Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Որտե՞ղ կարող եմ ՄԻԱՎ/ՍՃՓՎ-ի վերաբերյալ թեստավորում անցնել

Եթե ԱՄՆ-ում եք, կարող եք օգտագործել «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի»(CDC) թեստավորման վայրերի հայտնաբերման կայքը՝ ձեզ ամենամոտ գտնվող թեստավորման վայրը գտնելու համար: 

Եթե ԱՄՆ-ից դուրս եք գտնվում, կարող եք օգտագործել AIDSMap.com-ի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ թեստավորման հայտնաբերիչը (HIV test finder) (հղում անգլալեզու աղբյուրին)