Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Maa maxay PrEP?

PrEP waa mid ka mid ah qalabyada cusub oo wax ku oolka ah ee la dagaalameyso HIV faafa. Waa daawooyin aad wax ku ool ugu noqon karo ka hortaga gudbinta HIV haddii si joogta ah loo qaato. PrEP kama hortagto cudurada kale ee galmada.

Hadeer kaniiniga kaliya ee loo ansixiyay ka hortaga HIV waxaa loo yaqaan Truvada, taas oo afka laga qaato maalin walba. Truvada hadeer oo kaliya loo ansixiyay iicmaalka dadka aan qabin HIV- sida PrEP oo dhoor wadan ah, laakin dhaqso ayuu imaanayaa wax badan.

Ka fiiri fiidiyahaan sogaashanka ilbirirqso oo Ka Badan AIDS wixii dheeraad ah. (Ciwaanka Warbixinta oo Af-Soomaali ah)