คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

อัปเดตล่าสุด 2022-07-06

“คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใส่อยู่ในอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือมีการติดต่อกับบริการออนไลน์ เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือของบุคคลที่สาม เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อทำหน้าที่สำคัญ รวบรวมข้อมูลทางสถิติ แสดงโฆษณาตามความสนใจ ทำงานร่วมกับบุคคลที่สาม และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ที่อธิบายไว้ด้านล่าง คุณสามารถเยี่ยมชม www.allaboutcookies.org เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

Grindr ใช้งานคุกกี้อย่างไร

ดังที่อธิบายอย่างละเอียดด้านล่าง เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้กับข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้รับจากคุณตามนโยบายนี้และอาจใช้ข้อมูลรวมกันในรูปแบบที่นโยบายนี้ระบุไว้ ในทํานองเดียวกัน บุคคลที่สามที่ให้บริการคุกกี้ภายในบริการอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับผ่านคุกกี้ภายในบริการของพวกเขากับข้อมูลอื่นๆ ที่พวกเขาอาจรวบรวมเกี่ยวกับคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณโต้ตอบหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเว็บไซต์บุคคลที่สามเราขอแนะนําให้คุณปรึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

คุณจะควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร

มีหลายตัวเลือกให้คุณใช้เพื่อให้คุณจัดการคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ขณะใช้บริการของ Grindr

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการคุกกี้บนเบราว์เซอร์ยอดนิยม โปรดไปที่: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Brave, DuckDuckGo

คุณอาจสามารถรีเซ็ตตัวระบุอุปกรณ์ได้ผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ขั้นตอนในการจัดการตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น IDFA และ GAID) แตกต่างกันไปสำหรับแต่ละอุปกรณ์ คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงได้ในเมนูช่วยเหลือหรือการตั้งค่าของอุปกรณ์คุณ