OSOBY TRZECIE

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-06

Aby użytkownicy mogli korzystać z Usług Grindr, współpracujemy z różnymi partnerami, którzy zazwyczaj dzielą się na trzy kategorie:

Ta sekcja zawiera więcej szczegółów na temat tego, kim są ci partnerzy, jakiego rodzaju informacje mogą otrzymywać, do jakich celów możemy udostępniać te informacje oraz link do ich strony z zasadami ochrony prywatności. Tam można dowiedzieć się więcej o ich praktykach gromadzenia i wykorzystywania danych. Lista partnerów będzie okresowo aktualizowana.

Usługodawcy

Nasi usługodawcy świadczą różne usługi, w ramach których wykorzystywane są różne typy danych. Dane przetwarzamy w celach związanych z tymi usługami. Informacje są udostępniane partnerom w celu ułatwienia korzystania z Usług Grindr – w niektórych przypadkach bezpośrednio (np. usługi połączeń wideo za pośrednictwem platformy Agora), a w niektórych przypadkach w postaci funkcji pomocniczych. Poniżej znajduje się reprezentatywna lista naszych Usługodawców, linki do ich zasad prywatności, podsumowanie informacji, które możemy im udostępniać, oraz krótki opis rodzajów usług, które świadczą na rzecz Grindr:

Narzędzia i usługi techniczne: współpracujemy z kilkoma firmami, które zapewniają infrastrukturę techniczną naszych Usług, a także dostarczają wewnętrzne systemy obsługi klienta, narzędzia do zarządzania zgłoszeniami oraz zapobiegania oszustwom. Czasami korzystamy z pomocy podwykonawców zajmujących się inżynierią oprogramowania i wsparciem technicznym, aby zapewniać i rozwijać nasze Usługi.

Reklamy i wiadomości Grindr wyświetlane w aplikacji: Grindr współpracuje zarówno z partnerami reklamowymi/marketingowymi (patrz lista poniżej), jak i innymi partnerami, aby dostarczać reklamy i promocje produktów w obrębie naszych usług.

Reklamy wyświetlane przez Grindr na platformach osób trzecich: Grindr współpracuje również z AppsFlyer w celu wyświetlania reklam i promocji produktów dotyczących usług Grindr na platformach osób trzecich (np. Meta i Snap) w ramach kampanii pozyskiwania użytkowników i marketingowych. Konfigurowanie preferencji dotyczących reklam jest opisane w części Reklama behawioralna.

Uzyskiwanie opinii użytkowników: korzystamy z wielu narzędzi w celu komunikowania się z użytkownikami i badania ich opinii, bezpośrednio w ankietach lub pośrednio, przeglądając komentarze w mediach społecznościowych lub oceny i komentarze w sklepie z aplikacjami.

Partnerzy reklamowi/marketingowi

Nasi partnerzy reklamowi uczestniczą w procesie wyświetlania reklam w Usługach Grindr, co może obejmować wszystko, od wyboru reklam (w tym reklam opartych na zainteresowaniach), pomiaru wyświetleń i kliknięć, ograniczenia częstotliwości reklam, konwersji i innych form raportowania, po wykrywanie oszustw i ochronę przed nimi. Do takich partnerów zaliczają się:

Możemy również promować programy i wydarzenia we współpracy z partnerami marketingowymi, oferując użytkownikom zniżki, konkursy i loterie, wcześniejszy dostęp lub inne informacje i zachęty. Dane przekazywane przez użytkowników biorących udział w konkursie, loterii lub promocji sponsorowanej przez partnera marketingowego będą udostępniane nam oraz takiemu partnerowi. Wykorzystanie przez te podmioty informacji dotyczących użytkownika nie podlega niniejszej Polityce prywatności.

Inni partnerzy

Grindr ma również relacje z innymi partnerami, którzy zapewniają funkcje i usługi w obrębie naszych Usług. W takich przypadkach inny partner nie działa jako usługodawca Grindr i komunikuje się bezpośrednio z użytkownikiem. Przekazywane im dane są informacjami niezbędnymi w celu zapewnienia świadczonych przez nich usług. Na przykład podczas przetwarzania płatności musimy podać podstawowe dane kontaktowe i dane karty kredytowej innym partnerom w celu obciążenia karty kredytowej.

Usługi tworzenia kopii zapasowych czatu: gdy użytkownik chce utworzyć kopię zapasową historii czatu w swoim urządzeniu, korzysta z usług zapewnianych przez system operacyjny swojego smartfonu.

Przetwarzanie płatności: zakupy dokonywane poza sklepem App Store są przetwarzane przez naszych partnerów zajmujących się płatnościami.

OpenID i linki społecznościowe: oferujemy użytkownikom możliwość korzystania z usług partnera w celu zalogowania się na konto Grindr, a także udostępnienia linków społecznościowych z poziomu swojego profilu.