Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Koliko često se HIV-pozitivni ljudi testiraju na količinu HIV virusa u krvi ?

Ljudi koji su HIV-pozitivni uglavnom se testiraju na količinu HIV virusa u krvi, onog trenutka kada sa svojim lekarom započnu lečenje i nakon toga izabrani lekar preuzima ulogu vodiča u daljem testiranju.

Kada je osoba nedetektabilna minimum pola godine, preporučljivo je da se na količinu HIV virusa u krvi testira svakih šest meseci.

Da saznate više posetite www.hiv.gov . (Link za englesko govorno područje)