REKLAMA BEHAWIORALNA

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-06

Reklama behawioralna na stronach internetowych. Nasze witryny internetowe mogą być wykorzystywane na potrzeby reklam behawioralnych osób trzecich. Oznacza to, że osoby trzecie mogą korzystać z technologii (np. plików cookie), aby zbierać informacje dotyczące użycia naszych witryn internetowych w celu prezentowania reklam dotyczących produktów i usług zgodnych z zainteresowaniami użytkownika. Więcej informacji na temat technologii śledzenia stosowanych przez osoby trzecie znajduje się na stronie Pliki cookie i inne technologie. Reklamy mogą pojawiać się w naszej witrynie internetowej lub na innych stronach internetowych nieobsługiwanych przez Grindr. Z niektórych reklam behawioralnych osób trzecich można zrezygnować na stronie Digital Advertising Alliance w USA, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie lub European Digital Advertising Alliance w Europie. Należy pamiętać, że rezygnacja z reklamy behawioralnej nie oznacza, że użytkownik nie będzie otrzymywać reklam podczas korzystania z Usług Grindr. Rezygnacja obejmuje jednak reklamy oparte na zainteresowaniach, wyświetlane przez zaangażowane sieci zgodnie z obowiązującymi dla nich zasadami i mechanizmami wyboru.

Niektóre ustawienia przeglądarki internetowej mogą umożliwiać automatyczne przesyłanie polecenia „Nie śledź” do odwiedzanych usług online. Należy jednak pamiętać, że nie ma zgody co do tego, co oznacza polecenie „Nie śledź” w tym kontekście. Podobnie jak wiele innych usług online, Grindr obecnie nie rozpoznaje automatycznych poleceń przeglądarki dotyczących mechanizmów śledzenia, co może obejmować polecenie „Nie śledź”. Więcej informacji na temat funkcji „Nie śledź” można znaleźć na stronie https://www.allaboutdnt.com.

Reklama behawioralna w aplikacji Grindr.Przed utworzeniem konta Grindr wyświetli się ekran preferencji zgody, na którym użytkownik może określić, czy jego dane osobowe mogą być wykorzystywane przez naszych partnerów reklamowych/marketingowych. Użytkownik w każdej chwili może również zajrzeć do centrum preferencji zgody w menu ustawień aplikacji Grindr. Grindr uczestniczy w inicjatywie IAB Europe Transparency & Consent Framework („TCF”) i przestrzega jej specyfikacji oraz zasad, co ma znaczenie dla użytkowników na terenie EOG/Wielkiej Brytanii. Grindr wykorzystuje OneTrust jako platformę zarządzania zgodami („CMP”), która działa w ramach TCF z identyfikatorem CMP #28. Użytkownicy, którzy chcą zarządzać dostępem do swoich danych na urządzeniu, mogą zrezygnować z targetowania behawioralnego. W tym celu należy (i) na urządzeniach z systemem iOS przejść do obszaru Ustawienia > Prywatność > Reklamy Apple lub odwiedzić witrynę Apple, aby uzyskać więcej informacji; (ii) na urządzeniach z Androidem przejść do obszaru „Ustawienia Google”, „Reklamy” i włączyć opcję „Rezygnuję z reklam opartych na zainteresowaniach” lub (iii) odwiedzić stronę European Digital Advertising Alliance (EDAA).

Reklama behawioralna na platformach osób trzecich. Użytkownikowi zostanie wyświetlony ekran preferencji zgody, na którym będzie mógł określić, czy Dane osobowe mają być wykorzystywane przez Grindr do prowadzenia kampanii reklamowych dotyczących Usług Grindr na platformach osób trzecich (np. Meta, Snap itp.). Więcej informacji na temat platform CMP i rezygnacji z targetowania behawioralnego w urządzeniu zawiera sekcja „Reklama behawioralna w aplikacji Grindr”.