Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Urang karek ngalakukeun tes keur panyakit menular seksual (IMS) jeung hasilna positif. Kumaha urang kudu nerangkeun ka pasangan urang?

Panyakit menular seksual anu positif bisa nimbulkeun pangalaman anu emosional pisan. Penting keur maneh arapal yen salama maneh positif, maneh kudu ngajaga diri maneh sorangan tina fisik jeung emosional.

Salah sahiji cara pikeun ngajagaan diri sorangam nyaeta ngobrol jeung jalma anu ngadukung maneh. Neangan jalma anu dipercaya dina kahirupan maneh, anu bisa apal status maneh, bisa ngabantu maneh heunte ngarasa sorangan.

Sarua saperti maneh bisa ngontrol kasehatan maneh sageus hasil tes anu positif, maneh oge bisa nguatkeun pasangan anu baheula ku nanyakeun ka manehna yen pasangan maneh oge bisa keuna panyakit seksual. Ku nginpokeun ka pasangan nu baheula lamun maneh positip, maneh bisa menta ka pasangan maneh pikeun ngalakukeun tes langsung.

Eweuh cara pikeun nyaritakeun pasangan maneh yen manehna kudu dites atawa dirawat. maneh bisa ngabaran langsung jeung pasangan maneh nu baheula ku nelepon atawa nulis pesen liwat Grindr, atawa ngabejaan langsung. Dina sababaraha kasus, hal ieu matak ngerakeun pisan pikeun ngabejaan pasangan maneh yen maneh positip, jeung ieu oge henteu aman. Lamun eta masalahna, maneh bisa make "Partner notification Communities" atawa "Layanan pemberitahuan mitra" di Dinas Kasehatan satempat atawa situs "Building Healty Online Communities" setempat. Kumaha cara maneh nanyakeun kaayaan ka pasangan maneh, hal eta terserah ka maneh.