Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Maxaan weydiiyaa si aan u hubiyo inaan helayo baaritaanka STD ee ugu dhameystiran?

Jawaabta su’aashaan waxay ku xirantahay nooca galmada aad sameyneysid. Dhaqtarka ayaa caadi ahaan u baarayo HIV, samey baaritaanka dhiiga oo bakteeriyaha caabuqa, iyo baaritaanka kaadida oo xubnaha taranka. Haddii aad sameysid galmada afka hubi in dhaqtarkaaga baaro afkaaga si looga baaro STDs halkaas, iyo haddii aad galmada dabada sameysid, waa inaad hubisaa inay baaraan dabadaada sidoo kale.

Waa muhiim in sidoo kale aad baartid Cagaarshowga B ugu yaraan hal jeer, sidoo kale sida Cagaarshowga C, gaar ahaan haddii aad qabtid HIV.

Ka fiiri fiidiyahaan halka daqiiqo ah oo Ka Badan AIDS wixii dheeraad ah. (Ciwaanka Warbixinta oo Af-Soomaali ah)