ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES ΤΗΣ GRINDR

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Στις 2022-07-06 ή με την αποδοχή από τον χρήστη.

Καλώς ήρθατε στην Πολιτική απορρήτου και Cookie της Grindr (η «Πολιτική»). Όλες οι αναφορές «Grindr», «εμείς», «εμάς» ή «μας» στην παρούσα πολιτική αναφέρονται στην Grindr LLC, τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες της, όπως την Grindr Canada Inc. Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Grindr LLC επεξεργάζεται και σας παρέχει τον έλεγχο των Προσωπικών πληροφοριών σας. Στην Grindr, ως «Προσωπικές πληροφορίες» νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες επιτρέπουν σε κάποιον να σας ταυτοποιήσει ή να κάνει τον συσχετισμό με το άτομό σας, άμεσα ή έμμεσα. Όταν αναφερόμαστε στην «επεξεργασία» των Προσωπικών πληροφοριών, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και τηρούμε τις Προσωπικές πληροφορίες. Αυτή η πολιτική καλύπτει τις δραστηριότητες σε όλες τις υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες» ή «Υπηρεσίες Grindr»). Έχουμε συμπεριλάβει συνδέσμους σε σελίδες [ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ] που περιγράφουν πρόσθετες λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες.

Αυτή η πολιτική καλύπτει τις ακόλουθες Υπηρεσίες Grindr:

Για την επεξεργασία των Προσωπικών πληροφοριών υπαλλήλων, εργολάβων και αιτούντων εργασία στην Grindr, κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις σχετικές πρακτικές μας περί επεξεργασίας.

Η δέσμευσή μας για το απόρρητο. Ως παγκόσμια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης της κοινότητας LGTBQ+, οι Υπηρεσίες Grindr σάς επιτρέπουν να μοιράζεστε πληροφορίες για τον εαυτό σας, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων πληροφοριών όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός σας και η ακριβής τοποθεσία σας, με εμάς, τους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας και άλλους χρήστες της Grindr. Στόχος μας είναι να έχετε τον έλεγχο όσο το δυνατόν περισσότερων Προσωπικών πληροφοριών που κοινοποιείτε στις Υπηρεσίες Grindr. Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική απορρήτου και Cookie και τους Όρους και προϋποθέσεις χρήσης υπηρεσιών.  Για να υποστηρίξουμε τη δέσμευσή μας για συνεχή διαφάνεια, εκτός από τις τακτικές ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής, στις Υπηρεσίες Grindr θα βλέπετε κάποιες φορές αναδυόμενες ειδοποιήσεις σχετικά με το απόρρητο. Σκοπός των ειδοποιήσεων είναι να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε σε τι συμμετέχετε όταν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες.    

Η Grindr LLC αποτελεί εταιρεία με έδρα στις ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Grindr, διαβιβάζετε πληροφορίες στην Grindr στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους παρόχους υπηρεσιών της (στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες τρίτες χώρες). Εάν είστε κάτοικος άλλης χώρας, σημειώστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες τρίτες χώρες ενδέχεται να μην παρέχουν την ίδια προστασία απορρήτου με τη χώρα διαμονής σας. 

Επιτρεπόμενη ηλικία. Οι Υπηρεσίες Grindr προορίζονται μόνο για χρήστες που έχουν ενηλικιωθεί, κατά βάση δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. Εάν γνωρίζετε ότι ένα παιδί ή ένας ανήλικος έχει υποβάλει Προσωπικές πληροφορίες στις Υπηρεσίες Grindr, επικοινωνήστε μαζί μας είτε χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναφοράς εντός της εφαρμογής (κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες) είτε υποβάλλοντας αίτημα εκτός του λογαριασμού σας στο Grindr κάνοντας κλικ εδώ, ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.

Κάτοικοι Καλιφόρνια.  Ανατρέξτε στο Your California Privacy Rights (Τα δικαιώματά σας περί απορρήτου στην Καλιφόρνια) για να ενημερωθείτε σχετικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματα που σας παρέχονται βάσει της νομοθεσίας περί απορρήτου της Καλιφόρνια.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Grindr, συλλέγουμε Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις περισσότερες από τις οποίες επιλέγετε εσείς να μας παρέχετε. Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις, τη χρήση και τις εμπειρίες σας με τις Υπηρεσίες μας και να λάβουμε πληροφορίες από τρίτους. [ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ]

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές πληροφορίες σας είναι για να μπορούμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες Grindr, όπως την παροχή βασικών λειτουργιών της Εφαρμογής, την παροχή υποστήριξης και την υποστήριξη της ασφάλειας της πλατφόρμας. Επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με συγκεκριμένους σκοπούς και με τα προβλεπόμενα από τον νόμο, όπου απαιτείται. [ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ]

Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές πληροφορίες σας για:

ΠΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ουσιαστικές συνδέσεις, η Grindr σάς επιτρέπει να κοινοποιείτε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στην Κοινότητα Grindr και σε τρίτα μέρη σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών Grindr, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Σε γενικές γραμμές, κοινοποιούμε τις Προσωπικές πληροφορίες σας με τους ακόλουθους τρόπους:

