DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY, I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-06

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Dane osobowe zaczynamy gromadzić, gdy tylko użytkownik zacznie wchodzić w interakcję z Usługami Grindr w internecie: gdy pobierze aplikację, polubi nas w mediach społecznościowych lub skontaktuje się z nami bezpośrednio. Możemy gromadzić Dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, bezpośrednio z jego urządzenia lub od osób trzecich. [DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ] Musimy gromadzić od użytkownika pewne Dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi; czasami podanie Danych osobowych jest opcjonalne.

DANE OSOBOWE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ

Poniżej znajdują się przykłady Danych osobowych, które zbiera firma Grindr. Przypominamy jednak, że nie wszystkie Usługi Grindr gromadzą wszystkie wspomniane dane.

DANE OSOBOWE, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE PODAĆ

DANE OSOBOWE, KTÓRE OTRZYMUJEMY Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG GRINDR

DANE OSOBOWE, KTÓRE OTRZYMUJEMY OD OSÓB TRZECICH

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy Dane osobowe użytkownika nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których informacje zostały zebrane, lub przez okres dozwolony lub wymagany obowiązującymi przepisami albo zgodnie z Warunkami korzystania z Usług Grindr i/lub Wytycznymi dla społeczności Grindr. Grindr zazwyczaj przechowuje dane przesłane przez użytkowników (zgromadzone w trakcie rejestracji konta, zamieszczone w profilu i treść wiadomości) oraz dane generowane w wyniku działań użytkowników (np. aktywność użytkowników w Aplikacji) tak długo, jak konto jest aktywne. Pomaga nam to zapewnić komfort obsługi aplikacji przez użytkownika i poprawne działanie funkcji (np. przechowywanie wiadomości czatu na serwerach Grindr, aby profile Grindr były dostępne na różnych urządzeniach dla użytkowników z aktywnymi kontami).

Jeżeli użytkownik zdecyduje się usunąć konto, jego Dane osobowe nie będą już udostępniane za pośrednictwem Aplikacji i zazwyczaj są usuwane w ciągu 28 dni, chyba że trzeba je zachować:

  1. W celu udokumentowania decyzji podjętych w celu ochrony bezpieczeństwa naszych użytkowników (np. w przypadku zablokowania konta przechowujemy pewne informacje w celu udokumentowania przyczyn podjęcia i utrzymania w mocy takiej decyzji, w tym dane logowania, zdjęcie, nazwę użytkownika, skargi na użytkownika oraz treść wiadomości).
  2. Aby prowadzić działania związane z bezpieczeństwem informacji, zapobieganiem oszustwom i ochroną przed spamem oraz dbać o ogólne bezpieczeństwo i interesy naszych użytkowników (np. monitorowanie logowania się, rejestrowania kont i korzystanie z naszych interfejsów API w celu zapobiegania oszustwom).
  3. Aby wywiązać się ze zobowiązań prawnych (np. w kwestii historii zakupów w związku z ewidencją podatkową i księgową, ze względu na wezwanie sądowe lub prośbę o zachowanie albo udostępnienie informacji).
  4. Aby zrealizować procesy przetwarzania Danych osobowych na mocy określonych podstaw prawnych (tj. ze względu na uzasadnione interesy firmy, co na przykład obejmuje identyfikator urządzenia (tj. IDFV i Android ID) na potrzeby wewnętrznego raportowania i pomiarów przez okres do dwóch lat). [DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ]

Zapis danych na serwerze i lokalnie: Grindr przechodzi na przechowywanie wiadomości czatu na swoich serwerach, aby usprawnić korzystanie z Usług Grindr, umożliwiając dłuższe przechowywanie danych zgodnie z naszą polityką przechowywania danych. Przypominamy jednak, że wiadomości czatu, w tym obrazy i nagrania, mogą być nadal przechowywane lokalnie na urządzeniach użytkowników i na urządzeniu odbiorcy, nawet jeśli informacje nie są już dostępne na serwerach Grindr. 

Źródła danych. Wszystkie Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkowników, są przez nich dostarczane. Grindr może zbierać te informacje także z innych źródeł, do których zaliczają się: