Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

PEP के हो?

पीईपी भनेको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफेलेक्सिस हो। एचइभी-नेगेटिभ व्यक्तिलाई भाइरसको सम्पर्कमा ल्याउन अघि ल्याइएको पीआरपी विपरीत, पीईपी पछि लिईन्छ र भाइरसलाई आफैंको प्रतिलिपि बनाउन र शरीरमा घर बनाउनबाट रोक्न सक्छ। 

 अधिकका लागि ग्रेटर थान एड्स भन्दा यो नब्बे दोस्रो भिडियो जाँच गर्नुहोस्। (अंग्रेजीमा जानकारीको लागि लिंक)

Recently viewed articles

Related articles