ΓΙΑ ΤΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Διατηρούμε τις Προσωπικές πληροφορίες σας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες ή όπως άλλως επιτρέπεται ή σύμφωνα με τις Νομικές υποχρεώσεις ή σύμφωνα με τους Όρους και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της Grindr ή/και τις Οδηγίες κοινότητας της Grindr. Διατηρούμε επίσης ένα αναγνωριστικό συσκευής (π.χ. IDFV και Αναγνωριστικό Android) και ορισμένες πληροφορίες καταγραφής για χρονική περίοδο έως και δύο ετών μετά τη διαγραφή του λογαριασμού, για υποστήριξη εσωτερικών αναφορών, μετρήσεων και στατιστικών στοιχείων. Οι Προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να διατηρούνται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, εάν απαιτείται για νομικούς σκοπούς ή λόγους ασφαλείας. Για παράδειγμα, η Grindr μπορεί να διατηρήσει ορισμένες πληροφορίες λογαριασμού, ένα αναγνωριστικό συσκευής (π.χ. IDFV και Αναγνωριστικό Android) και ορισμένες πληροφορίες καταγραφής για λογαριασμούς που έχουν αποκλειστεί ή που παραβιάζουν τους Όρους και προϋποθέσεις Χρήσης των υπηρεσιών της Grindr ή/και τις Οδηγίες κοινότητας της Grindr. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Grindr μπορεί επίσης να διατηρεί μηνύματα συνομιλίας που χρησιμοποιούνται για αναφορά παραβατικής συμπεριφοράς με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ενός λογαριασμού. [ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ]

Αποθήκευση σε διακομιστή και τοπική αποθήκευση: Η Grindr πραγματοποιεί τη μετάβαση για αποθήκευση των μηνυμάτων συνομιλίας στους διακομιστές της ώστε να υποστηρίξει τη χρήση των Υπηρεσιών Grindr, συμπεριλαμβανομένων των βελτιωμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας και της βελτιωμένης εμπειρίας χρηστών σε πολλαπλές πλατφόρμες και συσκευές, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη σε διάρκεια διατήρηση σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διατήρηση δεδομένων. Ωστόσο, τα μηνύματα συνομιλίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και εγγραφών, ενδέχεται να εξακολουθούν να διατηρούνται τοπικά στις συσκευές των χρηστών και να εξακολουθούν να διατηρούνται στη συσκευή του παραλήπτη ακόμη και όταν οι πληροφορίες δεν είναι πλέον διαθέσιμες στους διακομιστές της Grindr. 

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες επιλογές και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τις Προσωπικές πληροφορίες σας που κατέχει η Grindr:

Μπορείτε να επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας για το απόρρητο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες μας που υποστηρίζουν το απόρρητο και τις επιλογές σας. Για να ασκήσετε την επιλογή και τα δικαιώματά σας ή για να υποβάλετε αίτημα εκτός του λογαριασμού Grindr που διαθέτετε, κάντε κλικ εδώ. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία από την Grindr των αιτημάτων πρόσβασης, διαγραφής και εξαίρεσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Στην Grindr, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητο και την ασφάλεια των Προσωπικών πληροφοριών σας. Η ομάδα μας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εργάζεται ενεργά για διατήρηση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των Υπηρεσιών Grindr. Οι πολιτικές και τα πρωτόκολλά μας επικεντρώνονται στην προστασία των Προσωπικών πληροφοριών σας. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις άμυνές μας στη συνεχιζόμενη μάχη ενάντια σε παράγοντες απειλής. Ωστόσο, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής και η Grindr δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Προσωπικών πληροφοριών σας. Σε περίπτωση που απαιτείται από τον νόμο να σας ενημερώσουμε για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Προσωπικές πληροφορίες σας, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά ή γραπτώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ή ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας. Η Grindr θα δεχθεί με χαρά τα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα παράπονά σας σχετικά με αυτήν την Πολιτική απορρήτου και Cookie, τη χρήση των Προσωπικών πληροφοριών σας, ή σχετικά με την απάντησή μας σε αιτήματά σας σχετικά με τις Προσωπικές πληροφορίες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση privacy@grindr.com ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Grindr LLC, Attn: Privacy Office, PO Box 69176, West Hollywood, CA 90069.

Επικοινωνία με τον ΥΠΔ και τον εκπρόσωπο του ΕΟΧ. Τα άτομα που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή στη χώρα του ΕΟΧ όπου διαμένουν ή εργάζονται ή όπου έλαβε χώρα η εικαζόμενη παράβαση του Γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»).  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον ρυθμιστή προστασίας δεδομένων εδώ. Τα άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO). Τα άτομα στην Ελβετία έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον Ελβετικό Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών. Για καταγγελίες από άτομα στον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ελβετία που δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας με την Grindr, η Grindr θα συνεργάζεται με τις αρχές του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας και θα εφαρμόζει τις συμβουλές που παρέχουν σχετικά με τέτοιες ανεπίλυτες καταγγελίες.

Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή έχετε ερωτήματα σχετικά με τον ΓΚΠΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπό μας στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλοντας το αίτημα ή το ερώτημά σας στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται εδώ για τη χώρα διαμονής σας.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Grindr μέσω της ιστοσελίδας μας εδώ.

Όπου είναι απαραίτητο, ενδέχεται να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η πιο πρόσφατη έκδοση της πολιτικής είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.grindr.com/new-privacy-policy/ και θα διέπει τη χρήση των Προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς. Η Grindr ενδέχεται να αναθεωρεί αυτή την πολιτική κατά διαστήματα. Εάν η Grindr κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, ότι οι αλλαγές που πραγματοποιούμε στην παρούσα πολιτική είναι ουσιώδεις, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων (π.χ. εντός της εφαρμογής ή μέσω email).