inwoner van Australië bent, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving:
  1. Overdracht van Persoonsgegevens naar het buitenland. Als u instemt met de overdracht naar en verwerking van uw gegevens in de Verenigde Staten van Amerika en andere rechtsgebieden over de hele wereld, erkent u dat andere rechtsgebieden (inclusief de Verenigde Staten van Amerika) mogelijk geen privacybescherming hebben die gelijkwaardig is aan de Privacywet van 1988 (Cth). U mag geen rechtsmiddel inzetten tegen Grindr, omdat het Australian Privacy Principle 8.1 en Artikel 16C van de Privacy Act niet van toepassing zijn.
  2. Reverse-engineering. De beperking op het wijzigen, demonteren, decompileren of reverse-engineeren van de Grindr-services is onderworpen aan uw rechten onder Deel III Div 4A ("Handelingen die geen inbreuk vormen op het auteursrecht op computerprogramma's") van de Copyright Act van 1968 (Cth).
  3. Consumentengaranties. Grindr's aansprakelijkheid voor het niet naleven van enige toepasselijke consumentengarantie die voortvloeit uit Onderdeel 3-2 van Deel 1 van de Australische consumentenwetgeving is beperkt tot:
   1. het geval van aan u geleverde goederen, de vervanging van de goederen of de levering van gelijkwaardige goederen (of de betaling van de kosten aan u van de vervanging of levering), of de reparatie van de goederen (of de betaling van de kosten aan u van de reparatie); en
   2. het opnieuw leveren van de diensten of de betaling van de kosten voor het opnieuw leveren van de diensten aan u in het geval van aan u geleverde diensten.
 8. ARGENTINIË. De volgende voorwaarden zijn op u van toepassing, en vervangen tegenstrijdige voorwaarden in deze Overeenkomst, indien u inwoner van Argentinië bent, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving:
  1. Annulering binnen 10 dagen Annuleringsperiode. U hebt het recht om uw Grindr Premium Services binnen tien (10) dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De annuleringsperiode verstrijkt na tien (10) dagen na uw aankoop van de Grindr Premium Services. Als u hebt geprofiteerd van een gratis proefperiode, verstrijkt de annuleringstermijn tien (10) dagen vanaf het begin van uw gratis proefperiode. Om het recht uit te oefenen om uw Grindr Premium Services te annuleren gedurende de annuleringsperiode van tien (10) dagen, moet u ons via [email protected] op de hoogte stellen van uw beslissing om te annuleren door middel van een duidelijke verklaring. We zullen u een bevestiging geven voor de ontvangst van een dergelijke annulering via e-mail zonder vertraging. Om de annuleringstermijn na te leven, volstaat het dat U Uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken. Er bestaan geen afzonderlijke annuleringskosten en geen restitutie behalve voor zover bepaald in deze Overeenkomst. We zullen u een pro rata bedrag van de Premium Servicekosten terugbetalen voor de ongebruikte periode van Uw Premium Services. U moet nog steeds premiumservicekosten betalen voor de periode van Uw Premium Services totdat U Ons Uw annulering heeft meegedeeld (met uitzondering van een gratis proefperiode waarin geen betaling is gedaan), en Wij zullen U daarom niet terugbetalen voor dat deel van Uw Premium Services. We zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren. De restitutie wordt met behulp van dezelfde betaalwijze verstrekt die u hebt gebruik voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Kennisgevings- en verwijderingsbeleid. Als u een inwoner van Argentinië bent, is het beleid inzake kennisgeving en verwijdering in Artikel 23 niet op u van toepassing. In plaats daarvan kunt u, in het geval u van mening bent dat inhoud die op een Grindr-service wordt gehost schade aan u veroorzaakt en als duidelijk onwettig kan worden beschouwd, een melding doen bij Grindr met vermelding van de inhoud in kwestie en documentatie verstrekken die uw identiteit bewijst en waarin de schade wordt beschreven die is veroorzaakt door de inhoud. Grindr zal de claim analyseren en als de inhoud duidelijk onwettig is (bijv. kinderpornografie, gegevens die het plegen van een misdrijf faciliteren, verwijzingen naar misdaad of racisme, enz.), zal Grindr overgaan tot de verwijdering ervan. Alle andere inhoud die schade aanricht maar niet als duidelijk onwettig kan worden beschouwd, wordt niet door Grindr verwijderd, tenzij u een gerechtelijke kennisgeving verstrekt waarin wordt gelast de inhoud in kwestie te verwijderen. Meldingen van welke aard dan ook voor deze doeleinden moeten worden verstuurd naar [email protected].
