ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση 2022-07-06

Ο πιο κάτω πίνακας περιγράφει όλους τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε και άλλως επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές πληροφορίες των χρηστών μας μέσω των Υπηρεσιών Grindr, τις κατηγορίες Προσωπικών πληροφοριών, τη νόμιμη βάση μέσω της οποίας επεξεργαζόμαστε Προσωπικές πληροφορίες (όπου απαιτείται από τον νόμο), την πηγή των Προσωπικών πληροφοριών και τις κατηγορίες αποδεκτών των Προσωπικών πληροφοριών. Η Grindr διατηρεί και διαγράφει τις Προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική της για τη διατήρηση δεδομένων [ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ] και έχει καθιερώσει κατάλληλους τεχνικούς και οργανωτικούς ελέγχους ασφαλείας για προστασία των Προσωπικών πληροφοριών.

Η Grindr αποτελεί εταιρεία που εδρεύει στις ΗΠΑ και δεν διαθέτει επί του παρόντος παραρτήματα εντός ΕΟΧ/ΕΕ/ΗΒ. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Grindr, διαβιβάζετε πληροφορίες στην Grindr στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους παρόχους υπηρεσιών της (στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε τρίτες χώρες). Εάν είστε κάτοικος άλλης χώρας, σημειώστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες τρίτες χώρες ενδέχεται να μην παρέχουν την ίδια προστασία απορρήτου με τη χώρα διαμονής σας. Θα λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι διαβιβάσεις Προσωπικών πληροφοριών είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται σε επιμελή διαχείριση για προστασία των δικαιωμάτων σας και περιορίζονται σε χώρες που αναγνωρισμένα παρέχουν επαρκές επίπεδο νομικής προστασίας (ή όπου μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις για προστασία των δικαιωμάτων σας). Για τον σκοπό αυτό:

Έχουμε μια ειδική ομάδα ασφάλειας δεδομένων που εργάζεται ενεργά για την παρακολούθηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των Υπηρεσιών Grindr. Διαθέτουμε πολιτικές και πρωτόκολλα για την προστασία των Προσωπικών πληροφοριών. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις άμυνές μας στη συνεχιζόμενη μάχη ενάντια σε παράγοντες κακόβουλων προθέσεων. Ωστόσο, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής και η Grindr δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Προσωπικών πληροφοριών σας.

Σκοπός επεξεργασίας Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών (όπως αναφέρονται στην ενότητα «Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται») Νομική βάση Πηγές δεδομένων Κοινοποίηση σε (εκτός Grindr) [ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ]
1. Για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας Grindr , οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:
 • Πραγματοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων, φωτογραφιών, ηχητικών κλήσεων, βιντεοκλήσεων, βίντεο ή ήχου κατόπιν αιτήματός σας.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων, ανάλυση δεδομένων, δοκιμές, συντήρηση συστήματος, υποστήριξη, αναφορά και φιλοξενία δεδομένων.
 • Επεξεργασία της τοποθεσίας σας για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
 • Αποστολή ειδοποιήσεων υπηρεσιών και προβολή διαφημίσεων προβαλλόμενης ιστοσελίδας. 
 • Επεξεργασία των αγορών και των συναλλαγών σας.
Οι Προσωπικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε για τη δημιουργία ενός λογαριασμού Grindr περιλαμβάνουν γενικά το email, τον αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν κάνετε εγγραφή για λογαριασμό με σύνδεση μέσω Facebook ή Google, θα απαιτηθούν τα αντίστοιχα διαπιστευτήρια όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις μεθόδους.

Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε τις Προσωπικές πληροφορίες που είναι προαιρετικό να παρέχετε (συμπεριλαμβανομένων των Πληροφοριών τοποθεσίας), προκειμένου να καταστήσουμε εφικτή την επικοινωνία μεταξύ εσάς και άλλων χρηστών της εφαρμογής.

Κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών σας μέσω της Εφαρμογής ή με οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες Grindr, ενδέχεται να προσδιορίσουμε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις Υπηρεσίες Grindr και ορισμένες δραστηριότητες που πραγματοποιείτε μέσω των Προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουμε από τη συσκευή σας. Τέτοιου είδους Προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν γενικά πληροφορίες υλικού και λογισμικού (π.χ. μάρκα, μοντέλο και πάροχο κινητής τηλεφωνίας), δεδομένα δραστηριότητας του χρήστη (π.χ. προφίλ χρηστών που έχετε δει, προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει) και πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω cookie.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να λάβουμε Προσωπικές πληροφορίες από τρίτα μέρη σχετικά με τις αγορές σας (π.χ. από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας).
Εκτέλεση της Σύμβασης
 • Εσείς
 • Η συσκευή σας
 • Πάροχοι υπηρεσιών
 • Πάροχοι υπηρεσιών
 • Άλλοι Συνεργάτες
2. Για να απαντάμε στα ερωτήματά σας και να σας παρέχουμε υποστήριξη. Εκτός από τις κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται πιο πάνω, ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες που είναι προαιρετικό να παρέχετε για τους σκοπούς απάντησης στα αιτήματά σας (π.χ., ενδέχεται να θέλετε να γνωστοποιήσετε ορισμένα από τα μηνύματά σας σε άλλους χρήστες κατά την αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς ή να γνωστοποιήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εσάς για την υποστήριξη της αναφοράς). Εκτέλεση της Σύμβασης
 • Εσείς
 • Η συσκευή σας
 • Πάροχοι υπηρεσιών
3. Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να εγγυηθούμε την ασφάλεια εντός της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης μηχανής και της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων), που μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Παροχή ή ενίσχυση των χαρακτηριστικών ασφαλείας μας, συμπεριλαμβανομένων της πιστοποίησης ταυτότητας, της καταπολέμησης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, της προστασίας από απάτη, της διασφάλισης ποιότητας, των ελέγχων πρόληψης κατάχρησης και της διερεύνησης, πρόληψης ή αντιμετώπισης εικαζόμενων παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών
 • Εντοπισμός, αποκλεισμός ή/και αφαίρεση παράνομου περιεχομένου ή δραστηριότητας μέσω αλγορίθμων εκμάθησης μηχανής
Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε:
 • Προσωπικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε*,
 • Προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες Grindr,
 • Προσωπικές πληροφορίες που είναι προαιρετικό να παρέχετε και
 • Προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να λάβουμε από τρίτα μέρη.
*Σημειώστε ότι δεν χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχετε, όπως το email και τον κωδικό πρόσβασης, για στατιστικούς σκοπούς.
Νόμιμο συμφέρον – είναι προς όφελός μας να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι Χρήστες αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας μας και να δημιουργούμε και να διατηρούμε με ακρίβεια εσωτερικές μετρήσεις χρηστών και μετρικά στοιχεία.
 • Εσείς
 • Η συσκευή σας
 • Πάροχοι υπηρεσιών
4. Για να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας ως εταιρεία για διάφορους σκοπούς, όπως:
 • Επιβολή των Όρων χρήσης υπηρεσιών της Grindr
 • Αξιολόγηση ισχυρισμών ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών
 • Απάντηση σε αιτήματα πελατών
 • Προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειας της Grindr, των χρηστών της ή του κοινού
 • Θεμελίωση ή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων
Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε:
 • Προσωπικές πληροφορίες που πρέπει να παράσχετε.
 • Προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες Grindr,
 • Προσωπικές πληροφορίες που είναι προαιρετικό να παρέχετε και
 • Προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να λάβουμε από τρίτα μέρη.
Νόμιμο συμφέρον – είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, να υπερασπιζόμαστε νομικές αξιώσεις και να τηρούμε αβλαβείς τους Χρήστες μας και τρίτα μέρη
 • Εσείς
 • Η συσκευή σας
 • Πάροχοι υπηρεσιών
5. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε ορισμένες λειτουργίες της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας, όπως:
 • Να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να είναι εμφανείς και διαθέσιμες σε άλλους χρήστες της Grindr οποιεσδήποτε πληροφορίες επιλέγετε να παρέχετε στο Προφίλ σας («Σχετικά με εμένα»)
 • Να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις με βάση τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει οικειοθελώς (π.χ. υπενθυμίσεις εξετάσεων)
 • Να σας προβάλλουμε μηνύματα δημοσίων υπηρεσιών ή παρόμοιων επικοινωνιών με βάση τις Προσωπικές πληροφορίες σας (π.χ. Πληροφορίες προφίλ ή χρήση των Υπηρεσιών Grindr)
 • Να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μεταξύ χρηστών της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων, φωτογραφιών, κλήσεων, βιντεοκλήσεων, βίντεο ή ήχου κατόπιν αιτήματός σας, όταν οι εν λόγω επικοινωνίες περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων.
 • Για πρόσβαση στην κάμερα, τη συλλογή φωτογραφιών και το μικρόφωνό σας, ώστε να μπορείτε να συμπεριλάβετε φωτογραφίες στο δημόσιο προφίλ σας, καθώς και φωτογραφίες, ήχο και ζωντανά μηνύματα βίντεο στα προσωπικά και ομαδικά μηνύματά σας, κατόπιν αιτήματός σας.
 • Για πρόσβαση στην τοποθεσία σας ώστε να μπορείτε να κοινοποιείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας στα προσωπικά και ομαδικά μηνύματα, κατόπιν αιτήματός σας.
 • Για να μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών του λογαριασμού σας που είναι αποθηκευμένες τοπικά (π.χ. συνομιλίες, αγαπημένα, πληροφορίες προφίλ και φωτογραφίες).
 • Για εξατομίκευση και προσαρμογή της εμπειρίας σας στις Υπηρεσίες Grindr παρέχοντας προσαρμοσμένες προτάσεις μέσω εκμάθησης μηχανής και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε:

