UW CALIFORNISCHE PRIVACYRECHTEN

Laatst bijgewerkt op 2022-07-06

Hieronder geven wij specifieke informatie voor inwoners van Californië en beschrijven wij de specifieke rechten die hun worden toegekend. Indien beschikbaar, bieden we links naar secties in ons Privacybeleid waar deze rechten en aanvullende informatie mogelijk al worden beschreven.

U hebt het recht om de hierboven beschreven rechten vrij van discriminatie uit te oefenen.

Statistieken met betrekking tot de verwerking door Grindr van verzoeken om toegang, wissen en afmelden vindt u hier.

Als u een kopie wilt aanvragen van informatie over onze openbaarmaking aan derden voor hun directe marketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar, of als u vragen hebt over uw Californische privacyrechten, neem dan contact met ons op via e-mail op privacy@grindr.com of per post op: Grindr LLC, Attn: Privacy Office, PO Box 69176, West Hollywood, CA 90069.