Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tôi có thể làm xét nghiệm HIV/STD ở đâu ?

Nếu đang sinh sống tại Mỹ, bạn có thể truy cập trang định vị dịch vụ xét nghiệm của CDC để tìm địa điểm xét nghiệm miễn phí gần nhất.

Nếu đang sinh sống bên ngoài nước Mỹ, bạn có thể truy cập dịch vụ HIV Test Finder của trang web AIDSMap để biết thêm chi tiết. (Đường link đến trang thông tin tiếng Anh)