Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

PrEP malaga heli karaa wadankeyga?

Truvada waxaa asal ahaan loo ansixiyay inay la dagaalanto fayruska oo dadka qabo HIV, laakin hadeer waan ognahay dadka aan qabin HIV waxay u isticmaali karaan ka hortaga caabuqa haddii uu gaaro faayruska. Maamulka Cuntada iyo Daawooyinka Mareykanka waxay hadeer u ansixiyeen Truvada sida PrEP sameyso sida u dhiganto hay'adaha dowlada ee Peru, France, South Africa, Kenya, Israel, iyo Canada.

Waxaa jiro wadamo kale sida Thailand iyo Brazil, halka PrEP loogu heli karo dadka qaar dhinaca baaritaanada caafimaadka. Iyo meelo kaloo badan, u doodayaasha waxay dalbanayaan helitaanka PrEP laakin hadafyadooda weli lama ogaan.

Ka fiir Daawashada PrEP wixii warbixin dheeraad ah ee wadamada shaqsiga.

Haddii aad joogtid Mareykanka ka fiiri Raadiyaha PrEP halkaan.

Haddii aad joogtid Ingiriiska, wax badan ka ogow oo ku saabsan caymiska PrEP halkaan.

Haddii aad joogtid Ireland, wax badan ka ogow oo ku saabsan caymiska PrEP halkaan.