Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Макулдашуу берүү деген эмне?

Макулдашуу – бул башка адам менен биргеликте бир нерсе кыла турганда келишимге келүү. Макулдашууну биз күнүмдүк жашоодо колдонсок болот, мисалы, жумушка жаңы келген коллегадан кучактоого каршы болуп болбогонун суроо же Grindr социалдык тармагында сексуалдуулукка тиешелүү кандайдыр бир темада баарлашууда анын өзүн ырахат сезип сезбегенин билип туруу – бул анын мындай баарлашуу түрүнө катышуу макулдугун алуу болуп саналат.

Сексуалдык мамилелерге келгенде, макулдашуунун мааниси бардык тараптардын эч кандай залака тартпастан өзү каалаган нерсеге жетүүсүнө ынануусунда жатат. Макулдашуу ачык баарлашууну камтыйт жана эки жол менен ишке ашат: макулдук суроо жана макулдук берүү аркылуу.

Макулдук алуу – бул партенердун катнашка карата анык жана шыктануу менен каалоосу болгон, өзүн бул мамилеге кирүү менен коопсуздукта, ээн-эркин сезе турган жана өзүнө өзү жагып, ыраазы боло турган абалда экендигин билүү. Бул ар кандай жолдор менен ишке ашырылышы мүмкүн, мисалы, суроо берүү менен (“Көйнөгүңдү чечсем болобу?...”) же болбосо сунуш кылуу аркылуу (Азыр сени өпсөм каршы болбойсуңбу?...). Өнөктөштүн абалын жана сезимдерин текшерип туруу жана анын макулдугун алып тургангандык анын жеке чектөөлөрүн билүү жана аларды сыйлоо тууралуу кабар берет.

Макулдук берүү – бул сиздин өнөктөшүңүзгө болуп жаткан нерселерден ырахат алып жаткандыгыңыз жана сиз үчүн бул туура болгондугу тууралуу билдиргениңиз болуп саналат. Макул болгонуңузду жана процесстен ырыхаттануу алып жаткандыгыңызды вербалдуу түрдө “ооба” сыяктуу сөз менен же вербалдык эмес белгилер менен билдирсеңиз болот.

Ошол эле учурда, берилген макулдукту кайра кайтарып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонуңузду да эсиңизде сактап жүргөнүңүз маанилүү. Балким Grindr аркылуу виртуалдык баарлашуу процессинде сиз бир нерсени жактырганыңыз тууралуу айтып, бирок чыныгы көрүшүү учурунда өзүңүздү ал тууралуу башкача сезип, айтканыңыздан баш тартышыңыз мүмкүн. Андай учурларда качан болбосун мурунку айтылган каалоолордон баш тартканга толук укугуңуз бар. Бир нерсеге Grindr аркылуу макулдук берген болсоңуз да ага чындык жашоодо жолукканда ага сөзсүз түрдө макул болгондугуңүзга барабар болбошу мүмкүн. Негизинен, сиз жана сиздин өнөктөшүңуз бирге жасап жаткан нерседен ырахаттанууга жана өзүн жакшы сезгенге толук татыктуусуңар.

Макулдашуу тууралуу Planned Parenthood тарабынан даярдалган видеону көрүп, кененирээк маалымат алыңыз. Макулдашуу керек болгон учурларда кандай баарлашуу керектигин көрсөткөн мисалдардын тизмегин Teen Vogue булагынан карасаңыз болот. (Англис тилиндеги маалыматка шилтеме)

Recently viewed articles

Related articles