หลักทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

อัปเดตล่าสุด 2022-07-06

ตารางด้านล่างอธิบายถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่เรารวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเราผ่านบริการ Grindr หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคล พื้นฐานที่ชอบด้วยกฎหมายที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กฎหมายกําหนด) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล Grindr จะเก็บรักษาและลบข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล [เรียนรู้เพิ่มเติม] และได้กําหนดการควบคุมการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

Grindr เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีสถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจยุโรป/สหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักรในขณะนี้ ด้วยการใช้บริการ Grindr คุณกําลังส่งข้อมูลไปยัง Grindr ในสหรัฐอเมริกาและผู้ให้บริการของบริษัท (ในสหรัฐอเมริกาและประเทศที่สาม) หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่น โปรดทราบว่าสหรัฐอเมริกาและประเทศที่สามอื่นๆ อาจไม่ได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับประเทศที่คุณพํานักอยู่ เราจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ จัดการอย่างรอบคอบเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ และจํากัดเฉพาะประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าให้ความคุ้มครองทางกฎหมายในระดับที่เพียงพอ (หรือที่ที่เราทราบว่ามีการเตรียมการทางเลือกเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ) ด้วยเหตุนี้:

เรามีทีมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะที่ทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อตรวจตราความสมบูรณ์และความปลอดภัยของบริการ Grindr เรามีนโยบายและระเบียบปฏิบัติกำหนดไว้เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราพยายามมาโดยตลอดที่จะปรับปรุงการป้องกันของเราในการดำเนินการจัดการอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่กระทำผิด อย่างไรก็ดี ไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และ Grindr ไม่สามารถรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ระบุไว้ในส่วน “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม”) พื้นฐานทางกฎหมาย แหล่งข้อมูล ใช้ร่วมกันกับ (นอก Grindr) [เรียนรู้เพิ่มเติม]
1. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Grindr ของคุณซึ่งอาจรวมถึง:
 • อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้แอป รวมถึงข้อความ ภาพถ่าย การโทรด้วยเสียง การสนทนาทางวิดีโอ วิดีโอหรือเสียงตามคำขอของคุณ
 • แก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การบำรุงรักษาระบบ การสนับสนุน การรายงาน และการโฮสต์ข้อมูล
 • ประมวลผลตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของเรา
 • ส่งการแจ้งเตือนบริการและแสดงโฆษณาของบุคคลที่หนึ่ง 
 • ประมวลผลการซื้อและธุรกรรมของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องให้เพื่อสร้างบัญชี Grindr โดยทั่วไปจะประกอบด้วยอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสผ่านของคุณ หากคุณกำลังลงทะเบียนสร้างบัญชีด้วยการล็อกอินผ่าน Facebook หรือ Google คุณจะต้องให้ข้อมูลประจำตัวสำหรับล็อกอินเมื่อใช้วิธีการดังกล่าว

เราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีตัวเลือกที่จะให้ (รวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง) เพื่ออำนวยความสะดวกการสื่อสารระหว่างคุณและผู้ใช้แอปรายอื่น

ในระหว่างการโต้ตอบของคุณผ่านแอปหรือบริการอื่นๆ ของ Grindr เราอาจระบุอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของ Grindr และกิจกรรมบางอย่างที่คุณดำเนินการผ่านข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยทั่วไปรวมถึงข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (เช่น ยี่ห้ออุปกรณ์ รุ่น และผู้ให้บริการ) ข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้ (เช่น โปรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณดู ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ) และข้อมูลที่ได้รับผ่านคุกกี้

โปรดทราบว่าเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามเกี่ยวกับการซื้อของคุณ (เช่น จากผู้ให้บริการชำระเงินของเรา)
การปฏิบัติตามสัญญา
 • คุณ
 • อุปกรณ์ของคุณ
 • ผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการ
 • พันธมิตรอื่นๆ
2.ตอบข้อซักถามและให้การสนับสนุนแก่คุณ นอกเหนือจากหมวดหมู่ของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่คุณมีตัวเลือกให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบคำขอของคุณ (เช่น คุณอาจต้องการเปิดเผยข้อความบางส่วนของคุณกับผู้ใช้รายอื่น เมื่อรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณเพื่อสนับสนุนรายงาน) การปฏิบัติตามสัญญา
 • คุณ
 • อุปกรณ์ของคุณ
 • ผู้ให้บริการ
3. ปรับปรุงบริการของเราและรับรองความปลอดภัยภายในแอป (รวมถึงแมชชีนเลิร์นนิงและการตัดสินใจอัตโนมัติ) ซึ่งอาจรวมถึง:
 • จัดหาหรือปรับปรุงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเรา รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ การป้องกันสแปม การป้องกันการฉ้อโกง การประกันคุณภาพ การควบคุมการป้องกันการใช้ในทางที่ผิด และการตรวจสอบ ป้องกัน หรือตอบสนองต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่น่าสงสัย
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้แอปและบริการ
 • การระบุ การบล็อก และ/หรือการลบเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง
เราอาจต้องดำเนินการ:
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจำเป็นต้องให้*
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณใช้บริการ Grindr
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีตัวเลือกที่จะให้ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้รับจากบุคคลที่สาม
*โปรดทราบว่าเราจะไม่ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องให้ เช่น ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย — เรามีความสนใจในการวิเคราะห์วิธีการที่ผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการของเราเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงคุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและสร้างและรักษาจำนวนผู้ใช้ภายในและเมตริกอย่างถูกต้อง
 • คุณ
 • อุปกรณ์ของคุณ
 • ผู้ให้บริการ
4. ปกป้องผลประโยชน์ของเราในฐานะบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น:
 • การบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Grindr
 • การประเมินการอ้างว่าเนื้อหาใดๆ ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
 • การตอบคําร้องของลูกค้า
 • การปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Grindr ผู้ใช้ หรือสาธารณชน
 • การจัดตั้งหรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเราหรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย
เราอาจต้องดำเนินการ:
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องให้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณใช้บริการ Grindr
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีตัวเลือกที่จะให้ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้รับจากบุคคลที่สาม
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย— ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของเรา ปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย และปกป้องผู้ใช้และบุคคลที่สามของเราจากอันตราย
 • คุณ
 • อุปกรณ์ของคุณ
 • ผู้ให้บริการ
5. ช่วยให้คุณได้รับคุณสมบัติบางอย่างของแอปและบริการ เช่น:
 • ช่วยให้คุณแสดงข้อมูลที่คุณเลือกให้ไว้ในโปรไฟล์ของคุณ (“เกี่ยวกับฉัน”) ให้ผู้ใช้ Grindr รายอื่นเห็น
 • ส่งการแจ้งเตือนและข้อความเตือนตามข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเราโดยสมัครใจ (เช่น การแจ้งเตือนการทดสอบ)
 • นำเสนอข้อความจากบริการสาธารณะหรือการสื่อสารที่คล้ายกันตามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ หรือการใช้บริการ Grindr)
 • อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้แอป รวมถึงข้อความ ภาพถ่าย การโทร การโทรผ่านวิดีโอ วิดีโอหรือเสียงตามคำขอของคุณ ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวรวมถึงประเภทข้อมูลพิเศษ
 • เข้าถึงกล้อง ม้วนรูปถ่าย และไมโครโฟนของคุณเพื่อให้คุณสามารถรวมรูปภาพไว้ในโปรไฟล์สาธารณะ และรูปถ่าย เสียงและข้อความวิดีโอถ่ายทอดสดในข้อความส่วนตัวและข้อความกลุ่มของคุณตามคําขอของคุณ
 • การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณในข้อความส่วนตัวและข้อความกลุ่มตามคำขอของคุณ
 • ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลบัญชีที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง (เช่น แชท รายการโปรด ข้อมูลโปรไฟล์ และรูปถ่าย)
 • ปรับให้เป็นส่วนตัวและปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในบริการ Grindr โดยการให้คําแนะนําที่ปรับให้เหมาะสมผ่านแมชชีนเลิร์นนิงและการตัดสินใจอัตโนมัติ

