ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและเก็บรักษาข้อมูล

อัปเดตล่าสุด 2022-07-06

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทันทีที่คุณเริ่มโต้ตอบกับบริการ Grindr บนเว็บ โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ถูกใจเราบนโซเชียลมีเดีย หรือ ติดต่อเรา โดยตรง เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรงจากอุปกรณ์ของคุณหรือจากบุคคลที่สาม [เรียนรู้เพิ่มเติม]  เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณเพื่อจัดหาและดำเนินการบริการของเรา บางครั้งการให้ข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นทางเลือก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจำเป็นต้องให้ไว้

แม้ว่าเราจะแสดงตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Grindr เก็บรวบรวม โปรดทราบว่าบริการบางรายการของ Grindr ก็อาจไม่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่แสดงดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีตัวเลือกที่จะให้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณใช้บริการ Grindr

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ของ Grindr และ/หรือแนวทางชุมชนของ Grindr โดยทั่วไปแล้ว Grindr จะเก็บรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ (เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี ข้อมูลโปรไฟล์ และเนื้อหาข้อความ) และข้อมูลที่สร้างขึ้นจากผู้ใช้ (เช่น กิจกรรมของผู้ใช้บนแอป) ตราบใดที่บัญชียังใช้งานอยู่ ซึ่งช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและอำนวยความสะดวกให้คุณสมบัติ (เช่น การจัดเก็บข้อความแชทบนเซิร์ฟเวอร์ Grindr สำหรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์ของโปรไฟล์ Grindr สำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ใช้งานอยู่)

หากคุณตัดสินใจลบบัญชีของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะไม่ถูกเปิดเผยผ่านแอปอีกต่อไป  และโดยทั่วไป จะถูกลบภายใน 28 วัน เว้นแต่จะต้องเก็บข้อมูลไว้:

  1. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินใจเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา (เช่น หากเราแบนบัญชี เราจะเก็บข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อบันทึกเหตุผลในการแบนและเก็บรักษาไว้เป็นเอกสาร รวมถึง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ภาพถ่าย ชื่อที่แสดง รายงานเอาผิดกับผู้ใช้ และเนื้อหาข้อความ)
  2. เพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันการฉ้อโกง และการป้องกันสแปม  และเพื่อปกป้องความปลอดภัยโดยรวมและผลประโยชน์ที่สำคัญของผู้ใช้ของเรา (เช่น การเข้าสู่ระบบและพฤติกรรมการลงทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการโต้ตอบกับ API ของเราเพื่อช่วยในการป้องกันการฉ้อโกง)
  3. เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา  (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการซื้อเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านภาษีและการบัญชี เพื่อสนับสนุนหมายศาลทางกฎหมายที่ถูกต้อง หรือคําขอที่ขอให้เราเก็บรักษาหรือจัดทําข้อมูล)
  4. เพื่อสนับสนุนวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานข้อมูลทางกฎหมายบางอย่าง (เช่น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเอง เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น IDFV และ Android ID) สําหรับการรายงานภายในและเมตริกเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี) [เรียนรู้เพิ่มเติม]

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์และภายในเครื่อง:  Grindr กำลังเปลี่ยนไปใช้การจัดเก็บข้อความแชทบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนการใช้บริการ Grindr บนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีการเก็บรักษาข้อมูลนานขึ้นตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อความแชท ซึ่งรวมถึงรูปภาพและการบันทึก อาจถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ และอาจยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของผู้รับ แม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Grindr อีกต่อไป 

แหล่งที่มาของข้อมูล ผู้ใช้ ซึ่งก็คือคุณเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ Grindr อาจรวบรวมข้อมูลนี้จากแหล่งอื่นๆ เช่น: