Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Selakanyo sa mogare se itlhatlhobelwa ga kae?

Batho ba ba tshelang ka mogare wa HIV ba itlhotlhobela selekanyo sa mogare fa ba simolola kalafi le batlhokomedi ba bone, ebile ba tla nna ba kaela gore ba tla di tlhatlhobong tse dingwe leng?

O gakololwa go itlhatlhobela masole a mmele morago ga kgwedi tse thataro fa ele gore mogare ga itemotshe mogo wena. 

Go itse ka botlalo mabapi le HIV ikopanye le ba lepahata la botsogo.