WNIOSKI DOTYCZĄCE PRAWA DO PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-06

Poniżej znajdują się dane na temat wszystkich wniosków dotyczących prawa do prywatności otrzymanych na całym świecie przez Grindr w minionym roku kalendarzowym.

Prawo do prywatności

Numer

Liczba otrzymanych próśb o dostęp1

1949 (za pośrednictwem działu obsługi klienta) / 230 348 (za pośrednictwem narzędzia „Pobierz moje dane”)

Liczba spełnionych próśb o dostęp

415 (za pośrednictwem działu obsługi klienta) / 73 232 (za pośrednictwem narzędzia „Pobierz moje dane”)

Liczba odrzuconych próśb o dostęp

1534 (za pośrednictwem działu obsługi klienta)2 / 157 116 (za pośrednictwem narzędzia „Pobierz moje dane”)3

Liczba otrzymanych próśb o wymazanie danych4

1791 (za pośrednictwem działu obsługi klienta)5 / 46 340 021 (według danych backend)6

Liczba spełnionych próśb o usunięcie danych

182 (za pośrednictwem obsługi klienta) / 46 340 021 (według danych backend)

Liczba odrzuconych próśb o usunięcie danych7

1609 (za pośrednictwem obsługi klienta)8 / 0 (według danych backend)

Liczba otrzymanych próśb o rezygnację

823 (za pośrednictwem działu obsługi klienta)9 / 132 039 958 (za pośrednictwem OneTrust)10

Liczba spełnionych próśb o rezygnację

823 (za pośrednictwem działu obsługi klienta) / 132 039 958 (za pośrednictwem OneTrust)

Liczba odrzuconych próśb o rezygnację

0 (za pośrednictwem działu obsługi klienta)11 / 0 (za pośrednictwem OneTrust)

Średni czas (w dniach) odpowiedzi12 na prośbę o dostęp 13

2,6

Średni czas (w dniach) odpowiedzi na prośbę o usunięcie danych14

0,4

Średni czas (w dniach) odpowiedzi na prośbę o rezygnację15

0,6

1„Prośby o dostęp” odpowiadają „wnioskom o udzielenie informacji” zgodnie z ustawą CCPA.

2Liczba ta obejmuje prośby odrzucone przez dział obsługi klienta, a także prośby, w których użytkownik skontaktował się z Grindr w celu uzyskania dostępu, otrzymał instrukcje na temat samodzielnego wypełnienia wniosku o dostęp (tj. za pomocą narzędzia „Pobierz moje dane”), ale nie przedstawił podjętych w tym kierunku działań (np. zmienił zdanie, pobrał dane samodzielnie). W związku z tym liczba ta może obejmować również prośby o dostęp, które zostały następnie zrealizowane przy użyciu funkcji „Pobierz moje dane” w aplikacji.

Uwaga: prośby o dostęp są odrzucane tylko wtedy, gdy serwis Grindr nie zawiera żadnych danych o użytkowniku lub gdy użytkownik nie dopełnił odpowiednich procedur weryfikacji konta.

3Liczba ta obejmuje wnioski uznane za „porzucone” (tzn. prośbę złożono za pośrednictwem narzędzia „Pobierz moje dane”, ale użytkownik nie przesłał kodu weryfikacyjnego w celu bezpiecznego otrzymania plików z danymi).

4„Prośby o usunięcie” odpowiadają „wnioskom o usunięcie” w ramach ustawy CCPA.

5Reprezentuje liczbę przypadków, w których użytkownik poprosił o usunięcie swojego konta, kontaktując się z działem obsługi klienta Grindr.

6Reprezentuje liczbę przypadków, w których zażądano usunięcia profilu (według danych backend).

7Prośby o usunięcie danych są odrzucane tylko wtedy, gdy Grindr nie posiada żadnych danych o użytkowniku lub gdy użytkownik nie dopełnił odpowiednich procedur weryfikacji konta.

8Liczba ta obejmuje odrzucone prośby, a także to, ile razy użytkownik kontaktował się z Grindr w sprawie prośby o usunięcie, otrzymał instrukcje dotyczące samodzielnego dokończenia usuwania konta, ale nie przedstawił podjętych w tym kierunku działań (np. zmienił zdanie, usunął profil samodzielnie).

9Oznacza liczbę przypadków, w których użytkownik chciał zrezygnować z co najmniej jednego celu przetwarzania danych, kontaktując się z działem obsługi klienta Grindr.

10Oznacza liczbę przypadków, w których użytkownik chciał zrezygnować z co najmniej jednego celu przetwarzania danych zgodnie z danymi przedstawionymi przez platformę zarządzania zgodami firmy Grindr – OneTrust.

11Prośby o rezygnację są odrzucane tylko wtedy, gdy Grindr nie ma żadnych danych o użytkowniku lub użytkownik nie dopełnił odpowiednich procedur weryfikacji konta.

12„Odpowiedzieć” oznacza „udzielić rzeczowej odpowiedzi” w rozumieniu ustawy CCPA.

13,14,15Odpowiada średniej liczbie dni potrzebnych obsłudze klienta Grindr na udzielenie odpowiedzi na prośbę.