Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Կարո՞ղ եմ ՄԻԱՎ ձեռք բերել օրալ սեքսի արդյունքում:

Օրալ սեքսի միջոցով ՄԻԱՎ-ի փոխանցումն ավելի քիչ հավանական է, քան անալ (հետանցքային) կամ վագինալ (հեշտոցային) սեռական հարաբերության դեպքում, սակայն վարակը, այնուամենայնիվ, կարող է ներթափանցել քո օրգանիզմ կտրվածքների և վերքերի միջոցով: Բերանի միջոցով ՄԻԱՎ-ի ձեռքբերման դեպքեր գրանցվել են, սակայն դրանք խիստ հազվադեպ պատահող բնույթ են կրում:

Ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար տես այս աղբյուրը: (հղում անգլալեզու աղբյուրին)