Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Waxa i galiyo halista HIV?

Ma jiraan dacwado la garanayo oo qof walba oo ugu dhacayo HIV shumis ahaan, dhuuqida dabada, ama caadada guud. Galmada afka ama siilka ama dabada ee kondhom leh dhammaan waa halis hooseyso (iyo kondhomka wuu dilaaci karaa ama dhaco si gudbin u dhacdo). Galmada siilka aan laheyn kondhom waxay wadataa halis dhexe oo HIV, iyo galmada dabada oo kondhom la’aan ah waxay wadataa halis sareyso.

Tani waxay quseysaa HIV, aan aheyn STDs kale sida bakteeriyaha caabuqa, dhacaanka, bakteeriyaha yar, ama cagaarshow.