Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

PrEP có bán ở quốc gia của tôi không ?

Truvada nguyên bản được phát triển để chống lại virus cho những bệnh nhân dương tính với HIV, nhưng giờ đây những người âm tính với HIV vẫn có thể sử dụng nó để ngăn ngừa lây nhiễm nếu họ bị phơi nhiễm với virus này. Ủy ban Thực phẩm và Thuốc Y Tế của Mỹ hiện tại công nhận Truvada như là PrEP và các ủy ban ở các quốc gia khác như Peru, Pháp, Nam Phi, Kenya, Israel và Canada cũng công nhận tương tự.

Có một số quốc gia khác như Thái Lan và Brazil, ở đó PrEP đang được cung cấp cho người dùng thông qua các chương trình y tế. Và ở nhiều nơi khác, các nhà vận động đang kiến nghị cho phép tiếp cận PrEP nhưng đều chưa đạt được kết quả.

Tham khảo trang PrEP Watch để biết thêm về từng quốc gia cụ thể.

Nếu bạn sống ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, hãy tham khảo trang PrEPMap.org.

Nếu bạn sống ở Mỹ, hãy tham khảo những điểm bán PrEP tại đây.