Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ma ka qaadi karaa HIV galmada afka ah?

Galmada afka aad ayay ugu yartahay inay gudbiso HIV badelkii galmada dabada ama siilka, laakin fayruskaan wuxuu weli ka geli karaa jirkaaga sarmooyinka furan iyo nabraha. Waxaa jiro dacwadaha qaar ee la qoray ee dadka ka qaaday HIV afka, laakin waa heer sareeyo.

Wixii warbixin sharaxan, fiiri ishaan. (Ciwaanka Warbixinta oo Af-Soomaali ah)