Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Какво е Неоткриваем = Непредаваем (Н=Н)?

Науката доказа, че ХИВ-позитивните, които са с "неоткриваем" вирусен товар, са не само по-здрави, но и не могат да предадат вируса на други хора. Т.е. Неоткриваем = Непредаваем.

Това е значимо откритие в историята на ХИВ. "Неоткриваемите" не трябва да се страхуват, че могат да предадат висуса на сексуалните си партньори. Инфектираните с ХИВ, които взимат своите лекарства ежедневно, предоставят начин за решение на проблема.

Вижте UequalsU.org и Building Healthy Online Communities за повече информация. (Линк към информация на английски)

 

Recently viewed articles

Related articles