PRAWA UŻYTKOWNIKA DO PRYWATNOŚCI W STANIE KALIFORNIA

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-06

Poniżej przedstawiamy konkretne informacje dla mieszkańców Kalifornii i opisujemy przysługujące im prawa. Tam, gdzie jest to możliwe, podajemy linki do sekcji naszej Polityki prywatności, w których te prawa i dodatkowe informacje mogą być już opisane.

Użytkownik ma prawo do korzystania z praw opisanych powyżej bez dyskryminacji.

Statystyki dotyczące przetwarzania przez Grindr wniosków o dostęp do danych, ich usunięcie lub rezygnację z przetwarzania znajdują się tutaj.

Jeśli użytkownik chce poprosić o kopię informacji dotyczących ujawniania przez nas informacji osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym lub jeśli ma pytania dotyczące swoich praw do prywatności w Kalifornii, prosimy o kontakt z nami e-mailowo pod adresem privacy@grindr.com lub pocztą tradycyjną pod adresem: Grindr LLC, Attn: Privacy Office, PO Box 69176, West Hollywood, CA 90069.