Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ở Mỹ, làm cách nào để tôi có thể mua PrEP ?

Gilead là công ty sản xuất Truvada, là dạng thuốc PrEP duy nhất hiện tại được công nhận ở Mỹ. Chương trình Tiếp Cận Nâng Cao (Advance Access) của Gilead hỗ trợ người dùng trong các khâu làm việc với các công ty bảo hiểm, các chương trình hỗ trợ và các vấn đề tài chính khác nhằm có thể mua được PrEP.

Bạn có thể gọi cho họ thông qua số điện thoại 1-800-226-2056 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ EST hoặc nhấn vào đây để xem thêm các thông tin chi tiết.