Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Колко често ХИВ-позитивните трябва да тестват нивото на вирусния товар?

ХИВ-позитивните обикновено тестват нивото на вирусния товар, когато започнат лечение. Медицинските лица трябва да насочат пациента кога биха били следващите изследвания.

Когато един човек е "неоткриваем" за поне 6 месеца се препоръчва да се изследва на всеки 6 месеца.

Вижте HIV.gov за повече информация.

Recently viewed articles

Related articles