Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sự đồng thuận là gì ?

Đồng thuận là sự đồng ý giữa bạn và người khác nhằm định rõ điều mà các bạn muốn làm cùng nhau. Chúng ta có thể thực hành sự đồng thuận trong đời sống hàng ngày, bất kể là chúng ta hỏi một bạn đồng nghiệp nếu họ có thoải mái khi được ôm hay không, hay là chúng ta nói với một người ta gặp trên Grindr về những điều ta cảm thấy thoải mái trong chuyện tình dục.

Đối với mối quan hệ bao gồm tình dục, sự đồng thuận đảm bảo tất cả mọi người đều nhận được điều họ muốn mà không bị tổn thương. Sự đồng thuận chính là trao đổi cởi mở, và nó bắt đầu với hai cách: nhận được sự đồng thuận từ người khác và cho đi sự đồng thuận của mình.

Nhận được sự đồng thuận có nghĩa là nhận được những xác nhận rõ ràng rằng bạn tình của bạn cảm thấy an toàn, chắc chắn và thoải mái. Điều này có thể làm được bằng nhiều cách, bao gồm cả việc đặt câu hỏi ("Mình có thể cởi áo bạn ra không ?...) và đưa ra đề nghị ("Anh hôn em nhé, như thế có được không ?"). Kiểm tra với bạn tình của mình và nhận được sự đồng thuận sẽ đảm bảo các bạn hiểu và tôn trọng giới hạn của nhau.

Cung cấp sự đồng thuận có nghĩa là để cho bạn tình của mình biết mình đang thoải mái và đồng ý với tất cả những gì đang xảy ra. Bạn có thể cung cấp sự đồng thuận thông qua xác nhận bằng lời nói như "Đồng ý" cũng như các dấu hiệu không lời khác thể hiện sự thoải mái và để bạn tình của mình biết bạn đang có một trải nghiệm tốt.

Một điều quan trọng cần nhớ đó là sự đồng thuận luôn có thể được thay đổi. Bạn có từng nói gì đó với ai đó trên Grindr và cảm thấy hoàn toàn khác khi gặp mặt người đó ngoài đời ? Bạn hoàn toàn có thể đổi ý về những điều mình muốn làm bất kì lúc nào. Việc đồng thuận với điều gì đó trên Grindr không có nghĩa là bạn phải ép buộc làm điều đó khi gặp mặt. Điều quan trọng là bạn và bạn tình xứng đáng được cảm thấy tôn trọng và thoải mái với những gì các bạn làm cùng nhau.

Hãy xem qua đoạn video sau của Planned Parenthood để tìm hiểu thêm về sự đ���ng thuận. Danh sách sau đây của Teen Vogue có những ví dụ về cách giao tiếp khi cần sự đồng thuận. (Đường dẫn đến thông tin bằng tiếng Anh)

Recently viewed articles