Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"Không phát hiện" = "Không có khả năng lây nhiễm" (Undetectable=Untransmitable) hay U=U có nghĩa là gì ?

Khoa học đã chứng minh rằng khi một người dương tính với HIV được chẩn đoán "Không phát hiện", họ không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn không thể lây nhiễm HIV cho người khác. Hoặc nói theo một cách khác, "Không phát hiện" = "Không có khả năng lây nhiễm" (Undetectable = Unstransmitable)

Đây là một cột mốc phát triển trong lịch sử HIV. Điều này có nghĩa rằng những người đang sống với HIV và có tình trạng "Không phát hiện" sẽ không còn lo sợ sẽ lây nhiễm virus cho bạn tình của mình. Những người có HIV sử dụng thuốc mỗi ngày để khỏe mạnh cũng là một phần của giải pháp nhằm chấm dứt đại dịch HIV.

Hãy truy cập trang www.UequalsU.org / Building Health Online Communities (Đường link đến trang thông tin tiếng Anh)