Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

मलाई एच आई भी को लागी जोखिममा राख्छ?

चुम्बन, रिम्मि,, वा आपसी हस्तमैथुनबाट कसैलाई एचआईभी भएको कुनै ज्ञात घटनाहरू छैनन्। टाउको दिने वा टोपिंग गर्ने वा कन्डमको साथ बोटमिंग गर्ने सबै धेरै कम जोखिम हुन् (र कन्डम बिग्रिन वा प्रसारण हुनको लागि खस्नुपर्नेछ)। कन्डम बिना टोपिंगमा एचआईभीको मध्यम जोखिम हुन्छ, र कन्डम बिना बोमिंगले उच्च जोखिम बोक्छ।

य�� एचआईभीको लागि मात्र लागू हुन्छ, अन्य एसटीडीहरू जस्तै सिफलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, वा हेपेटाइटिसका लागि होईन।

Recently viewed articles

Related articles