 9. BRAZILIË.De volgende voorwaarden zijn op u van toepassing en vervangen tegenstrijdige voorwaarden in deze Overeenkomst, als u een Braziliaanse inwoner bent voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving:
  1. Recht van spijt.U hebt het recht om uw Grindr-services binnen zeven (7) kalenderdagen te annuleren zonder enige reden. De annuleringsperiode vervalt na zeven (7) kalenderdagen vanaf Uw aankoop van de Grindr-services. Om het recht uit te oefenen om uw Grindr-services te annuleren tijdens de annuleringsperiode van zeven (7) dagen, moet u ons op [email protected] op de hoogte stellen van uw beslissing om te annuleren door middel van een duidelijke verklaring. We zullen u een bevestiging geven voor de ontvangst van een dergelijke annulering via e-mail zonder vertraging. Om de annuleringstermijn na te leven, volstaat het dat U Uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken. Wij verstrekken-US een-US restitutie voor alle door u betaalde bedragen-US. De restitutie wordt zonder onnodige vertraging verstrekt, zo snel mogelijk na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw besluit tot annulering. De restitutie wordt met behulp van dezelfde betaalwijze verstrekt die u hebt gebruik voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Arbitrage is niet op u van toepassing. Elke geschillenprocedure die voortvloeit uit deze Overeenkomst zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank in het rechtsgebied van de betreffende Gebruiker.
  3. Melding om gevoelige of privé-inhoud te verwijderen. In het geval van onbevoegde openbaarmaking van uw afbeeldingen, video's, foto's of ander materiaal van u dat naaktheid of seksuele privé-inhoud bevat, verbindt Grindr zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen, voor zover van toepassing op onze technische diensten, om de bedoelde inhoud nauwkeurig en zo snel mogelijk te verwijderen, op voorwaarde dat u ons op de hoogte stelt van de betreffende inbreuk door de inbreukmakende inhoud te identificeren en te specificeren. In het geval dat u wordt blootgesteld aan onnauwkeurige, beledigende, onfatsoenlijke of aanstootgevende inhoud van andere Gebruikers, kunt u ons op de hoogte stellen van dergelijke inhoud, zodat we de juiste maatregelen kunnen nemen om deze te verwijderen, voor zover van toepassing.
  4. Toepassing van Braziliaanse wetgeving.U en wij stemmen ermee in dat de Braziliaanse wetgeving ook van toepassing is op deze Overeenkomst, in het bijzonder betreffende rechten op privacy, rechten op bescherming van persoonsgegevens en rechten op bescherming van privécommunicatie en logboeken. U en wij stemmen ermee in dat alle toepasselijke Braziliaanse wetgeving wordt nageleefd.
  5. Bewaren van records van uw account.Wij zullen de toepassingslogboeken vertrouwelijk bewaren, in een gecontroleerde en veilige omgeving, gedurende zes (6) maanden vanaf de datum van Uw inschrijving, overeenkomstig de toepasselijke Braziliaanse wet. We behouden ons het recht voor de logboeken van de app en/of enige gegevens van uw account, inclusief privécommunicatie, bekend te maken om aan een gerechtelijk bevel te voldoen.
  6. Heffing van rechten.Wanneer we besluiten een gedeelte van of de volledige Grindr-services bij u in rekening te brengen, wordt een bericht weergegeven op uw mobiele scherm zodat u ofwel (i) akkoord gaat met de relevante service en overeenkomstige kosten, in welk geval u wordt gevraagd uw creditcardgegevens te verstrekken, ofwel (ii) de relevante service afwijst en het gratis gedeelte van de Grindr-services blijft gebruiken.
  7. Beperking van aansprakelijkheid.De bepalingen met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid die in het kader van deze Overeenkomst zijn vastgesteld, kunnen, als algemene regel, niet op U van toepassing zijn, aangezien de verplichting tot schadeloosstelling een regel van openbare orde is in Brazilië. U en wij zijn ons ervan bewust dat Braziliaanse wetgeving niet voorziet in schadeloosstelling voor indirecte schade maar uitsluitend voor effectief verlies en gederfde winst direct of onmiddellijk veroorzaakt door de schade.
  8. Verjaringswet voor uw vorderingen.De bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot verjaringstermijnen zijn mogelijk niet op u van toepassing als de toepasselijke Braziliaanse wetgeving een ander of specifiek statuut van verjaring voor een bepaalde claim vaststelt. In dat geval valt u onder de specifieke verjaringstermijn die is vastgesteld in de toepasselijke Braziliaanse wetgeving.
  9. Wijzigingen in deze Overeenkomst.We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, alle bepalingen in deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, ongeacht uw eerdere goedkeuring. U zult van dergelijke wijzigingen in kennis worden gesteld.
