Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ndingawana HIV here kubva mukuita bonde nomuromo?

Kuita zvepabonde nemumuromo hazvina tarisiro hombe yokutapurirana HIV zvingaenzaniswe nokumupedzazviyo kana kunhengo yechidzimai asi hutachiwana hunogona kupinda mumuviri wako kuburikidza nekuchekwa kana maronda omukanwa. Iko kune zvinyorwa zvevanhu vakabata HIV kuburikidza nemuromo, asi hazviwanzoitiki.

Kuti uwane mamwe mashoko akazara, ona izvi zvidzidzo. (Link iyi inokuendesai kuchinyorwa chizere chechirungu)