Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tôi có khả năng bị nhiễm HIV thông qua quan hệ bằng đường miệng không ?

Quan hệ qua đường miệng có ít nguy cơ lây nhiễm HIV hơn là quan hệ qua đường hậu môn hay âm đạo, tuy nhiên virus vẫn có khả năng xâm nhập vào cơ thể thông qua các vết xước hoặc viêm, Một số trường hợp đã được báo cáo rằng có lây nhiễm qua quan hệ đường miệng nhưng khá là hiếm.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tài liệu sau. (Đường link đến trang thông tin tiếng Anh)