ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση 2022-07-06

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Αρχίζουμε να συλλέγουμε Προσωπικές πληροφορίες από τη στιγμή που αρχίζετε να αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες Grindr στο διαδίκτυο, κατεβάζοντας την εφαρμογή, κάνοντάς μας like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή επικοινωνώντας μαζί μας απευθείας. Ενδέχεται να συλλέγουμε Προσωπικές πληροφορίες απευθείας από εσάς, απευθείας από τη συσκευή σας ή από τρίτα μέρη [ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ] . Πρέπει να συλλέξουμε ορισμένες Προσωπικές πληροφορίες από εσάς προκειμένου να σας παρέχουμε αλλά και να λειτουργούμε τις υπηρεσίες μας. Ορισμένες φορές η παροχή Προσωπικών πληροφοριών είναι προαιρετική.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΤΕ

Παρότι τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα των Προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει η Grindr, λάβετε υπόψη ότι δεν συλλέγουν όλες οι Υπηρεσίες Grindr το σύνολο των δεδομένων που αναφέρονται πιο κάτω.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GRINDR

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες ή όπως άλλως επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή σύμφωνα με τους Όρους και προϋποθέσεις χρήσης υπηρεσιών της Grindr ή/και τις Οδηγίες κοινότητας της Grindr. Γενικά, η Grindr διατηρεί δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες (όπως πληροφορίες εγγραφής λογαριασμού, Πληροφορίες προφίλ και περιεχόμενο μηνυμάτων) και δεδομένα που παράγονται από τους χρήστες (όπως δραστηριότητες των χρηστών στην εφαρμογή) για όσο διάστημα είναι ενεργός ένας λογαριασμός - αυτό μας βοηθά να παρέχουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη και να επιτρέπουμε λειτουργίες (π.χ. αποθήκευση μηνυμάτων συνομιλίας σε διακομιστές της Grindr για χρήση των προφίλ Grindr μεταξύ συσκευών για χρήστες με ενεργούς λογαριασμούς).

Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας, οι Προσωπικές πληροφορίες σας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες μέσω της Εφαρμογής και γενικά θα διαγραφούν εντός 28 ημερών, εκτός εάν τα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν:

  1. Για να αποδείξουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την προστασία της ασφάλειας των χρηστών μας (π.χ., εάν προβούμε σε αποκλεισμό ενός λογαριασμού διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες για να τεκμηριώσουμε τους λόγους και να διατηρήσουμε τον αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σύνδεσης, της φωτογραφίας, του εμφανιζόμενου ονόματος, των αναφορών κατά του χρήστη και του περιεχομένου των μηνυμάτων).
  2. Για υποστήριξη της ασφάλειας των πληροφοριών, πρόληψη της απάτης και των προσπαθειών κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και για προστασία της συνολικής ασφάλειας και των ζωτικών συμφερόντων των χρηστών μας (π.χ. συμπεριφορά σύνδεσης και εγγραφής για λόγους ασφαλείας και αλληλεπιδράσεις με τα API μας για πρόληψη της απάτης).
  3. Για να συμμορφωθούμε με τις Νομικές υποχρεώσεις μας (π.χ. πληροφορίες που σχετίζονται με το ιστορικό αγορών για υποστήριξη φορολογικών και λογιστικών σκοπών, για υποστήριξη έγκυρης νομικής κλήτευσης ή ενός αιτήματος που μας ζητά να διατηρήσουμε ή να προσκομίσουμε πληροφορίες).
  4. Για υποστήριξη των τρόπων με τους οποίους επεξεργαζόμαστε Προσωπικές πληροφορίες βάσει ορισμένων νομικών βάσεων (π.χ. για τα δικά μας έννομα συμφέροντα, όπως ένα αναγνωριστικό συσκευής (π.χ. IDFV και Android ID) για εσωτερικές αναφορές και μετρήσεις για περίοδο έως δύο ετών). [ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ]

Αποθήκευση σε διακομιστή και τοπική αποθήκευση: Η Grindr πραγματοποιεί τη μετάβαση για αποθήκευση των μηνυμάτων συνομιλίας στους διακομιστές της ώστε να υποστηρίξει τη χρήση των Υπηρεσιών Grindr σε πολλαπλές πλατφόρμες και συσκευές, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη σε διάρκεια διατήρηση σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διατήρηση δεδομένων. Ωστόσο, τα μηνύματα συνομιλίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και εγγραφών, ενδέχεται να εξακολουθούν να διατηρούνται τοπικά στις συσκευές των χρηστών και να εξακολουθούν να διατηρούνται στη συσκευή του παραλήπτη ακόμη και όταν οι πληροφορίες δεν είναι πλέον διαθέσιμες στους διακομιστές της Grindr. 

Πηγές δεδομένων. Όλες οι Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς παρέχονται από εσάς, τον χρήστη. Η Grindr μπορεί επίσης να συλλέγει αυτές τις πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως: