PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-06

Poniższa tabela opisuje wszystkie cele, dla których gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy Dane osobowe naszych użytkowników za pośrednictwem Usług Grindr, kategorie Danych osobowych, podstawę prawną, na jakiej przetwarzamy Dane osobowe (tam, gdzie jest to wymagane przez prawo), źródło Danych osobowych oraz kategorie odbiorców Danych osobowych. Grindr zachowuje i usuwa Dane osobowe zgodnie z zasadami przechowywania danych [DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ] oraz ustanowił odpowiednie techniczne i organizacyjne środki kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych.

Grindr to amerykańska firma, która obecnie nie ma oddziałów na terenie EOG, UE ani Wielkiej Brytanii. Korzystając z Usług Grindr, użytkownik przekazuje informacje firmie Grindr w Stanach Zjednoczonych i jej dostawcom usług (w Stanach Zjednoczonych i innych krajach). Jeśli użytkownik zamieszkuje inne państwo, należy pamiętać, że Stany Zjednoczone i inne kraje mogą nie zapewniać takiej samej ochrony prywatności jak kraj zamieszkania użytkownika. Podejmiemy kroki, by zadbać o to, że przekazywanie Danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem, prowadzone starannie w celu ochrony praw użytkownika i ograniczone do krajów, które są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej (lub możemy uznać, że istnieją wystarczające rozwiązania alternatywne w celu ochrony praw użytkownika). W tym celu:

Mamy specjalny zespół ds. bezpieczeństwa danych, który aktywnie monitoruje integralność i bezpieczeństwo Usług Grindr. Wdrożyliśmy zasady i metody postępowania, które pomagają chronić dane osobowe. Nieustannie pracujemy nad doskonaleniem środków ochrony danych osobowych, aby nie dostały się one w niepowołane ręce. Przypominamy jednak, że żaden sposób transmisji danych przez internet ani ich przechowywania w formie elektronicznej nie jest w pełni bezpieczny, a Grindr nie może zagwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych użytkowników.

Cel przetwarzania Kategorie danych osobowych (wymienione w części „Gromadzone dane osobowe”) Podstawa prawna Źródła danych Udostępnione (poza Grindr) [DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ]
1. Świadczenie Usług powiązanych z kontem Grindr, które mogą obejmować:
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy użytkownikami Aplikacji, w tym przesyłanie wiadomości, zdjęć, filmów oraz obsługa połączeń audio i wideo na żądanie.
 • Rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych.
 • Przetwarzanie lokalizacji użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z naszych usług.
 • Wysyłanie powiadomień o usługach i wyświetlanie reklam naszej firmy. 
 • Przetwarzanie zakupów i transakcji użytkownika.
Dane osobowe, które użytkownik musi podać w celu utworzenia konta Grindr, zazwyczaj obejmują adres e-mail, numer telefonu i hasło. Jeśli użytkownik rejestruje konto za pośrednictwem konta Facebook lub Google, dane uwierzytelniające tych kont będą wymagane podczas korzystania z takiej metody logowania.

Być może będziemy musieli przetwarzać Dane osobowe, które użytkownik może opcjonalnie podać (w tym Informacje o lokalizacji), aby łatwiej komunikować się z innymi użytkownikami Aplikacji.

W trakcie korzystania z Aplikacji lub innych Usług Grindr przez użytkownika możemy zidentyfikować urządzenie, którym się posługuje w celu korzystania z Usług Grindr, oraz pewne działania z wykorzystaniem Danych osobowych, które otrzymujemy z jego urządzenia. Takie Dane osobowe zazwyczaj obejmują informacje o sprzęcie i oprogramowaniu (np. marka i model urządzenia oraz dostawca usług telekomunikacyjnych), dane dotyczące aktywności użytkownika (np. przeglądane profile użytkowników, zakupione produkty i usługi) oraz informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie.

Pamiętaj, że możemy otrzymywać Dane osobowe od osób trzecich na temat zakupów użytkownika (np. od naszych dostawców usług płatniczych).
Wykonanie umowy
 • Ty
 • Urządzenie użytkownika
 • Usługodawcy
 • Usługodawcy
 • Inni partnerzy
2. Odpowiadanie na pytania użytkowników i zapewnianie pomocy. Oprócz kategorii danych wymienionych powyżej może zaistnieć potrzeba przetworzenia dodatkowych danych osobowych, które użytkownik może podać w celu rozpatrzenia jego prośby (np. użytkownik może ujawnić część swoich wiadomości do użytkowników podczas zgłaszania nieodpowiedniego zachowania lub ujawnić dodatkowe informacje o sobie jako dowód zajścia). Wykonanie umowy
 • Ty
 • Urządzenie użytkownika
 • Usługodawcy
3. Rozwijanie naszych usług i dbanie o bezpieczeństwo w Aplikacji (w tym uczenie maszynowe i automatyczne podejmowanie decyzji), co może obejmować:
 • Zapewnianie lub rozwijanie funkcji bezpieczeństwa, w tym uwierzytelniania, ochrony antyspamowej, ochrony przed oszustwami, kontroli jakości i zapobiegania nadużyciom, a także badania zgłoszeń na temat nielegalnej działalności oraz jej zapobieganie.
 • Zbieranie informacji statystycznych o korzystaniu z Aplikacji i Usług.
 • Identyfikowanie, blokowanie i/lub usuwanie nielegalnych treści lub działań za pomocą algorytmów uczenia maszynowego.
Być może będziemy musieli przetworzyć:
 • dane osobowe, które użytkownik musi podać*;
 • dane osobowe, które otrzymujemy z urządzenia użytkownika podczas korzystania z Usług Grindr;
 • Dane osobowe, które użytkownik może podać; oraz
 • Dane osobowe, które możemy otrzymywać od osób trzecich.
* Uwaga: nie wykorzystujemy Danych osobowych, które użytkownik musi podać, takich jak adres e-mail i hasło, do celów statystycznych.
Uzasadniony interes – w naszym interesie leży analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do naszych Usług i z nich korzystają. Dzięki temu możemy stale rozwijać nasze zabezpieczenia oraz dokładnie badać i zachowywać wewnętrzne statystyki i dane dotyczące liczby użytkowników.
 • Ty
 • Urządzenie użytkownika
 • Usługodawcy
4. Ochrona naszych interesów jako firmy w różnych celach, takich jak:
 • Egzekwowanie Regulaminu usługi Grindr.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń na temat treści naruszających prawa osób trzecich.
 • Odpowiadanie na prośby klientów.
 • Ochrona praw, mienia lub bezpieczeństwa osobistego firmy Grindr, jej użytkowników lub społeczeństwa.
 • Ustalenie lub egzekwowanie naszych praw albo obrona przed roszczeniami prawnymi.
Być może będziemy musieli przetworzyć:
 • dane osobowe, których podanie jest wymagane;
 • dane osobowe, które otrzymujemy z urządzenia użytkownika podczas korzystania z Usług Grindr;
 • Dane osobowe, które użytkownik może podać; oraz
 • Dane osobowe, które możemy otrzymywać od osób trzecich.
Uzasadniony interes – w naszym uzasadnionym interesie leży ochrona naszych praw, obrona roszczeń prawnych oraz ochrona naszych użytkowników i osób trzecich przed szkodą.
 • Ty
 • Urządzenie użytkownika
 • Usługodawcy
5. Umożliwienie użytkownikowi korzystania z niektórych funkcji Aplikacji i Usług, takich jak:
 • Umożliwienie użytkownikowi upubliczniania i udostępniania innym użytkownikom Grindr wszelkich informacji, które zdecyduje się podać w swoim Profilu („O mnie”).
 • Wysyłanie użytkownikowi powiadomień i przypomnień na podstawie dobrowolnie przekazanych danych (np. przypomnienia o badaniach).
 • Prezentowanie wiadomości z usług publicznych lub podobna komunikacja w oparciu o Dane osobowe użytkownika (np. Informacje w profilu lub korzystanie z Usług Grindr).
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy użytkownikami Aplikacji, w tym przesyłanie wiadomości, zdjęć, filmów oraz obsługa połączeń audio i wideo na żądanie, gdzie taka komunikacja wymaga szczególnych kategorii danych.
 • Uzyskiwanie dostępu do aparatu, rolki zdjęć i mikrofonu, aby umożliwić umieszczanie zdjęć w profilu publicznym, a także wstawianie zdjęć, nagrań audio i wiadomości wideo na żywo do wiadomości prywatnych i grupowych na żądanie.
 • Odczytywanie lokalizacji użytkownika w celu udostępniania na żądanie użytkownika jego aktualnej lokalizacji w wiadomościach prywatnych i grupowych.
 • Umożliwianie tworzenia kopii zapasowych przechowywanych lokalnie informacji o koncie (np. czatów, ulubionych, informacji w profilu i zdjęć).
 • Personalizowanie i dostosowywanie sposobu korzystania przez użytkownika z Usług Grindr poprzez dostosowywane zalecenia za pomocą uczenia maszynowego i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Być może będziemy musieli przetworzyć:

 • dane osobowe, których podanie jest wymagane;
 • dane osobowe, które otrzymujemy z urządzenia użytkownika podczas korzystania z Usług Grindr;
 • Dane osobowe, które użytkownik może podać; oraz
 • Dane osobowe, które możemy otrzymywać od osób trzecich.

Przypominamy:

 • Konieczne może być dostosowanie ustawień lub uprawnień urządzenia, aby korzystać z niektórych funkcji Aplikacji (np. umożliwienie Grindr dostępu do mikrofonu w celu wysyłania dźwięku do innych użytkowników Grindr lub zezwolenie Grindr na odczyt lokalizacji użytkownika w celu przekazania jej innym użytkownikom Grindr – (uwaga: udostępniona lokalizacja nie jest potem aktualizowana). Użytkownik jest również zobowiązany do ujawnienia pewnych informacji w swoim Profilu (np. samodzielnie zgłoszonych informacji o stanie zdrowia), które są widoczne dla innych użytkowników Grindr, w celu korzystania z niektórych funkcji Aplikacji (np. przypomnień o badaniu).
 • Jeśli użytkownik nie udzieli niezbędnych uprawnień lub jeśli nie ujawni wymaganych informacji, takie funkcje mogą nie działać poprawnie.
 • Informacje o Profilu nie będą udostępniane partnerom, z wyjątkiem Dostawców Usług, którzy pomagają zapewniać podstawowe funkcje Aplikacji.
 • Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, podczas korzystania z Usług Grindr nie będzie mógł korzystać ze spersonalizowanych/dostosowanych funkcji interfejsu wykorzystujących uczenie maszynowe i automatyczne podejmowanie decyzji.
Zgoda
 • Ty
 • Urządzenie użytkownika
 • Usługodawcy
 • Inni partnerzy
6. Zezwolenie partnerom reklamowym/marketingowym na korzystanie z plików cookie i innych technologii w Usługach Grindr w celu wyświetlania reklam. W celu obsługi reklam (tj. wyświetlania, personalizowania reklam, oraz mierzenia ich skuteczności) może być konieczne przetwarzanie:
 • Danych osobowych, które otrzymujemy z urządzenia użytkownika podczas korzystania z Usług Grindr (np. identyfikator reklamowy i adres IP); oraz
 • Dane osobowe, które możemy otrzymywać od osób trzecich (np. preferencje dotyczące zgody).
Zgoda
 • Ty
 • Urządzenie użytkownika
 • Osoby trzecie
 • Partnerzy reklamowi/marketingowi
7. Przeprowadzanie ankiet lub badanie opinii na temat naszych Usług. Możemy poprosić użytkownika o dobrowolny udział w ankietach dotyczących naszych Usług. Takie ankiety umożliwiają nam na przykład badanie zwyczajów użytkowników, co pomaga nam rozwijać nasze Usługi.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w ankiecie, może być konieczne przetworzenie Danych osobowych dobrowolnie podawanych przez użytkownika (np. odpowiedzi na pytania, referencje, opinie).
Zgoda
 • Ty
 • Urządzenie użytkownika
 • Usługodawcy
8. Reagowanie na wnioski prawne organów ścigania, organów regulacyjnych i innych podmiotów w celu spełnienia zobowiązań prawnych. Być może będziemy musieli przetworzyć:
 • dane osobowe, których podanie jest wymagane;
 • dane osobowe, które otrzymujemy z Twojego urządzenia, gdy korzystasz z Usług Grindr;
 • Dane osobowe, które użytkownik może podać; oraz
 • Dane osobowe, które możemy otrzymywać od osób trzecich.
Przestrzeganie obowiązków prawnych – w odpowiedzi na żądania instytucji państw członkowskich EOG <br/ >
Uzasadniony interes – w naszym interesie leży przestrzeganie przepisów prawa, którym podlegamy poza EOG
 • Ty
 • Urządzenie użytkownika
 • Wnioskodawca związany z obowiązkami prawnymi