 • Προσωπικές πληροφορίες που πρέπει να παράσχετε.
 • Προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες Grindr,
 • Προσωπικές πληροφορίες που είναι προαιρετικό να παρέχετε και
 • Προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να λάβουμε από τρίτα μέρη.

Λάβετε υπόψη:

 • Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ή τα δικαιώματα της συσκευής σας για να απολαμβάνετε ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής (π.χ. να επιτρέψετε στην Grindr να έχει πρόσβαση στο μικρόφωνό σας για αποστολή ήχου σε άλλους χρήστες της Grindr ή να επιτρέψετε στην Grindr να επεξεργάζεται την τοποθεσία σας για αποστολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε άλλους χρήστες της Grindr - (σημείωση: η τοποθεσία που κοινοποιείτε δεν ενημερώνεται μετά την κοινοποίηση). Απαιτείται επίσης να αποκαλύψετε ορισμένες πληροφορίες στο Προφίλ σας (π.χ., αυτοαναφερόμενες πληροφορίες για την υγεία), οι οποίες είναι ορατές σε άλλους χρήστες της Grindr, για να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες της Εφαρμογής (π.χ., υπενθυμίσεις εξετάσεων).
 • Εάν δεν χορηγήσετε τα απαραίτητα δικαιώματα ή εάν δεν αποκαλύψετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι εν λόγω λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.
 • Οι Πληροφορίες προφίλ δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους συνεργάτες, εκτός από τους παρόχους υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής.
 • Εάν δεν παρέχετε τη συναίνεσή σας, θα εξαιρεθείτε από μια εξατομικευμένη/προσαρμοσμένη εμπειρία που ενεργοποιείται από την εκμάθηση μηχανής και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Grindr.
Συναίνεση
 • Εσείς
 • Η συσκευή σας
 • Πάροχοι υπηρεσιών
 • Άλλοι Συνεργάτες
6. Για να επιτρέπετε σε τρίτους συνεργάτες στους τομείς διαφήμισης/μάρκετινγκ να χρησιμοποιούν cookie και άλλες τεχνολογίες στις Υπηρεσίες Grindr για τους σκοπούς της προβολής διαφημίσεων. Για την προβολή διαφημίσεων (π.χ. εμφάνιση διαφημίσεων, εξατομίκευση διαφημίσεων, μέτρηση απόδοσης διαφημίσεων κ.λπ.), ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε:
 • Προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Grindr (π.χ. αναγνωριστικό διαφήμισης και διεύθυνση IP) και
 • Προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να λάβουμε από τρίτα μέρη (π.χ. προτιμήσεις συναίνεσης).
Συναίνεση
 • Εσείς
 • Η συσκευή σας
 • Τρίτα Μέρη
 • Συνεργάτες στους τομείς διαφήμισης/μάρκετινγκ
7. Για να διενεργούμε έρευνες ή να λαμβάνουμε τα σχόλιά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε, εθελοντικά, σε έρευνες σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Τέτοιες έρευνες μάς επιτρέπουν, για παράδειγμα, να διερευνήσουμε τις συμπεριφορές σας για να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας.

Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε έρευνες, ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε Προσωπικές πληροφορίες που έχετε την επιλογή να παρέχετε (π.χ. απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, μαρτυρίες, σχόλια).
Συναίνεση
 • Εσείς
 • Η συσκευή σας
 • Πάροχοι υπηρεσιών
8. Για να ανταποκριθούμε σε νομικά αιτήματα από υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε:
 • Προσωπικές πληροφορίες που πρέπει να παράσχετε.
 • Προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Grindr.
 • Προσωπικές πληροφορίες που είναι προαιρετικό να παρέχετε και
 • Προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να λάβουμε από τρίτα μέρη.
Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις - σε απάντηση αιτημάτων από κράτη μέλη του ΕΟΧ <br/ >
Έννομο συμφέρον. Είναι προς το συμφέρον μας να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους στους οποίους υπαγόμαστε εκτός του ΕΟΧ.
 • Εσείς
 • Η συσκευή σας
 • Αιτών σχετικά με νομικές υποχρεώσεις