Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zvinorevei kusaonekwa?

Munhu anonzi ave pahutachiona husingabatiki iye akatakura HIV asi achitora mishonga nguva dzose kuitira kutsikirira hutachiona mumuvir wake. Zvechokwadi, hunodzikira zvakanyanya zvokuti chero michina yokuongorora ropa inotadza kubata hutachiona uhwu.

Tsvagurudzo yezveSayenzi yakatsigira kuti kana munhu anorarama nehutachiona ari pachinhano chekusaoneka kwehutachiona uku, haaratidziki chete kuva mutano asi kuti hatokwanisi zvakare kutapurira mumwe munhu hutachiona hwe HIV. Hazvioneki = Hazvisi zvachose (H=H)

Munhu acharamba asingaoneki chero bedzi pavanotora mushonga wavo sezvaanorayirwa.

Kusaoneka hazvirevi kuti munhu arapwa HIV ikapera, asi inzira ingasarudzwe kuti ishandiswe pakudzivirira kutapuriranwa kwe hutachiona hweHIV. 

Vamwe vanhu vanorarama neHIV havana mwero wehutachiona husingaoneki uhu muropa ravo. Vanogonawo kuva nehutano hwakachengeteka nekusarudza maitiro ekudzivirira HIV, semakondomu uye PrEP.

Tarisa TheBody kana www.UequalsU.org kuti uwane mamwe mashoko. (Link iyi inokuendesai kuchinyorwa chizere chechirungu)