Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Intee jeer ayay dadka qabo HIV ayaa rarka fayruskooda la baaraa?

Dadka qabo HIV caadi ahaan waxaa rarkooda fayruska la baaraa markii ay kowdii la bilaabaan daaweynta dhaqtarka caafimaadka, iyo in dhaqtarka uu guud ahaan ahaanayo jaheyntooda oo balansiga baaritaanada mustaqbalka.

Markii qofka uusan ogaan karin ugu yaraan lix bilood, waxaa lagu taliyay inay helaan rarka fayruska lix bilood ee walba.

Ka fiiri  HIV.gov wixii dheeraad ah.