Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kumele bahlolwe kangakanani ubungako begciwane egazini, abantu abanegciwane lesandulela ngculazi ?

Abantu abanegciwane lesandulela ngculazi bavame ukuhlolwa ubungako begciwane egazini labo uma beqala ukwelashwa nomhlinzeki wezokwelapha, futhi lowo mhlinzeki uzoba ngumqondisi wabo wokuhlela ukuhlolwa kwesikhathi esizayo.

Uma umuntu engabonakali okungenani izinyanga eziyisithupha, kunconywa ukuthi banokuhlolwa ubungako begciwane egazini njalo ezinyangeni eziyisithupha.

Hlola i-HIV.gov ukuze uthole okuningi. (Xhumana nomthombo wezinhlelo zesiNgisi)