ΠΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τελευταία ενημέρωση 2022-07-06

Ανάλογα με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Grindr, η Grindr κοινοποιεί τις Προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλους με τους ακόλουθους τρόπους: