Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Waa maxay HIV?

HIV waxay u tagantahay Faaruska Dhiiga Aadanaha. HIV wuxuu liidiyaa difaaca jirkaaga, oo aad ugu adkeeyaa in jirkaaga caafimaad ahaado. Markii HIV bilowdo, wuxuu u hogaamin karaa Caabuqa Difaaca Jirka (AIDS).

Nasiib wanaag, daaweyno wax ku ool ah oo lagu haynayo difaaca jirkaaga si xoogang. Bilaabida daawooyinka hore iyo sii wadida, HIV hadeer waa la maamuli karaa. Hormar badan ayaa la sameeyay oo si joogta ah loo sameynayaa. Maanta, dadka qabo HIV-ga waxay fillan karaan inay yeeshaan filashada nolol caadi ah haddii ay bilaabaan qaadashada daawooyinkooda xili hore oo joofgta ah.

Ka fiiri fiidiyahaan halka daqiiqo ah oo Ka Badan AIDS wixii dheeraad ah. (Ciwaanka Warbixinta oo Af-Soomaali ah)