Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

PEP là gì ?

PEP là tên viết tắt của Post-exposure prophylaxis (Dự phòng hậu phơi nhiễm). Khác với PrEP khi mà người âm tính với HIV phải uống trước khi phơi nhiễm với virus, PEP được uống sau khi phơi nhiễm nhằm ngăn chặn virus tự nhân bản và phát triển bên trong cơ thể.

Hãy xem qua đoạn video dài 90 giây sau của Greater Than AIDS để biết thêm chi tiết (Đường link đến trang thông tin bằng tiếng Anh)

Recently viewed articles

Related articles