Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kumele ngiye kangaki ukuyololongwa ngentsolongwane kagawulayo kanye nezinye izifo zocansi?

I-San Francisco AIDS Foundation incoma ukuthi abalangazelela ucansi, nje ngabangqingili, abantu aba-buncukumbili, nabesifazane abesilisa abaya ocansini nabesilisa, kumele bahlolisiswe njalo emva kwezinyanga ezintathu. (Xhumana nomthombo wezinhlelo zesiNgisi)