 10. INDIA. De volgende voorwaarden zijn op u van toepassing en vervangen tegenstrijdige voorwaarden in deze Overeenkomst, als u een inwoner van India bent, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.
  1. Verwijdering van bepaalde obscene of aanstootgevende inhoud. Elke inwoner van India of persoon die optreedt namens een dergelijke inwoner, heeft het recht om melding te maken en te verzoeken om onmiddellijke verwijdering van inhoud die een dergelijke persoon toont of weergeeft in volledige of gedeeltelijke naaktheid of tijdens enige seksuele handeling of gedrag, of waarin iemand zich op enigerlei wijze voordoet als deze persoon.  Dergelijke inhoud kan aan Grindr worden gemeld door contact op te nemen met Grindr's Grievance Officer (Mr. Brace) via een e-mail naar [email protected]
  2. Overheidsbijstand. Elk personeel van de Indiase regering of een bevoegde instantie kan onwettige informatie melden en verzoeken, of Grindr"s hulp melden en vragen bij een onderzoek naar cyberbeveiligingsincidenten of andere misdrijven, door contact op te nemen met Grindr's Grievance Officer (Mr. Brace) via e-mail naar [email protected].
  3. Verboden gedrag en gebruik. Naast het verboden gedrag en gebruik zoals uiteengezet in Artikel [9.3], en om twijfel te voorkomen, is het u niet toegestaan om informatie te hosten, weer te geven, te uploaden, te wijzigen, te publiceren, te verzenden, op te slaan, bij te werken of te delen die:
   1. toebehoort aan een andere persoon en informatie is waarop de gebruiker geen recht heeft; lasterlijk, obsceen, pornografisch, pedofiel is, of inbreuk maakt op andermans privacy, inclusief lichamelijke integriteit, of die beledigend of intimiderend op basis van geslacht, lasterlijk, raciaal of etnisch verwerpelijk, gerelateerd is aan witwassen of gokken of dit aanmoedigt, of anderszins in strijd of onverenigbaar is met toepasselijke wetten;
   2. schadelijk is voor een kind;
   3. inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander eigendomsrecht;
   4. toepasselijke wetgeving overtreedt;
   5. de ontvanger misleidt of bedriegt over de oorsprong van het bericht of bewust en opzettelijk informatie communiceert die volstrekt onjuist of misleidend is, maar die redelijkerwijs als een feit kan worden beschouwd;
   6. waarin iemand zich voordoet als een andere persoon;
   7. de eenheid, integriteit, verdediging, veiligheid of soevereiniteit van India, vriendschappelijke betrekkingen met buitenlandse staten of de openbare orde bedreigt, of aanzet tot het plegen van een kenbaar misdrijf of onderzoek naar een misdrijf belemmert, of een ander land beledigt;
   8. een softwarevirus of een andere computercode, -bestand of -programma bevat dat is ontworpen om de functionaliteit van een computerbron te onderbreken, te vernietigen of te beperken; en/of
   9. overduidelijk onjuist en onwaar is, en is geschreven of gepubliceerd in welke vorm dan ook, met de bedoeling een persoon, entiteit of instantie te misleiden of lastig te vallen voor financieel gewin of om schade toe te brengen aan een persoon.
  4. Klachtenprocedure en Klachtenfunctionaris. Houd er rekening mee dat U of een andere persoon een klacht of klacht kan indienen over elke schending van deze Overeenkomst of de Communityrichtlijnen, inclusief verboden gedrag of gebruik, of enige andere kwestie met betrekking tot de Grindr-services, inclusief een reactie op een vermeende schending van deze Overeenkomst of Communityrichtlijnen, door contact op te nemen met Grindr's Grievance Officer (Mr. Brace) via e-mail naar [email protected]. Bovendien kunt u of een andere persoon een dergelijke klacht of klacht ook rechtstreeks indienen binnen de Grindr-services of via e-mail naar [email protected].Verstrek bij het indienen van een klacht of grief alle gegevens die Grindr kunnen helpen bij het oplossen van de klacht of grief.  Grindr zal de ontvangst van de klacht of grief bevestigen en deze binnen de termijn oplossen die door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven.
  5. Beëindiging van de account. Let op: Grindr behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de account of toegang van een gebruiker tot de app te beëindigen als die gebruiker het onderwerp is van herhaalde inbreukmeldingen.
  6. Veranderingen. Grindr zal zijn gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen aan deze Voorwaarden door deze op de website te plaatsen. Als u zich bij Grindr hebt geregistreerd, beschrijven we de wijzigingen aan deze Voorwaarden in een e-mail en sturen we deze naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

Ingangsdatum: 6 juli 2022, of bij acceptatie door de gebruiker, alnaargelang wat het eerst plaatsvindt.