Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Waa maxay PEP?

PEP waxay u taagantahay ka hortaga gaarista hore. Si ka duwan PrEP oo la qaato ka hor qofka aan qabin HIV inta aan gaarin fayruska, PEP waxaa la qaataa markaas oo waxay ka hortagyaa fayruska inuu koobiyo ku sameysto iyada oo guri ka dhigto jirka.

Ka fiiri fiidiyahaan sogaashanka ilbirirqso oo Ka Badan AIDS wax badan. (Ciwaanka Warbixinta oo Af-Soomaali ah)