PRIVACY- en COOKIEBELEID VAN GRINDR

Ingangsdatum: Voor 2022-07-06 of bij bevestiging van gebruiker.

Welkom bij Grindr's privacy- en cookiebeleid ("Beleid"). " Alle verwijzingen in dit beleid naar "Grindr", "we", "wij", "ons", of "onze", verwijzen naar Grindr LLC, zijn moederondernemingen en zijn dochterondernemingen, zoals Grindr Canada Inc. In dit Beleid wordt uitgelegd hoe Grindr LLC uw persoonsgegevens verwerkt en u de controle erover geeft. Bij Grindr betekent "Persoonsgegevens" alle informatie die iemand in staat stelt om u direct of indirect te identificeren of die redelijkerwijs met u in verband kan worden gebracht. Wanneer wij de "verwerking" van Persoonsgegevens beschrijven, bedoelen wij hoe wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. Dit beleid dekt deze activiteiten voor al onze diensten ("Diensten" of "Grindr-diensten"). Wij hebben [LEES MEER]-paginalinks opgenomen met extra informatie die nuttig voor u kan zijn.

Dit beleid heeft betrekking op de volgende Services van Grindr:

Voor de verwerking van Persoonsgegevens van Grindr-werknemers, -opdrachtnemers en -sollicitanten, klikt u hier om ons verwerkingsbeleid te bekijken.

Onze toewijding aan privacy. Als wereldwijde sociale netwerkapplicatie voor LGTBQ+ stellen de Grindr-diensten u in staat om informatie , met inbegrip van gevoelige informatie zoals uw seksuele geaardheid en precieze locatie over uzelf te delen met ons, met de dienstverleners die ons helpen onze diensten te leveren, en met andere Grindr-gebruikers. Ons doel is om u de controle te geven over zoveel mogelijk van de Persoonsgegevens die u deelt binnen de Grindr-diensten. We raden u aan dit privacy- en cookiebeleid en onze Servicevoorwaarden zorgvuldig te lezen.  Ter ondersteuning van onze inzet voor voortdurende transparantie ziet u, naast regelmatige updates van dit Beleid, binnen de Grindr-services af en toe pop-upprivacymeldingen die bedoeld zijn om u beter uit te leggen waaraan u deelneemt wanneer u ervoor kiest om bepaalde functies of services te gebruiken.    

Grindr LLC is gevestigd in de VS. Door de Grindr-diensten te gebruiken, verstuurt u informatie naar Grindr in de Verenigde Staten en haar serviceproviders (in de Verenigde Staten en andere derde landen). Als u inwoner bent van een ander land, houd er dan rekening mee dat de Verenigde Staten en andere derde landen mogelijk niet dezelfde privacybescherming bieden als uw land van verblijf. 

Toegestane leeftijd. De Grindr-services zijn alleen bedoeld voor gebruikers die juridisch volwassenen zijn, over het algemeen achttien (18) jaar en ouder. Als u merkt dat een kind of minderjarige persoonsgegevens heeft verstrekt via de Grindr-services, neem dan contact met ons op via de in-app rapportagetool (klik hier voor meer informatie) of door een verzoek in te dienen buiten uw Grindr-account om door hier te klikken, zodat we passende actie kunnen ondernemen.

Inwoners van Californië. Raadpleeg Uw privacyrechten in Californië voor meer informatie over de specifieke rechten die u krijgt op grond van de privacywetgeving van Californië.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wanneer u de Grindr-services gebruikt, verzamelen we Persoonsgegevens over u, waarvan u het merendeel vrijwillig verstrekt. We kunnen gegevens verzamelen over uw interacties, gebruik en ervaringen met onze Services en informatie ontvangen van derden. [MEER INFORMATIE]

WAT WE MET UW PERSOONSGEGEVENS DOEN

Het belangrijkste doel waarom we uw Persoonsgegevens gebruiken is om de Grindr-services mogelijk te maken, zoals het aanbieden van kernfuncties van de App, het aanbieden van ondersteuning en het ondersteunen van de veiligheid van het platform. Indien vereist, verwerken wij uw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met specifieke doeleinden en juridische grondslagen. [MEER INFORMATIE]

Over het algemeen gebruiken we uw Persoonsgegevens om:

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Om betekenisvolle contacten te leggen, kunt u met Grindr informatie over uzelf delen met de Grindr-community en derden, zodat we u de Grindr-services kunnen aanbieden zoals beschreven in dit Beleid. Over het algemeen delen wij uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

HOELANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of anderszins is toegestaan of krachtens wettelijke verplichtingen of krachtens de Servicevoorwaarden en/of de Communityrichtlijnen van Grindr. We bewaren ook een apparaat-ID (d.w.z. IDFV- en Android-ID) en beperkte loginformatie gedurende maximaal twee jaar na accountverwijdering om interne rapportage, metrische gegevens en statistieken te ondersteunen. Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard indien dat nodig is voor juridische of veiligheidsdoeleinden. Grindr kan bijvoorbeeld accountinformatie, een apparaat-ID (d.w.z. IDFV- en Android-ID) en beperkte logboekgegevens bewaren voor accounts die zijn opgeheven of die in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Grindr en/of de Communityrichtlijnen. In sommige omstandigheden kan Grindr ook chatberichten bewaren die worden gebruikt voor het melden van gewelddadig gedrag, wat kan leiden tot het opheffen van een account. [MEER INFORMATIE]

Serveropslag en Lokale opslag: Grindr gaat over op de opslag van chatberichten op eigen servers om het gebruik van de Grindr-services te ondersteunen, inclusief verbeterde veiligheidsfuncties en een verbeterde gebruikerservaring op meerdere platforms en apparaten, wat zal resulteren in een langere bewaartermijn, in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring. Chatberichten, inclusief afbeeldingen en opnames, kunnen echter nog steeds lokaal worden bewaard op gebruikersapparaten en kunnen nog steeds worden bewaard op het apparaat van de ontvanger, zelfs nadat de gegevens niet langer beschikbaar zijn op de servers van Grindr. 

UW KEUZES EN RECHTEN

U kunt de volgende keuzes maken en uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens waarover Grindr beschikt:

U kunt ons Helpcentrum voor privacy bezoeken voor meer informatie over onze functies die uw privacy en keuzes ondersteunen. Om uw keuze en rechten uit te oefenen of om een verzoek buiten uw Grindr-account in te dienen, klikt u hier. Statistieken met betrekking tot de verwerking door Grindr van verzoeken om toegang, wissen en afmelden vindt u hier.

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Bij Grindr nemen we uw privacy en de veiligheid van uw Persoonsgegevens serieus. Ons cybersecurity-team werkt actief aan het handhaven van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de Grindr-services. Ons beleid en onze protocollen zijn gericht op het beschermen van uw persoonlijke gegevens. We streven altijd naar het verbeteren van onze verdedigingslinies in de voortdurende strijd tegen dreigingen. Dat gezegd hebbende, is geen enkele methode van overdracht via internet of van elektronische opslag volledig veilig, en Grindr kan de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen. In het geval dat we wettelijk verplicht zijn om u te informeren over onbevoegde toegang tot uw Persoonsgegevens, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN OF KLACHTEN KUNT INDIENEN

Contactgegevens. Grindr verwelkomt uw opmerkingen, vragen of klachten met betrekking tot dit privacy- en cookiebeleid, ons gebruik van uw persoonsgegevens of onze reactie op uw verzoeken met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Neem contact met ons op via e-mail op privacy@grindr.com of per post op: Grindr LLC, T.a.v.: Privacy Office, PO Box 69176, West Hollywood, CA 90069.

Contact opnemen met onze DPO- en EER-vertegenwoordiger.Personen in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het land van de EER waar ze wonen of werken, of waar de vermeende inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") plaatsvond.  Informatie over uw toezichthouder voor gegevensbescherming vindt u hier. Personen in het Verenigd Koninkrijk kunnen een klacht indienen bij de Information Commissioner's Office (ICO). Personen in Zwitserland hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie. Voor klachten van personen in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland die niet rechtstreeks met Grindr kunnen worden opgelost, zal Grindr samenwerken met de autoriteiten van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en het advies opvolgen dat zij geven over dergelijke onopgeloste klachten.

Als u in de EER of het VK bent gevestigd of AVG-gerelateerde vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger in de EER en het VK door uw verzoek of vraag in te dienen op het postadres dat hier wordt vermeld voor het land waar u woont.

U kunt ook een verzoek indienen om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) van Grindr via onze website hier.

Indien nodig kunnen wij u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen alvorens uw verzoek te verwerken.

BELEIDSWIJZIGINGEN

De nieuwste versie van het beleid beschikbaar op https://www.grindr.com/new-privacy-policy/ zal ons gebruik van uw Persoonsgegevens regelen. Grindr kan dit beleid van tijd tot tijd herzien. Indien Grindr naar eigen goeddunken bepaalt dat de wijzigingen die wij aanbrengen in dit beleid wezenlijk zijn, zullen wij u vooraf op de hoogte brengen (bijv. binnen de App of via e-mail).