เราอาจต้องดำเนินการ:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องให้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณใช้บริการ Grindr
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีตัวเลือกที่จะให้ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้รับจากบุคคลที่สาม

โปรดทราบ:

 • คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าหรือการอนุญาตของอุปกรณ์ของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติบางอย่างของแอป (เช่น การอนุญาตให้ Grindr เข้าถึงไมโครโฟนของคุณเพื่อส่งข้อความเสียงไปให้ผู้ใช้ Grindr รายอื่น หรืออนุญาตให้ Grindr ประมวลผลตำแหน่งที่ตั้งของคุณสำหรับการส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณไปให้ผู้ใช้ Grindr รายอื่น (หมายเหตุ: ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณแชร์จะไม่ถูกอัปเดตหลังจากแชร์ไปแล้ว) นอกจากนี้คุณยังต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างในโปรไฟล์ของคุณ (เช่น ข้อมูลสุขภาพที่รายงานด้วยตนเอง) ซึ่งผู้ใช้ Grindr รายอื่นสามารถมองเห็นได้ เพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่างของแอป (เช่น การแจ้งเตือนการทดสอบ)
 • หากคุณไม่ให้สิทธิที่จำเป็น หรือถ้าคุณไม่เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น คุณสมบัติดังกล่าวอาจทำงานไม่ถูกต้อง
 • ข้อมูลโปรไฟล์จะไม่ถูกแบ่งปันกับพันธมิตรบุคคลที่สาม ยกเว้นกับผู้ให้บริการที่สนับสนุนการทำงานหลักของแอป
 • หากคุณไม่ให้ความยินยอม คุณจะถูกเลือกให้ไม่รับประสบการณ์การใช้งานแบบส่วนตัว/แบบกำหนดเองที่เปิดใช้งานโดยแมชชีนเลิร์นนิงและการตัดสินใจโดยอัตโนมัติในขณะที่ใช้บริการ Grindr
การยินยอม
 • คุณ
 • อุปกรณ์ของคุณ
 • ผู้ให้บริการ
 • พันธมิตรอื่นๆ
6. อนุญาตให้พันธมิตรโฆษณา/การตลาดของบุคคลที่สามใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในบริการ Grindr เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณา ในการแสดงโฆษณา (เช่น การแสดงโฆษณา การปรับแต่งโฆษณา การวัดประสิทธิภาพของโฆษณา ฯลฯ) เราอาจต้องประมวลผล:
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณใช้บริการ Grindr (เช่น ID โฆษณาและที่อยู่ IP) และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้รับจากบุคคลที่สาม (เช่น การกำหนดความยินยอม)
การยินยอม
 • คุณ
 • อุปกรณ์ของคุณ
 • บุคคลที่สาม
 • โฆษณา/พันธมิตรการตลาด
7. ดำเนินการแบบสำรวจหรือขอรับคำติชมของคุณเกี่ยวกับบริการของเรา เราอาจเชิญคุณเข้าร่วมแบบสำรวจเกี่ยวกับบริการของเราโดยสมัครใจ แบบสำรวจดังกล่าวช่วยให้เราสามารถค้นคว้าพฤติกรรมของคุณเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมแบบสำรวจ เราอาจต้องประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีตัวเลือกที่จะให้ (เช่น คำตอบสำหรับคำถามของคุณ คำรับรอง คำติชม)
การยินยอม
 • คุณ
 • อุปกรณ์ของคุณ
 • ผู้ให้บริการ
8. ตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย เราอาจต้องดำเนินการ:
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องให้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณใช้บริการ Grindr
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีตัวเลือกที่จะให้ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้รับจากบุคคลที่สาม
ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย- เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอจากประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป < br/ >
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย - เรามีเจตนาเพื่อผลประโยชน์ของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ปกครองเราอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป
 • คุณ
 • อุปกรณ์ของคุณ
 • ผู้ร้องขอที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย