Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sepira umume wong sing ngalami HIV positif kudu nindake tes Viral Load?

Wong sing ngalami HIV Positif biasane nglakoke tes Viral Load nalika pisanan nindake pengobatan kanggo obat lan bakal dadi pandhuan kanggo tes sabanjure.

Yen virus ora bisa ditemoake neng jero awake sajrone sakurang-kurange nem wulan, wong sing nandhang HIV diwenehi usul supoyo ndalani ujian kanggo ngesanke jumlah virus saben nem wulan.

Mangga deleng HIV.gov kanggo informasi luwih lengkap.