Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Какво е ПЕП?

ПЕП означава постекспозиционна профилактика. За разлика от ПрЕП, който се приема преди един ХИВ-негативен човек да е бил изложен на ХИВ вируса, ПЕП се приема след като може да е бил изложен и по този начин може да предотврати размножаване на вируса и съществуването му в организма.

Вижте това 90-секундно видео от Greater Than AIDS за повече информация. (Линк към информация на английски)

Recently viewed articles

Related articles