Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kusho ukuthini ukungabonakali?

Umuntu akabonakali uma anesandulela ngculazi futhi athatha imithi yawo njalo ukuze igciwane lisuswe emzimbeni wakhe Eqinisweni, umzimba ucindezelwe kakhulu ukuthi izivivinyo ngeke zithole ngisho negciwane kwisampula yegazi labo.

Isayensi isiqinisekisile ukuthi uma umuntu ophila negciwane lesandulela ngculaza engabonakali, unempilo. Futhi abakwazi ukudlulisela i-HIV kunoma ubani omunye umuntu. Noma, Ayitholakali = Ayikwazi ukungena (A = A).

Umuntu uzohlala engabonakali uma nje ethatha imithi yakhe njengoba kunqunywe.

Ukungabonakali akusho ukuthi umuntu uphulukiswa ngegciwane lesandulela ngculazi, kodwa kuyindlela evikelayo ye-HIV ephumelelayo.

Abanye abantu abaphila negciwane lesandulela ngculazi abanako ubungako begciwane egazini oku bonakalayo. Bangaba nobulili obuphephile ngokukhetha izinketho zokuvimbela i-HIV njengamakhondomu ne-PrEP. 

Bheka i-TheBody noma i-www.UequalsU.org ukuthola olunye ulwazi. (Xhumana nomthombo wezinhlelo zesiNgisi)