Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sabaraha mineung jalma nu positip HIV kudu tes Viral Load?

Jalma anu positif HIV biasana tes Viral Load lamun manehna ngawalan pangubaran make obat jeung bakal dijadikeun pituduh pikeun tes lainna

lamun virus geus teu bisa kadeteksi dina awak sahenteuna genep bulan, jalma anu HIV tetep disarankeun ngalakukeun tes Viral Load pikeun ningali jumlah virus unggal genep bulan.

Sok tingali HIV.gov keur informasi anu leuwih loba.